K+S kalifabriek coderingssysteem

Veel energie op een kleine oppervlakte: K+S introduceert coderingssysteem voor energiecentrales

In een kalifabriek met een eigen energiecentrale heeft K+S het coderingssysteem KKS ingevoerd – met systeem-knowhow van Gabo IDM en markeringsplaatjes van Phoenix Contact. Daarmee is niet alleen het overzicht over de installatie enorm verbeterd, maar is ook de proces- en arbeidsveiligheid aanmerkelijk verhoogd.

Klantprofiel

Als internationaal grondstoffenbedrijf wint en veredelt K+S minerale grondstoffen voor toepassing in de agrarische sector, voeding, verkeersveiligheid en industrie. Voor een kalifabriek dient een nieuw coderingssysteem te worden ingevoerd.

Toepassing

Omdat mijnexploitatie en de zuivering van ruw zout energie-intensief zijn, wordt gebruikgemaakt van een eigen stoom-en-gasturbinecentrale met een thermisch vermogen van 116 MW. Tot de invoering van het coderingssysteem (KKS) bestond er een grote verscheidenheid aan markeringen en documentaties. Er was veel te zeggen voor een allesomvattende codering en documentatie volgens de normen voor alle installatiedelen en bedrijfsmiddelen op basis van het genormeerde energiecentrale-coderingssysteem KKS. In eerste instantie ging het erom de bedrijfszekerheid te verhogen en de werkplekbeveiliging te verbeteren.

Met de wisseling tussen verschillende installatiebouwers ontstond in de loop der jaren een complex gemengd systeem. De installatiecodering en -documentatie waren niet bepaald uniform te noemen. Het verwisselen van een aggregaat of een leiding kan tot ernstig letsel of schade aan de installatie leiden. Bovendien dienden onderhoud en reparatie eenvoudiger en de werking betrouwbaarder te worden gemaakt.

Christian Berghausen - K+S, Hoofd energiecentrale
Christian Berghausen (K+S) en Hans Karl Preuss (Gabo IDM)

Christian Berghausen van K+S (links) en Hans Karl Preuss van Gabo IDM

K+S installatiecodering

Oplossing

Ter voorbereiding coördineerde Gabo IDM de overname van alle beschikbare installatiedocumentatie en gegevensstructuren in het zelf ontwikkelde installatiebeheersysteem AVIS. "Door middel van een analyse van de technische documentatie van de bestaande installatie op dat moment is vervolgens gecontroleerd aan welke normen en voorschriften reeds werd voldaan", vertelt directeur Hans Karl Preuss van Gabo IDM. "Met het oog op de nagestreefde algehele conformiteit werden de vereiste richtlijnen uitgewerkt." Alle stappen van het proces werden één voor één met Berghausen en zijn team besproken en geïmplementeerd.

Na dit intensieve voorbereidende werk werden alle situatietekeningen gedigitaliseerd. De oude coderingen werden omgezet naar KKS, het nieuwe coderingssysteem. Om de conversie van het oude naar het nieuwe systeem transparant vorm te geven, werd nog een database opgezet. Er werden in totaal meer dan 4800 installatiecoderingsplaatjes van Phoenix Contact gemaakt. Hierbij werd gebruikgemaakt van het markeringssysteem TOPMARK LASER dat door een speciale lasermethode voor een goede leesbaarheid en een hoge bestendigheid zorgt.

De bij Phoenix Contact in het Duitse Blomberg gemaakte coderingsplaatjes werden vervolgens voorzien van de bijbehorende mediakleuren en in de fabriek met behulp van houders bevestigd. Bovendien werden bij de water- en gasleidingen het medium en de stroomrichting uitvoerig gecodeerd.

Met ons KKS-project konden we het overzicht over de installatie enorm verbeteren en de procesveiligheid aanmerkelijk verhogen. Onze verwachtingen zijn volledig vervuld, zowel in technisch opzicht als wat tijd betreft.

Christian Berghausen - K+S, Hoofd energiecentrale

Producten

Contact
MARKING SYSTEM familie-afbeelding

Ontdek nog meer printersystemen

Krijg meer informatie over onze printers van de MARKING system-familie. Met de diverse coderingstechnologieën vindt u gegarandeerd de juiste oplossing voor uw toepassingssituatie. Het uniforme, gebruikersvriendelijke bedieningsmenu maakt een intuïtieve bediening mogelijk.