Netaansluitpunt in een solarpark

Energiemanagement Gedecentraliseerde energiecentrales conform de voorschriften aansluiten op het net

Met de innovatieve oplossingen van Phoenix Contact sluit u gedecentraliseerde energiecentrales flexibel aan volgens de lokale eisen van de netwerkbeheerder.

Netaansluitpunt in een solarpark

De parameters bij het netaansluitpunt worden via meetapparaten geregistreerd en doorgegeven aan een centrale voedingsregeling

Toepassing

Gedecentraliseerde energiecentrales en accuopslagsystemen leveren een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit van het net. De verantwoordelijke netwerkbeheerders geven in hun aansluitingsvoorwaarden voor fotovoltaïsche installaties aan wat de aan te houden waarden zijn voor de netfrequentie en -spanning alsmede het blindvermogen. Om deze aan te sturen, registreren regelaars voor energiecentrales de bestaande spanning en het blindvermogen op de netkoppelingspunten. Op basis hiervan worden de desbetreffende regelwaarden voor de omvormers bepaald.

Naast de koppeling met het energiemanagement van de netwerkbeheerders vormt de individuele blindvermogensregeling een grote uitdaging. De netparameters bij het netaansluitpunt worden via meetapparaten geregistreerd en doorgegeven aan een centrale energiecentraleregelaar. Aansluitend worden de uit de blindvermogensregeling berekende instelwaarden naar de in de installatie geïnstalleerde omvormers gestuurd.

Oplossing

Schakelkastoplossing voor terugleverregeling

Schakel- en verdeelinrichting voor terugleverregeling

Netveiligheid dankzij terugleverregeling Eenvoudige aansluiting met complete oplossing

De koppelingen van interfaces naar de energieleverancier en de direct marketeer, of die naar de integratie van externe apparaten zoals omvormers kunnen door onze oplossingspartners individueel worden aangepast. Het moet door de gebruikers projectspecifiek worden geïmplementeerd. Met onze voor kant-en-klare schakelkastoplossing voor de terugleverregeling hebben we alle benodigde componenten, zoals de besturing, netwerktechniek en voeding, al in één behuizing ondergebracht. Met deze complete oplossing stuurt u de elektriciteit uit uw decentrale energiecentrale naar het elektriciteitsnet.

Besturing voor de terugleverregeling

Besturing voor de terugleverregeling

Netconforme aansluiting van uw energiecentrales Certificering

Ongeacht of het een warmte-krachtkoppelingcentrale, windenergie- of fotovoltaïsche installatie betreft, energiecentrales die terugleveren aan het Duitse midden- of hoogspanningsnet moeten over een gecertificeerde regelunit beschikken, een zogenaamde energiecentraleregelaar. Tot nu toe was een fabrikantverklaring voldoende, maar nu is een certificaat van een volgens DIN EN ISO/IEC 17065 geaccrediteerd certificeringsinstituut verplicht.

Onze energiecentraleregelaar is conform VDE-AR-N 4110/20 in Duitsland gecertificeerd. Hij realiseert zodoende de opgegeven effectieve vermogens- en blindvermogenswaarden alsmede de bewaking van de spanningsvoorwaarden bij het netaansluitpunt. Voor Spanje is onze energiecentraleregelaar gecertificeerd volgens de Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. En voor Polen geldt het certificaat volgens ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631.

Persoon zit voor het scherm waarop het bedieningsvlak wordt getoond

Minder programmeerwerk voor terugleverregeling

Interfaceprogramma's bieden aanzienlijk minder programmeerwerk

De oplossing van Phoenix Contact bestaat uit hardware en software en zorgt ervoor dat de vereiste engineering-inspanning voor de terugleverregeling gering blijft. De functionele reikwijdte van de software wordt voortdurend uitgebreid. Voor de programmeeromgeving PLCnext Engineer zijn kant-en-klare interfaceprogramma's beschikbaar. Ze maken een snelle en eenvoudige integratie mogelijk van netwerkbeheerder, direct marketeers, energiemeetmodulen, omvormers, portalen en weersensoren. Na de configuratie van de toepassing in PLCnext Engineer volgt de parametrisering van de interfaces in eHMI.

