Stedelijk wegverkeer

Intelligent verkeersmanagement Op AI gebaseerde oplossingen voor verkeersregeling

De kwaliteit van de mobiliteit staat vaak in direct verband met de aantrekkelijkheid van een plaats en regio. CO2-uitstoot, lawaai en meer files hebben verstrekkende gevolgen voor mens en natuur. Intelligent verkeersmanagement is onontbeerlijk om de toenemende verkeersdrukte tegen te gaan en de verkeersstromen naadloos te laten verlopen.

Phoenix Contact creëert oplossingen voor intelligente verkeersdetectie en -regeling die een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit.

Intelligente regeling van het verkeer

De toenemende bevolking en verkeersdichtheid vergen een nieuwe aanpak van de stadsplanning. Intelligent verkeersmanagement verbetert niet alleen het mobiliteitscomfort en de veiligheid van de vervoersmiddelen, maar is ook goed voor het klimaat. Met behulp van passende sensortechnologie en informatie- en analysesystemen kan het wegverkeer efficiënter en veiliger worden geregeld.

Schakelkastoplossing voor de verkeersregistratie

Oplossing voor de verkeersregistratie Vrij stromend verkeer door intelligente verkeerscontrole

Phoenix Contact heeft de Smart Road Interface ontwikkeld om de verkeersdoorstroming te optimaliseren. Het intelligente verkeersregistratiesysteem registreert de verkeersstromen anoniem en beoordeelt deze met behulp van kunstmatige intelligentie. De verkregen gegevens over voertuigtypen, aantal voertuigen en rijrichtingen kunnen worden doorgegeven aan besturingssystemen of rechtstreeks aan de weggebruikers.

Ook het schakelen van verkeerslichten kan efficiënter worden dankzij de gegevens over de verkeerssituatie. De slimme regeling van de verkeerslichten verkort de reistijd en vermindert de verkeersgerelateerde CO2-uitstoot.

Uw voordelen

  • Geoptimaliseerde verkeersstromen verhogen de levenskwaliteit in steden
  • Minder negatieve milieueffecten en dalend energieverbruik dankzij dynamische verkeersregeling
  • Realtime overdracht van mobiliteitsgegevens aan verkeersmanagementsystemen of rechtstreeks aan weggebruikers
  • Voldoet aan gegevensbescherming door anonieme verkeersregistratie
Fraunhofer IOSB-INA en logo van PLCnext Technology

Ontwikkeling van intelligente verkeerssystemen

Phoenix Contact is betrokken bij onderzoeksprojecten op het gebied van de Smart City. In samenwerking met Fraunhofer IOSB-INA worden concepten voor intelligente verkeerssystemen ontwikkeld. Door het gebruik van sensoren en analyse-, prognose- en informatiesystemen, kan de weg via een communicatienetwerk met het verkeersmanagement worden verbonden.

Realtime gegevens over verkeer en infrastructuur worden via besturingen, op basis van het open ecosysteem PLCnext Technology gekoppeld en gecomprimeerd. De informatie uit de uiteenlopende bronnen wordt doorgestuurd en in databases opgeslagen, geïnterpreteerd of in het Phoenix Contact-IoT-platform Grovez.io verder verwerkt.

Intelligent verkeersmanagement met de Smart City Box

Video Intelligent verkeersmanagement
Intelligent verkeersmanagement MovingImage
WIJ STAAN VOOR U KLAAR
Samen een oplossing vinden
Stadsplanning, verkeersmanagement en de veiligheidsvoorwaarden op wegen verbeteren - wij ondersteunen u met Smart Mobility concepten.
Nu contact opnemen!
Man in Smart City-controleruimte