Sectorkoppeling

Met de sectorkoppeling kunnen energiestromen over branchegrenzen heen worden gekoppeld en in hun totaliteit worden bekeken. Het doel is om overal voldoende energie beschikbaar te stellen – op het juiste moment en op de juiste plaats.
Twee mensen met beschermende kleding en een bouwtekening

Energievoorziening met maximaal effect

Bij de sectorkoppeling worden energieopwekking, -distributie, -opslag en -verbruik als één systeem beschouwd. Daarvoor wisselen de afzonderlijke sectoren energie met elkaar uit, zodat deze in de juiste vorm beschikbaar is waar deze nodig is. Door data over energieverbruik en -opwekking te verzamelen en te analyseren, wordt de energiestroom optimaal gestuurd.

Dat betekent dat de sectoren niet alleen wat betreft vermogen, maar ook wat betreft communicatie in een netwerk moeten worden opgenomen. Gestandaardiseerde communicatieprotocollen binnen verschillende netwerken maken daarbij de noodzakelijke communicatie mogelijk, vrij van systeemgrenzen. Het principe van sectorkoppeling werkt op kleine schaal, bijvoorbeeld binnen een bedrijf en ook tussen bedrijven onderling. Phoenix Contact levert producten, oplossingen en diensten voor de elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering van de energiesector, de industriële sector, infrastructuur en mobiliteit.

Voordelen

  • Duurzame energievoorziening
  • Hulpbronefficiënte productie
  • Allesomvattende optimalisatie voor klimaatbescherming
  • Opslag van opgewekte hernieuwbare energie
  • Consistente data- en informatiestromen
    [x]- Alles past bij elkaar – voor een duurzame wereld

Zoek contact met ons team van experts

Het team van experts van All Electric Society
AES-Expertenteam
"Wij adviseren u bij al uw vragen over sectorkoppeling en ondersteunen u met onze oplossingen."
Buitenaanzicht van E-Mobility GmbH in Schieder

Gebouwen kunnen nog meer doen Koppeling van zonne-energie, productie, accuopslag en elektromobiliteit

Vandaag de dag bieden gebouwen veel meer dan alleen een dak boven je hoofd – ze zijn de plek voor sectorkoppeling. Het slimme gebouw combineert op intelligente wijze zonne-energie, besturingstechniek, productie, accuopslag en oplaadpunten. Phoenix Contact ontwikkelt hiervoor de juiste oplossingen en verbindt laadpalen met de PV-installatie, ventilatie en verlichting met het energiebeheer of de productie met de accuopslag. Het geheel werkt in twee richtingen. Op deze manier worden ook elektrische auto's tijdelijke energiebuffers en voorzien ze het gebouw van energie. Dat is duurzaam en slim tegelijk.

Infrastructuur van de productie in Schieder

Producties met meer controle vooraf Koppeling van accuopslag, productiecontrole en de energiemarkt

Het is de mix en de hoeveelheid die tellen. Als ik een koppeling maak tussen gebouw en productie, kan ik vraag en aanbod heel goed op elkaar afstemmen. Wat is de energiebehoefte achter een productieorder? Is het de moeite waard om nu al aan overmorgen te denken en op tijd de accuopslag aan te vullen? Gebruik ik hiervoor mijn eigen PV-installatie of koop ik elektriciteit van het openbare net als de prijs daar interessant is?

Netwerkkoppeling en vooral digitalisering zijn het juiste antwoord op deze vragen. Het werk is het waard. Gekoppelde sectoren zijn duurzaam en tegelijkertijd economisch.

Fabrieksterrein

Energie binnen het proces houden Beperk de verliezen met opslagsystemen, machinenetwerken en minder conversies

Laten we de energie daar laten waar ze hoort te zijn – in het productieproces. We maken gebruik van sectorkoppeling om verliezen effectief te voorkomen. Elke kilowattuur die niet hoeft te worden opgewekt, bespaart geld en is goed voor het wereldklimaat.

