Power-to-X Samen naar een CO2-neutrale toekomst met groene waterstof

Power-to-X: wind-, zonne- en elektrolyse-installatie

Met Power-to-X naar de All Electric Society

Met de essentiële technologie Power-to-X kunnen hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- of zonne-energie, in grote hoeveelheden worden gedistribueerd en opgeslagen, en zijn deze op aanvraag beschikbaar.

Power-to-X-proces
Omzetting van primaire energie in andere energiebronnen via Power-to-X-processen YouTube

Energie naar behoefte met Power-to-X

Onderdeel van het principe van de All Electric Society is regeneratief opgewekte elektrische energie, bijv. uit zonne-energie. Procestechniek zet deze energie om in energie die kan worden opgeslagen. Daarvoor worden zogenoemde Power-to-X-technologieën gebruikt.

Elektriciteitsoverschotten ontstaan bij sterke zonnestraling, veel wind of een overaanbod aan water in zonne-, wind- of waterkrachtcentrales. Dit overschot wordt gebruikt voor de productie van brandstoffen (power-to-fuel), waterstof en methaan (power-to-gas), ammoniak en methanol (power-to-liquid) of andere chemicaliën. In het kader van de All Electric Society wordt een deel van de op deze wijze geproduceerde stoffen op haar beurt gebruikt om elektrische energie op te wekken. Deze nemen dus de rol aan van een energiebuffer die de schommelingen van de voornoemde hernieuwbare energieën opvangt en een continue energievoorziening waarborgt. Dergelijke Power-to-X-technologieën ondersteunen de sectorkoppeling, waardoor de sectoren elektriciteit, warmte, gas en mobiliteit met elkaar worden gekoppeld.

Expert Talk "All Electric Society mogelijk gemaakt door Power-to-X"

Op de Phoenix Contact Dialog Days Edition Process Automation bespreken wij de mogelijkheden van een klimaatneutrale samenleving. Dr. Frank Possel-Dölken, Ulrich Leidecker en Mathias Füller van Phoenix Contact zullen ook aanwezig zijn.

Ontdek hoe wij de verandering in de procesindustrie begeleiden met onze digitaliseringsoplossingen en innovatieve producten met betrekking tot Power-to-X en hoe de "All Electric Society" werkelijkheid wordt.

Slimme oplossingen

Onze open en veilige digitaliseringsoplossingen worden al gebruikt in de traditionele procesindustrie. Kom meer te weten over hoe veel van onze praktijkvoorbeelden ook voldoen aan de vereisten voor de waterstofindustrie.

PLCnext Technology-ecosysteem

Toekomstbestendige automatiseringssystemen

Om Power-to-X-installaties toekomstbestendig te maken, is de integratie van nieuwe automatiseringsconcepten noodzakelijk. In het kader van de digitalisering spelen de openheid van automatiseringsconcepten en het gebruik van nieuwe industriële normen een belangrijke rol.

De basis voor onze openheid en onze gestandaardiseerde digitaliseringsoplossingen is het PLCnext Technology-ecosysteem. Hierdoor kunt u concepten als Open Process Automation (OPA) implementeren en modulaire installatiecomponenten via Module Type Package (MTP) in grootschalige installaties integreren. MTP versnelt de constructie, opbouw en inbedrijfstelling van installaties. PLCnext Technology ondersteunt bovendien het NAMUR Open Architecture-concept (NOA). Zo maakt u eenvoudig en veilig gebruik van productiegegevens, optimaliseert u voortdurend processen en maakt u voorspellend onderhoud mogelijk. Het open source-platform PLCnext Technology vormt een toekomstbestendige basis voor de automatisering van installaties die momenteel in aanbouw zijn. Profiteer van speciale functies, zoals een cloud-modem, Safety-besturingen en toegang tot een AppStore.

Elektrolyse-installatie

Besturing en bewaking van elektrolyse-installaties

Wij maken de bewaking, automatisering en digitalisering van elektrolyse met de bijbehorende processen en installaties mogelijk. Hiertoe behoren bijv. waterbehandeling, behandeling van elektrolyten, gas- en vloeistoftanks en koelinstallaties. Bovendien bewaken en automatiseren wij compressoren. Om een hoge beschikbaarheid van elektrolysers te garanderen en zo het concurrentievermogen te waarborgen, bieden wij u de vereiste technologieën en vele jaren ervaring in het uitrusten van chemische procesinstallaties met automatiseringstechnologie.

Om de kosten van de installaties verder te drukken, zijn principes, zoals Design to cost, en het opvoeren van de capaciteit van belang. Daarnaast biedt digitalisering nog andere mogelijkheden, zoals het gebruik van de digitale tweeling voor procesoptimalisering en -modernisering. Om elektrolysers en andere installaties in de Power-to-X-industrie aanzienlijk efficiënter en dus hun producten voordeliger te maken, wijst de digitale transformatie nieuwe wegen aan.

