Managementsysteemcertificaten

Bij Phoenix Contact is kwaliteit essentieel. Aan deze eis voldoen wij op elk gebied. Onze systemen en processen zijn voor dat doel meerdere keren getest en gecertificeerd. Hieronder vindt u onze managementsysteemcertificaten in ons land en voor de Phoenix Contact Groep, evenals een link naar de productcertificaten.

Veiligheid prioriteit
Vele van onze opdrachtgevers werken in situaties waarbij veiligheidsrisico’s op de loer liggen. Gelukkig zien wij dat deze risico’s door het nemen van preventieve maatregelen tot een minimum worden beperkt. Met het bieden van ondersteuning, oplossingen en kennis op locatie worden ook onze medewerkers blootgesteld aan deze veiligheidsrisico’s. Het beleid van Phoenix Contact B.V. is er dan ook op gericht dat al onze medewerkers zich bewust zijn van deze veiligheidsrisico’s en zij verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen nemen om continue de veiligheidsregels na te leven. Wij zijn daarom trots op het feit dat wij als een van de eerste systeemleveranciers het VCA* certificaat hebben bereikt en vertrouwen erop daarmede onze opdrachtgevers daarmede nog beter en veiliger van dienst te kunnen zijn.

CO2-prestatieladder
Ieder jaar wordt door DEKRA via een audit geverifieerd, of wij nog steeds aan de gestelde voorwaarden van de CO2-Prestatieladder voldoen om recht te behouden op het certificaat,versie 3.1.

Wij blijven ons focussen op een terugdringing van de CO2-uitstoot. Wij geven hiermee ook gehoor aan de wensen en eisen van onze interne en externe stakeholders. Onze doelstelling voor de periode 2010-2015, een CO2-reductie van 20%, is gerealiseerd. De herziene doelstelling voor 2019-2022 voor scope I is, om nog eens 2% CO2 emissie te reduceren en voor scope II 5% t.o.v. 2019. Het jaar 2020 wordt hierbij niet als referentiejaar gebruikt door de Covid-19 pandemie.

Certificaten van de Phoenix Contact Groep

Wij zijn ook gecertificeerd voor de hele Phoenix Contact Group.

Vrouw keurt printplaatconnectoren van Phoenix Contact

Compliance en toelatingen voor producten

Phoenix Contact ontwikkelt, test en markeert elk product volgens de geldende normen, richtlijnen en wetten. Meer informatie over certificeringen en goedkeuringen voor onze producten.