Cyber Security aan boord De toenemende digitalisering van schepen en hun netwerken biedt veel toegevoegde waarden voor de scheepvaartindustrie, maar verhoogt echter ook het risico op cyber-aanvallen. Met Phoenix Contact kan het scheepvaartbedrijf worden beschermd tegen toegang door onbevoegden.

Schedel op toets van een toetsenbord

Toenemende uitdagingen

De netwerkkoppeling van systemen aan boord maakt een efficiënt scheepvaartbedrijf mogelijk dankzij moderne communicatietechnologieën, maar brengt ook steeds grotere risico's op cyber-aanvallen met zich mee. Wat moet er worden gedaan om mogelijke risico's te voorkomen?

Digitalisering op een schip

Digitaliseringsmogelijkheden veilig benutten

Intelligente bewakingsoplossingen of locatieonafhankelijke concepten voor onderhoud op afstand bieden flexibiliteit en tijdsbesparing voor alle stakeholders, zoals de haven of rederij. De groeiende communicatiekanalen met de scheepvaartomgeving vergroten echter tegelijkertijd het risico op onbevoegde toegang door derden. Of het nu gaat om onvolledige veiligheidsconcepten, het gebruik van verouderde software of een gebrek aan knowhow – er kunnen veel zwakke plekken zijn die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Dit kan bijv. systeemmanipulatie door ransomware zijn, maar ook misbruik van gegevens of een totale stilstand en verlies van controle over uw schip.

Door het gebruik van innovatieve producten, individuele oplossingen en schaalbare diensten kan een veilig en storingsvrij scheepvaartbedrijf mogelijk worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met wettelijke vereisten zoals die van de International Association of Classification Societies. Laten we samen het juiste antwoord vinden voor uw toepassing.

De volledige bescherming van kritische infrastructuur, zoals in de maritieme sector, is van essentieel belang voor mens en milieu. Voor een risicovrij scheepvaartbedrijf moeten alle relevante stakeholders holistisch benaderd en tegen cyberaanvallen beschermd worden.

Dr. Lutz Jänicke - Phoenix Contact, Corporate Product & Solution Security Officer
Dr. Lutz Jänicke
Twee besturingen AXC F SPLC 1000 en AXC F 2152

Gebruik van veilige producten in de maritieme sector

De bescherming van het scheepssysteem wordt onder andere ondersteund door het gebruik van secure-by-design-producten en begint al met een veilig ontwikkelingsproces. PLCnext Control is bijvoorbeeld de eerste industriële besturing die is ontwikkeld in overeenstemming met IEC 62443-4-1. Naast de veiligheidsrelevante aspecten speelt functionele veiligheid een belangrijke rol. De veiligheidsgerichte besturing SPLC 1000 die links kan worden gemonteerd, voldoet volledig aan beide vereisten. In de praktijk worden de producten dankzij device- en updatemanagement altijd bijgewerkt met nieuwe updates om mogelijke beveiligingslekken te dichten.

Als het om het uitschakelen van ongebruikte communicatie-interfaces en andere veiligheidsmaatregelen gaat, bieden de besturingen overeenkomstige functies. Daarnaast helpen mGuard security-routers om systemen met een intelligente firewall te beschermen en versleutelde communicatiekanalen met VPN op te bouwen. Uiteindelijk resulteert het gebruik ervan in toegevoegde waarden voor zowel systeemintegraties als exploitanten, omdat de scheepssystemen minder aanvalspunten bieden en er dus voor een veiliger scheepvaartbedrijf kan worden gezorgd.

Persoon met tablet met mGuard Secure Cloud-dashboard

Intelligent en veilig onderhoud op afstand

Wereldwijd neemt de behoefte aan toegang op afstand toe om preventief onderhoud te kunnen uitvoeren, waardoor mogelijke zwakke plekken in een vroeg stadium opgespoord en behandeld kunnen worden. Hierdoor kunnen mogelijke stilstandtijden tot een minimum worden beperkt en wordt de efficiëntie van het scheepvaartbedrijf verhoogd.

Om serviceproviders geautoriseerde toegang te verlenen tot de te onderhouden eenheden maakt de mGuard Secure Cloud een locatieonafhankelijke en beveiligde verbinding mogelijk. Door middel van een zeer veilige VPN-tunnel wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen mensen en systemen, zonder dat er gegevens worden gemanipuleerd of verloren gaan. Een ander voordeel van de cloudgebaseerde oplossing voor onderhoud op afstand is dat er geen klantgegevens in de cloud worden opgeslagen.

Beveiligingsconcept voor Cyber Security-cyclus

360°-security aan boord

Met ons 360°-security-concept bieden we u alle noodzakelijke modulen voor de complete beveiliging van uw scheepvaartbedrijf. Van het vastleggen van de huidige toestand en een individueel opgesteld security-concept in overeenstemming met IEC 62443-2-4 tot het veilige onderhoud hebt u de mogelijkheid om het voor u benodigde advies in te winnen. Bovendien kunt u kiezen uit verschillende trainingen waarin onze gecertificeerde security-specialisten waardevolle knowhow voor een veilige bediening bieden. Of het nu gaat om rederijen, scheepswerven of systeemintegratoren: naast veilige producten en oplossingen is er voor alle stakeholders het passende dienstenpakket beschikbaar.

Snel en kostenefficiënt beschermingsconcepten ontwikkelen

Blauwdruk Cyber Security in de zeevaart

Om de inspanningen in het ontwikkelingsproces te beperken, werd voor de maritieme sector op basis van een generieke toepassing een veiligheidsconcept met overeenkomstige veiligheidsmaatregelen conform IEC 62443 en de daarin beschreven Defence-in-Depth-strategie ontwikkeld. Op basis van jarenlange knowhow werd een universele blauwdruk gecreëerd die rekening houdt met alle systemen aan boord en op het vasteland en die dankzij gecoördineerde maatregelen een veilige communicatie mogelijk maakt tussen de relevante systemen, de bovengeschikte scheepsautomatisering en het onderhoudspersoneel.