Dit is bijvoorbeeld mogelijk met een combinatie van gebouw, accuopslag en de productiemachines. In wezen gaat deze koppeling over het gebruik van de juiste energiebron op de juiste plaats op het juiste moment. En als we dit netwerk ook nog koppelen aan een accuopslag en gelijkstroom gebruiken, dan gaat er niets verloren door constante conversie en verspilde remenergie. Dit is onze weg naar de All Electric Society.

Persoon met tablet voor een zelfrijdend transportsysteem

De magazijnen vullen met de logistiek AGV's gebruiken als mobiele opslag voor belastingsmanagement

We zijn gewend geraakt aan zelfrijdende transportsystemen die volledig autonoom intralogistieke taken in fabrieken uitvoeren. De zogenaamde AGV's (Automatic Guided Vehicles) vinden zelf hun weg en laden hun accu zelfstandig op aan het einde van hun dienst.

Waar we nu aan moeten wennen: AGV's kunnen veel meer dan alleen intralogistiek. Uw energiebuffer heeft een groot potentieel voor tijdelijk management van de piekbelasting voor de hele fabriek. Ons idee is om elke energiebuffer die wordt gebruikt te zien als een leverancier – d.w.z. als een bron voor het energienetwerk van gekoppelde sectoren. Dat brengt ons verder op weg naar een All Electric Society.

Cruiseschip op zee

Schip en haven en heel veel potentieel Waterstof voor Power-to-X en mobiele energietoepassingen

Op zee: eindeloze uitgestrektheid; en eenmaal in de haven is het plotseling heel smal – vooral voor cruiseschepen. De weerstand tegen de witte reuzen groeit. Inwoners van populaire havensteden hebben helemaal genoeg van de uitstoot van de dieselmotoren voor de stroomgeneratoren. Die zijn nodig om de hotelactiviteiten van de cruiseschepen draaiende te houden wanneer de hoofdmotor aan de kademuur stilligt.

Maar het kan ook anders: wanneer procestechniek, elektrolyse en scheepvaart worden gecombineerd, zijn brandstofcellen het resultaat. Hernieuwbare waterstof wordt dan gebruikt als elektriciteitsbron aan boord. Brandstofcellen produceren geen uitlaatgassen – en dat maakt de cruise-industrie een stuk schoner.

Luchtfoto van een stad

Infrastructuur: uw gebruik met hernieuwbare energie PV-installaties en elektrolyse gekoppeld aan mobiele energieopwekkers

We kennen ze allemaal: stinkende dieselgeneratoren die elektriciteit leveren op bouwterreinen of in buitengebieden. Noodgeneratoren lopen ook nog steeds op benzine of andere fossiele brandstoffen. Hoe duurzaam kan de wereld zijn als we in plaats daarvan mobiele brandstofcellen gebruiken – en de waterstof daarvoor opwekken met behulp van overtollige energie uit zonne- of windparken?

De koppeling van PV-installaties met elektrolyse uit procestechniek maakt de infrastructuur duurzamer. En deze sectorkoppeling is nu al geen toekomstmuziek meer, maar een tastbare realiteit. In het netwerk van spoorwegmaatschappijen vervangen transportabele brandstofcellen bijvoorbeeld steeds vaker diesel voor de noodstroomvoorziening.

Offshore platform

Waterstof maakt hernieuwbare energie duurzaam PV-installaties, procestechniek en transport gekoppeld voor duurzame logistiek

Wat doen we met de energie van wind en zon als die niet nodig is? En hoe maken we schepen en vliegtuigen echt regeneratief voor lange afstanden?

De oplossing: gebruik overtollige wind- en zonne-energie voor de elektrolyse van water – en gebruik vervolgens de waterstof die daarbij ontstaat om waardevolle E-Fuel te maken. De sectorkoppeling van fotovoltaïsche energie of windenergie, procestechnologie en transport biedt een toekomstgericht ontwikkelingspotentieel, vooral in regio's met veel wind of zon. We zetten de kracht van de zon en de wind om in chemische energie – en maken die zo duurzaam. Daarmee banen we een weg voor schone logistieke routes in de lucht of op zee.