Pijpleidingen met waterstofteken

Bewaking van pijpleidingen

Naast pijpleidingen voor het transport van diverse gassen heeft de Power-to-X-industrie ook pijpleidingsystemen nodig voor de voorziening van gebouwen.

Wij bieden een doeltreffend lekdetectiesysteem voor pijpleidingen, waarmee zeer kleine lekken kunnen worden opgespoord en de positie van het lek nauwkeurig kan worden berekend. Onze bewakingsoplossing kan worden gebruikt voor pijpleidingen voor synthetische olie of synthetisch gas, evenals voor waterstofpijpleidingen.

Waterstoftank

Bewaking van tankparken

Als onderdeel van de Power-to-X-leveringsketen ontstaan extra tankparken. De tankparken zijn niet alleen nodig als tussentijdse opslag voor bijv. waterstof voor brandstofcellen. Grote tankparken op industrieterreinen leveren waterstof als grondstof voor power-to-gas- of power-to-liquid-processen.

Voor efficiënte vulpeilregeling bieden wij een uitgebreid productenprogramma met SIL-gecertificeerde techniek voor functionele veiligheid, Ex i-signaalscheiders evenals modulaire besturingen. Naast de vulpeilregeling is een beveiliging voor teveel vullen geïnstalleerd om overvulling van tanks te voorkomen door middel van geschikte ventielschakelingen.

Schip met brandstofcellen

Besturing en bewaking van brandstofcellen en warmte-krachtkoppelingcentrales

Warmte-krachtkoppelingscentrales wekken reeds elektriciteit en warmte op uit aardgas. Dit aardgas kan ook worden vervangen door groene brandstoffen uit de Power-to-X-industrie. Dit maakt dit efficiënte proces met hoog rendement nog klimaatvriendelijker.

Een andere manier om groene energiebronnen om te zetten in elektrische energie zijn waterstofbrandstofcellen, die steeds vaker voorkomen in de voertuigtechniek en andere toepassingen.

Phoenix Contact ondersteunt beide concepten met automatiserings- en digitaliseringsoplossingen, zoals ons open automatiseringsplatform PLCnext Technology.

Technologieën

Kom meer te weten over onze open en veilige technologieën voor een duurzame toekomst.

Solarveld met windturbines
Cyber Security-pictogrammen met hand
Man voor een procesinstallatie
Explosiebeveiliging
Solarveld met windturbines

De nieuwe technologieën 5G, APL, TSN en OPC UA vormen samen de communicatie van de toekomst. Deze nieuwe concepten maken ook deel uit van de nieuwe Power-to-X-industrie. Want alleen op die manier kunnen datapunten veilig, eenvoudig en snel in een netwerk worden gekoppeld.

Wij zijn betrokken bij alle belangrijke normalisatie-instellingen. Daar ontwerpen wij voor u een nieuwe, fabrikantoverkoepelende communicatiestandaard voor de automatisering.

Meer over communicatie- en overdrachtstechnologieën
Cyber Security-pictogrammen met hand

Om aan de hoge eisen inzake IT-veiligheid te voldoen, volstaat het niet om op een of andere plaats in de kritieke infrastructuur firewalls te installeren. Om alle Cyber Security-risico's tot een minimum te beperken, is het belangrijk beschermingsdoelen vast te stellen. Deze beschermingsdoelstellingen zijn gebaseerd op de gangbare norm IEC 62443 "IT-veiligheid voor industriële automatiseringsoplossingen".

Als gecertificeerde ICS-Security-dienstverlener bieden wij u duurzame ondersteuning. De holistische aanpak omvat ook een op de veiligheid gerichte productontwikkeling.

Meer over Industrial Security
Man voor een procesinstallatie

Risicobeheer is niet alleen essentieel voor de bescherming van mens en milieu. Ook het behoud van de installaties en dus het veiligstellen van de investering is belangrijk. Naast het Safety Integrity Level (SIL) speelt ook het Performance Level (PL) een belangrijke rol bij het gebruik van geautomatiseerde veiligheidssystemen. Gedecentraliseerde, flexibel configureerbare oplossingen zoals de SafetyBridge-techniek worden vandaag reeds gebruikt in SIL3-applicaties in diverse toepassingen. Zij kunnen gemakkelijk in de besturing worden geïntegreerd.

