Automobielproductie

Automobielproductie Flexibele en veilige productie

Als competente partner van de automobielindustrie ondersteunen wij u met innovatieve systeemoplossingen en componenten.

Met maatwerkoplossingen voor de branche biedt Phoenix Contact onmiddellijk beschikbare oplossingen voor efficiënte processen in de automobielproductie.

De mondiale automobielindustrie is aan verandering onderhevig door de nieuwe technologische trends die op alle productiegebieden van invloed zijn. Een telkens veilige infrastructuur en intelligente netwerkkoppeling van alle installaties door moderne communicatiestandaarden behoren tot de basisvoorwaarden in de betekenis van een Smart Factory. Door kunstmatige intelligentie en efficiënt datamanagement kunnen economische en ecologische doelen met elkaar worden verenigd.

Wilhelm Scholle - Phoenix Contact, Director Global Industry Manager - Discrete Manufacturing
Wilhelm Scholle
Oplossingen voor de automobielindustrie
Oplossingen voor de automobielindustrie YouTube

Oplossingen voor alle productiegebieden Wij kennen uw wensen

De vervlechting van veiligheid en flexibele processen is de basisvoorwaarde voor een succesvolle productie. In het complete productieproces zijn robuuste, open en transparante automatiseringsoplossingen gewenst. Vooral een betrouwbare communicatie, de functionele machineveiligheid, een volledige diagnose alsmede een hoge beschikbaarheid en verwerkingssnelheid zijn belangrijk.

Handschrift Digital Factory Now

Digitalisering van uw productie-installatie Toegevoegde waarde scheppen met onmiddellijk beschikbare oplossingen

Groeiende infrastructuren en de toenemende digitaliseringsgraad bieden optimale mogelijkheden om met bestaande data van uw installatie toegevoegde waarde te verwezenlijken, bijv. productiviteitsstijgingen. De voorwaarde hiervoor is o. a. een juiste omgang met uw data alsmede tegen onbevoegde toegang beveiligde netwerken. Phoenix Contact heeft hiervoor in de eigen productie passende oplossingen getest en gecontroleerd, en biedt nu met het Proof-of-Concept verschillende oplossingen voor de digitale toekomst van uw Digital Factory.

Hoog presterende producten voor de automobielproductie

Dankzij jarenlange ervaring en kennis van de specifieke vereisten ontstaan uit superieure producten overtuigende branche-oplossingen. Door deze producten op een slimme manier te combineren, ontstaan systemen voor een groot aantal functies zoals besturing, bewaking op afstand of meetwaarderegistratie. Dankzij branche-knowhow, jarenlange ervaring en door rekening te houden met de specifieke vereisten resulteert dit in industriële oplossingen die inspireren.