Personen bij het testen van het solar tracking-systeem in een fotovoltaïsche installatie

Solar Tracking Verhoog de opbrengst van uw fotovoltaïsche installatie door de modulen gericht de zon te laten volgen.

De opbrengst van zonnepanelen kan worden geoptimaliseerd met één- of tweeassige zonnevolgsystemen. Door exacte tracking worden de solarcellen zo naar de zon gericht, dat de zonnestralen altijd verticaal op de solarmodule komen.

Op die manier wordt een optimale energieopwekking gegarandeerd. Daarbij is de continue bewaking van de installatiestatus van doorslaggevend belang. Met soft- en hardware van Phoenix Contact realiseert u een efficiënt en betrouwbaar monitoringsysteem voor uw solar tracking-park.

Luchtfoto van een trackingpark

De solarmodulen zijn altijd optimaal gericht op de zon

Toepassing

Met PV-installaties kunnen hogere opbrengsten worden behaald. De werking is veel complexer dan van vast gemonteerde installaties. Er zijn dus hogere investeringen nodig. Niet alleen tracking naar de zon is vereist, maar ook veiligheid bij hoge windbelasting en extreme weersomstandigheden. Phoenix Contact zorgt met haar automatiseringsoplossingen voor een betrouwbaar bedrijf van PV-tracking-installaties en stelt opbrengsten op lange termijn veilig.

Oplossing

Besturingen voor een exacte uitlijning van fotovoltaïsche trackers

Besturingen voor een exacte uitlijning van fotovoltaïsche trackers

Aandrijfregeling

De PLCnext Control AXC F 2152 voor het Axioline I/O-systeem is snel, robuust en optimaal geschikt voor het aansturen van trackingsystemen. Stappenmotor-drivers en frequentieomvormers kunnen zonder extra modulen direct worden aangesloten. Voor de positieregistratie staan analoge of incrementele ingangskanalen ter beschikking.

Motorstarter geïnstalleerd in een schakelkast

Motorstarters met lange levensduur zijn zeer geschikt voor tracking

Tracking

Voor de tracking van de fotovoltaïsche panelen bieden de hybride motorstarters vier functies: rechtsom, linksom, motorbescherming en NOODSTOP.

In vergelijking met mechanische relais gaat de motorstarter aanzienlijk langer mee, bespaart deze ruimte en hij kan snel worden bekabeld.

Fragment uit de software voor het volgen van de fotovoltaïsche panelen

Complexe functieblokken ook voor berekening van de zonnestand

Functieblokkenbibliotheken

Phoenix Contact biedt een omvangrijke bibliotheek met kant-en-klare functieblokken aan. Deze omvat o.a. complexe modulen volgens DIN/NREL-algoritmen voor het berekenen en volgen van de zonnestand door fotovoltaïsche trackers. Zo wordt gegarandeerd dat de fotovoltaïsche panelen op elk moment van de dag en in elk seizoen optimaal naar de zon zijn gericht en de maximale opbrengst opleveren.

Uw voordelen

  • Optimaal richten van de fotovoltaïsche panelen met motorische aandrijving door berekening van de zonnestand
  • Snelle inbedrijfstelling met webbrowser en functieblokbibliotheken
  • Flexibele toegang op afstand tot uw tracking-park via het Ethernet of mobiel netwerk
Illustratieve opbouw van een solar tracking-systeem

Tracking-systemen optimaliseren de opbrengst van fotovoltaïsche panelen dankzij continue bewaking

Station voor registratie van weerdata

Gegevensregistratie van windsnelheid en windrichting noodzakelijk

Registratie van weerdata

Voor PV-trackingsystemen is het belangrijk om de windsnelheid en de windrichting te registreren. Als de windbelasting te hoog is, kunnen de PV-panelen op tijd uit de wind worden verplaatst. Dit voorkomt schade. Het weerstation registreert de huidige windgegevens. Het stuurt de gegevens door naar een hoger geplaatst besturingssysteem, dat ingrijpt in het solarpark. De maximale windbelasting hangt af van het type tracking, de afstand tussen de rijen, de huidige invalshoek en de oppervlakte van de PV-tracker.

Contact