Smart Traffic Vervoer efficiënter en transparanter maken – voor een koolstofarme en minder energieverslindende verkeersinfrastructuur.

Persoon met smartphone en tablet voor een waterweg

De bijdrage van het verkeer voor het bereiken van de klimaatdoelen wordt door digitale techniek en intelligente automatiseringsoplossingen gestimuleerd. Geef samen met ons Smart traffic wereldwijd vorm.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte
Wegverkeer met netwerk

Gegevens veranderen onze mobiliteit

De kwaliteit van de mobiliteit houdt vaak direct verband met de aantrekkelijkheid van een plaats en regio. De gestage toename van de vervoersdiensten in steeds complexere structuren vraagt om meer intelligente concepten voor onze wegen en waterwegen.
Om mobiliteit efficiënter vorm te geven, worden digitalisering en kunstmatige intelligentie gebruikt voor een verbeterde, innovatieve informatieverzameling en verkeersregeling. Op gegevens gebaseerde besturing en netwerkkoppeling van de verkeersinfrastructuur leidt niet alleen tot meer energie-efficiëntie van de verkeerskanalen, maar verbetert ook het mobiliteitscomfort en de verkeersveiligheid.

Laten we de verkeersinfrastructuur laten meedenken

De uitdagingen voor de verkeersinfrastructuur zijn groot in tijden van klimaatverandering en mondiale netwerken. Phoenix Contact ontwikkelt open en veilige systemen voor verkeersmanagement, tunnelbouw en verkeerstechniek. Het doel is een verkeersinfrastructuur die meedenkt – om de mobiliteit te optimaliseren, de luchtkwaliteit te verbeteren, het milieu te beschermen en ongevallen te voorkomen.

Toepassingsgebieden

Verlichte straat met huizen 's nachts in een plaats
Stadsverkeer
Verlichte tunnel
Gesprek tussen twee personen voor een sluis met signalisatie-installaties
Verlichte straat met huizen 's nachts in een plaats

De aanwezige verlichtingsinfrastructuur staat voor nieuwe technische en economische uitdagingen. Centraal staat de verhoging van de veiligheid en attractiviteit van straten en pleinen. Stedenbouwkundigen concentreren zich daarbij op energiebesparende en duurzame oplossingen.

Intelligente verlichtingsbesturing biedt een enorm potentieel aan energie-efficiëntie en zorgt voor een naadloze en individueel aanpasbare werking van de armaturen. Het productenprogramma strekt zich uit van elektromechanische componenten en besturings- en communicatiecomponenten met geïntegreerde remote communicatietechniek tot cloud-gebaseerde lichtmanagementsystemen voor stedelijke toepassingen.

Meer over intelligente straatverlichting
Stadsverkeer

CO₂-uitstoot, lawaai en meer files hebben wereldwijd verstrekkende gevolgen voor mens en natuur. In de toekomst is een intelligent verkeersmanagement met gebruikmaking van verkeers- en milieugegevens essentieel. Een digitaal geoptimaliseerde verkeersstroom verhoogt niet alleen de energie-efficiëntie van de verkeerskanalen, maar verbetert ook de verkeersveiligheid in een plaats.

Bij Phoenix Contact ontstaan intelligente verkeerssystemen die een geautomatiseerde verkeersregeling mogelijk maken. Door het gebruik van sensoren en analyse-, prognose- en informatiesystemen wordt de weg via een communicatienetwerk met het verkeersmanagement verbonden.

Meer over intelligent verkeersmanagement
Verlichte tunnel

Tunnels voor het wegverkeer, treinen en metro's spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een efficiënt en duurzaam mobiliteitssysteem. Grote toenamen in de omvang van het verkeer in steeds complexere structuren vereisen slimme automatiseringsoplossingen. Stedelijke mobiliteit en veiligheid van de verkeersdeelnemers staan daarbij centraal.

Phoenix Contact is uw betrouwbare en ervaren partner bij het realiseren van uitdagende projecten rondom de tunnelautomatisering – met om te beginnen als centraal element de besturingstechniek, vervolgens de koppeling van sensoren en actoren, en via de overspanningsbeveiliging tot aan een allesomvattend safety-concept.

Meer over digitale tunnels
Gesprek tussen twee personen voor een sluis met signalisatie-installaties

Wereldwijd beschikbare waterwegen vereisen een betrouwbare signalering onder ruwe omgevingsomstandigheden, veilig regelen volgens de machinerichtlijn en intelligente, netwerkgekoppelde installaties. Met Smart traffic-oplossingen wordt de werking en uitbreiding van waterwegen transparanter, efficiënter en klantvriendelijker.

Phoenix Contact levert producten en systemen voor een volledige automatisering van signaleringen bij waterwegen. Het productenprogramma loopt uiteen van de afzonderlijke ledlamp voor toepassingen in veeleisende omgevingen tot de totaaloplossing. Met een intelligent waterverkeersmanagement realiseert u een continu betrouwbare werking en verlaagt u de bedrijfskosten.

Meer over veilige signaleringsinstallaties op waterwegen