Interactieve image map: topologie energiemanagement
Voedingsregelaar
Onze energiecentraleregelaar sluit op flexibele wijze decentrale energiecentrales aan volgens de plaatselijke vereisten van de netwerkbeheerder.
Meer lezen
Voedingsregelaar
Energiemeetmodulen
Onze op elkaar afgestemde meetapparaten besparen u veel werk bij de registratie van energiegegevens.
Meer lezen
Energiemeetmodulen
Stringboxen
Met ons bewakingssysteem voor fotovoltaïsche stringstromen kunt u direct reageren op storingen en vermogensverliezen, zelfs bij uitval van afzonderlijke strings.
Meer lezen
Stringboxen
Remote control en besturing
De aansluiting van geografisch verspreide, gedecentraliseerde transformatorstations op een centrale controleruimte vereist het gebruik van modulaire en schaalbare remote communicatiesystemen.
Meer lezen
Remote control en besturing

Uw voordelen

  • Versnelling van de inbedrijfstelling van uw fotovoltaïsche installaties op het netaansluitpunt
  • Certificering van onze energiecentraleregelaar voor Duitsland, Polen en Spanje
    Voldoen aan de Europese netaansluitingseisen volgens de Network Code "Requirements for Generators" (NC RfG) 
  • Betrouwbare werking van het systeem en eenvoudige aansluiting op het net doordat aan alle technische aansluitvoorwaarden is voldaan
  • Gebruiksvriendelijk dankzij aanzienlijk minder programmeerwerk dankzij kant-en-klare interfaceprogramma's
  • Grootst mogelijke flexibiliteit door openheid en schaalbaarheid van het systeem
Schakelkast lokaal transformatorstation

Bewaking en besturing van lokale transformatorstations

Slimme distributienetwerken Modulaire remote communicatietechniek voor lokale transformatorstations

Voor de efficiënte uitbreiding en het betrouwbare bedrijf van energienetten is de bewaking van bedrijfsvariabelen een essentiële basis. Met onze modulaire oplossingen voor remote communicatietechniek kunt u uw systemen gemakkelijk op afstand bewaken en besturen en heeft u alle informatie altijd in één oogopslag.

Overzicht energiemeetmodules en energiemeters

Een energiemeetmodule registreert belangrijke karakteristieke waarden van een energiecentrale

Energiemonitoring Intelligente monitoring voor uw energiemanagement van de toekomst

Met de voor netwerktoepassingen geschikte energiemetingsmodulen kunt u elektrische karakteristieke waarden centraal en lokaal bewaken. Zo kunt u alle relevante karakteristieke waarden van uw fotovoltaïsche installatie via een besturing verzamelen en in een SQL-database vastleggen. Met de energiemeetmodulen van Phoenix Contact krijgt u de passende oplossing voor de optimale netintegratie van uw energiecentrale.

Een man en een vrouw praten over een product op de tablet

Onze Energy Solution Partners

Phoenix Contact werkt wereldwijd met geselecteerde partners samen, die over uitgebreide kennis beschikken wat betreft onze producten en systemen. Daarmee waarborgen wij dat onze oplossingen voor de solarindustrie wereldwijd optimaal aan de specifieke klantbehoeften worden aangepast.

Profiteer van onze deskundige Solution Partners en laat u uitgebreid adviseren!

Interactieve image map: Topologie integraal PV parkmanagement
Energiemanagement
Met onze innovatieve oplossingen sluit u gedecentraliseerde energiecentrales aan volgens de lokale eisen van de netwerkbeheerder.
Meer lezen
Energiemanagement
Registratie van weerdata
Met ons weerstation bent u altijd op de hoogte van de efficiëntie van uw fotovoltaïsche installatie.
Meer lezen
Registratie van weerdata
Dataloggers
Onze datalogger registreert alle relevante data in uw PV-park.
Meer lezen
Dataloggers
Omvormercommunicatie
Phoenix Contact levert speciaal voor fotovoltaïsche installaties bedoelde softwarebibliotheken, die voortdurend met functies worden uitgebreid.
Meer lezen
Omvormercommunicatie
Stringboxen
Met ons bewakingssysteem voor fotovoltaïsche stringstromen kunt u direct reageren op storingen en vermogensverliezen, zelfs bij uitval van afzonderlijke strings.
Meer lezen
Stringboxen