Cloudgebaseerde veldbewaking

Cloudgebaseerde veldbewaking

Van de sensor naar de cloud

Met intelligente transmitters procesgegevens uit het veld uitlezen.

Moderne intelligente procesveldapparaten, bijv. voor de vulstandbewaking, beschikken over aanmerkelijk meer gegevens dan één enkel meetwaarde: gegevens over corrosie, dichtheid, vulstanden en omgevingstemperatuur zijn allemaal wel voorhanden, maar het uitlezen daarvan is erg omslachtig.

Met de HART-gateway van Phoenix Contact worden via aftakleidingen voor HART geschikte sensoren gekoppeld om zo meetgegevens in bestaande installaties eenvoudig uit te lezen. In combinatie met onze besturing PLCnext Control worden de meetgegevens aan een cloud doorgegeven of in een OPC UA-server aan andere systemen ter beschikking gesteld.

Uw voordelen

  • met digitale netwerkkoppeling de beschikbare veldgegevens bruikbaar maken voor doelgericht en preventief onderhoud
  • uitbreidbaar dankzij eenvoudige, terugwerkingsvrije integratie van extra veldapparaten
  • dankzij reeds aanwezige en extra sensoren kan uitval worden voorzien en kunnen processen worden geoptimaliseerd
  • efficiënte en effectieve gebruikmaking van gegevens dankzij schaalbare databases met een hoge beschikbaarheid

Eenvoudige realisatie met standaardcomponenten

Concept sensor-actorgegevens naar de cloud: NOA ready

Meetwaarden worden op een eenvoudige en betrouwbare manier voor analyse doorgegeven aan secundaire systemen. De HART-gateways maken in combinatie met onze besturing PLCnext Control een eenvoudige koppeling met de Proficloud van Phoenix Contact mogelijk, om zo diagnosegegevens uit het veld uit te lezen.

Cloud-gebaseerde data-analyse  

Verhoogde beschikbaarheid van de installatie met cloud-gebaseerde data-analyse

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20