Fotovoltaïsche hybride systemen

Fotovoltaïsche hybride systemen

Voor veeleisende omstandigheden

Robuuste oplossingen en componenten voor fotovoltaïsche hybride systemen zijn ook bestand tegen de ruwste omgevingsinvloeden.

Naast de energievoorziening van particulieren worden fotovoltaïsche hybride systemen ook toegepast in industriële omgevingen, bijvoorbeeld bij de ontzilting van zeewater, in de mijnbouw, in landbouwbedrijven en voor de energievoorziening van afgelegen vakantieparken.

Fotovoltaïsche hybride installaties worden vaak onder extreme klimatologische omstandigheden toegepast. Daarom moeten naast de energie-opwekkende eenheden, opslag en omvormer ook de apparaten die voor de besturing en regeling nodig zijn bestand zijn tegen ruwe omgevingsomstandigheden. De oplossingen en componenten van Phoenix Contact voldoen optimaal aan deze eisen.

Uw voordelen

  • efficiency-toename van uw fotovoltaïsche hybride installatie door de bewaking en registratie van energie- en vermogensgegevens
  • hoge flexibiliteit dankzij de modulaire uitbreidingsmogelijkheid van compacte besturingen en het grote aantal functies van de I/O-systemen
  • seriële protocollen voor communicatie met de omvormers

Energie meten

Vermogensmeetmoduul in de applicatie  

Alle energiestromen worden dankzij het vermogensmeetmoduul geregistreerd

Het vermogensmeetmoduul voor het beproefde Axioline-systeem registreert alle door fotovoltaïsche hybride systemen opgewekte spanningen, stromen en vermogens.

Zodoende verkrijgt u industrieel beproefde componenten voor de automatisering en energiemeting uit één hand. Het vermogensmeetmoduul maakt analyse van wisselstroomwaarden mogelijk. Er kunnen actuele waarden geregistreerd en vervolgens geanalyseerd worden.

Belastingsmanagement

Compacte besturing in de applicatie  

De compacte besturing maakt een efficiënt energiemanagement mogelijk

Met de compacte besturingen van Phoenix Contact kunnen fotovoltaïsche hybride systemen worden geregeld en bewaakt alsmede een efficiënt energiemanagement worden gerealiseerd.

Bij een bekend lastverloop kan het belastingsmanagement door middel van Matlab Simulink modelgebaseerd worden ontwikkeld en in de simulatieomgeving worden getest. Hierdoor kunnen engineeringswerkzaamheden en -kosten worden gereduceerd.

Regelenergie beschikbaar stellen

Regelenergie beschikbaar stellen  

Grote stroombuffers voor het compenseren van net- en belastingsschommelingen

De invoeding van sterk fluctuerende duurzame energie stelt de belastbaarheid van de elektriciteitsnetten steeds meer op de proef. Omdat het afregelen van PV-installaties niet economisch is, worden steeds vaker buffers voor regelvermogen gebruikt. Ons modulaire besturingssysteem neemt de centrale managementfunctie voor de beschikbaarstelling van regelenergie op zich.

Datainterfaces

I/O-systemen in de applicatie  

Snelle en eenvoudige gegevenskoppeling door middel van I/O-componenten

Voor elke applicatie is een omvangrijk, passend assortiment I/O-modulen en diverse functiemodulen verkrijgbaar.

Zo kunt u analoge en digitale data registeren met modulen die flexibel op de besturing kunnen worden aangesloten.

Energievoorziening, ook in afgelegen gebieden

Om een betrouwbare werking van fotovoltaïsche hybride systemen te kunnen garanderen, moeten alle componenten van het systeem optimaal op elkaar zijn afgestemd. Voor de besturing en regeling van de complete applicatie kan een compacte besturing van Phoenix Contact worden gebruikt.

Deze werkt als een energiemanager en zorgt ervoor, dat de hoeveelheden energie die de gebruiker nodig heeft op de juiste tijd en plaats ter beschikking staan.

Zelfstandige energievoorziening  

Automatiseringsoplossingen zijn ook onder extreme omgevingsomstandigheden altijd beschikbaar

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20