Profiteer van onze Safety-besturingen voor complexe toepassingen die integratie in PROFIsafe- en PROFINET-netwerken mogelijk maken. Veilig uitschakelen of veilige gasdetectie en andere functionele veiligheidsfuncties kunnen dus onafhankelijk van de fabrikant worden gerealiseerd. Bovendien bieden onze componenten overspanningsbeveiliging. Camera's bewaken de decentrale infrastructuur en de veiligheid. Wij ondersteunen u ook met uitgebreide opleidingsprogramma's.

Meer over functionele veiligheid in de procesindustrie
Explosiebeveiliging

Een belangrijk veiligheidsaspect vloeit voort uit de ontvlambare gassen die worden gegenereerd, getransporteerd en opgeslagen in het kader van Power-to-X-toepassingen. Als deze ongemerkt ontsnappen, kan er een explosieve of giftige atmosfeer ontstaan. Om het personeel in dergelijke gevallen te waarschuwen, zijn passende sensortechnologie en gasdetectors nodig. Ook fabrieksverkeer mag niet door deze gebieden rijden. Om het verkeer te regelen, koppelen wij uw verkeerslichtsystemen aan de gasdetectors via een geschikte overdrachtstechniek.

Voor de vereisten in explosiegevaarlijke omgevingen met verschillende zones bieden wij u een keur aan oplossingen en producten. Onze producten variëren van printklemmen en -connectoren via Ex-klemmen, Ex-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers tot en met overspanningsbeveiligingen en I/O-systemen.

Meer over explosiebeveiliging

Producten

Ontdek onze explosieveilige, trillings- en temperatuurbestendige producten voor de waterstofindustrie.

Proefprojecten

Naast de overdracht van de knowhow van soortgelijke toepassingen naar de Power-to-X-industrie, wijden wij ons reeds aan specifieke, nieuwe toepassingen.

Chemiepark

Automatisering, elektrificatie en digitalisering in de waterstofindustrie

Om de efficiëntie van een montagelijn te verhogen, hebben wij in dat kader de eerste projecten, bijv. brandstofcellen, uitgerust met automatiseringstechnologie. Om de speciale eisen van dergelijke toepassingen te bespreken, werken wij aan proefprojecten met betrekking tot elektrolyseprocessen. Daartoe hebben wij de volledige automatisering van een proefinstallatie overgenomen met het doel de prestaties aanzienlijk te verhogen.

Wilt u meer weten over onze oplossingen voor automatisering, elektrificatie en digitalisering in de Power-to-X-industrie? Neem contact met ons op.

Partners

Samen met partners maken wij de ommekeer op het gebied van energie en klimaat mogelijk.

Waterstofmoleculen met de EU-vlag

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A)

Het Europese platform ECH2A voor waterstofprojecten is in juli 2020 door de Europese Unie opgericht. Het doel is de ontwikkeling en uitbreiding van een waterstofeconomie in Europa te bevorderen.

Om de ontwikkeling van een waterstofeconomie in Europa te versnellen en overeenstemming te bereiken over de implementatie van de opwekking, het transport en de distributie, brengt de ECH2A-alliantie belanghebbenden uit het bedrijfsleven, de politiek en het maatschappelijk middenveld bijeen. Tot de meer dan 800 leden behoren Europese industriële ondernemingen, energieproducenten, investeerders, NGO's, verenigingen, onderzoeksinstellingen, alsmede gemeenten, steden en ministeries. Samen met ECH2A en haar partners willen wij onze krachten bundelen om de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, die in Europa zijn vastgesteld.

All Electric Society

Met oplossingen voor elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering dragen wij bij aan een wereld met hernieuwbare energie voor iedereen.

All Electric Society
All Electric Society YouTube

Technische oplossingen voor een leefbare toekomst

De All Electric Society beschrijft een wereld waarin duurzaam opgewekte elektrische energie voordelig en vrijwel onbeperkt beschikbaar is als voornaamste vorm van energie. De sleutel tot het realiseren hiervan vormt een allesomvattende elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering van alle sectoren in de economie en de infrastructuur.

Met onze slimme producten en innovatieve oplossingen op het gebied van automatisering, elektrificatie en digitalisering stellen wij de industrie en de samenleving in staat deze transformatie op weg naar een duurzame wereld versneld door te voeren.

LinkedIn-logo

LinkedIn: Process Automation Voeg u nu bij onze community!

Alles over de procesindustrie en Power-to-X - of het nu gaat om actueel nieuws en trends, wetenswaardigheden of interessante referenties uit de hele wereld. Volg ons nu op LinkedIn en maak deel uit van onze community!

Persoonlijk contact
Bent u geïnteresseerd in technische oplossingen die bijdragen aan een leefbare toekomst?
Neem contact met ons op! Wij delen graag meer ideeën en informatie over de visie van de All Electric Society met u.
Nu contact opnemen
Gesprek van twee mannen met tablet