Compliance

Lees meer over de hoge prioriteit van compliance bij Phoenix Contact en hoe we naleving waarborgen.
Medewerkers bij een compliancescholing

Compliance bij Phoenix Contact

Compliance is een integraal onderdeel van het DNA van Phoenix Contact en is van navenant belang. Daarom rapporteert de centrale juridische en compliance-afdeling rechtstreeks aan de CFO.

De kern van het Compliance Management System is de Code of Conduct van de Phoenix Contact-groep. Deze geldt voor alle groepsmaatschappijen wereldwijd. Deze wordt aangevuld met maatregelen zoals het klokkenluiderssysteem of onze beleidsverklaring met betrekking tot de wet inzake de zorgvuldigheidsplicht in de leveringsketen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG).

Ons Compliance Management System is een essentieel element van onze bedrijfsleiding en is wereldwijd verankerd. Het is veel meer dan "het naleven van wettelijke voorschriften". Als onderdeel van onze cultuur onderbouwt het onze geloofwaardigheid en draagt het bij aan risicopreventie en -beperking.

Axel Wachholz - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, CFO
Mensen in een kantoor groeten elkaar

Code of Conduct

De Code of Conduct van de Phoenix Contact-groep vormt de kern van onze compliance-maatregelen. Tegelijkertijd is het onze gemeenschappelijke basis en geldt het onbeperkt voor alle medewerkers. Daarvoor is het wereldwijd, intern en extern en in verschillende talen beschikbaar.

Goederentrein met containers

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (wet inzake de zorgvuldigheidsplicht in de leveringsketen)

De nieuwe wet inzake de zorgvuldigheidsplicht in de leveringsketen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) is sinds 1 januari 2023 van toepassing op Phoenix Contact. Mensenrechten zijn echter altijd een centraal onderdeel geweest van onze bedrijfscultuur.

Wij hebben de LkSG aangegrepen om onze activiteiten in overeenstemming met de wet nog transparanter te maken: daartoe hebben wij een divisieoverschrijdend team samengesteld dat aan de wereldwijde systematische uitvoering van de LkSG werkt. Wij hebben de details gepubliceerd in een beleidsverklaring met betrekking tot de LkSG. We hebben ook onze Code of Conduct herzien om de kwestie nog belangrijker te maken.

Mensen op kantoor tijdens een vergadering

Compliance Management System

Het Compliance Management System van Phoenix Contact omvat maatregelen die de naleving van wetten, richtlijnen en onze Code of Conduct binnen het concern waarborgen. Het kan gaan om preventie-, herkennings- of reactiemaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn interne richtlijnen, scholingen voor medewerkers en het aanbieden van advies over praktische zaken. Dit omvat ook het aanbieden van verschillende contactpersonen en meldingskanalen, en het onderzoeken van compliance-incidenten.

Phoenix Contact-klokkenluiderssysteem op een scherm

Klokkenluiderssysteem

Met ons klokkenluiderssysteem bieden wij zowel onze medewerkers als externe personen de mogelijkheid om informatie over mogelijke schendingen van de wet of interne regelingen te melden.

Het klokkenluiderssysteem fungeert ook als klachtenprocedure conform §§ 8 en 9, alinea 1, LkSG.