Veldbusinstallatie – eenvoudig onderhouden en uitbreiden

Veldbusinstallatie – eenvoudig onderhouden en uitbreiden

Eenvoudig passend

Door de compacte bouwvorm wordt gewicht en ruimte bespaard.

Uw voordelen: schaalbare veldbarrières en apparaatkoppelingen

  • zeer hoge beschikbaarheid in geval van storing door voor hot swap geschikte componenten
  • snelle installatie door kant-en-klaar gemonteerde, voorbedrade veldaansluitkasten
  • zeer eenvoudige segmentengineering zonder noodzakelijke hardware-reserve
  • eenvoudige uitbreidbaarheid en doorlopende modulariteit
  • voor 4-draads veldbusapparatuur ook varianten met 24 V DC-verdeling leverbaar
  • geringe voorraadkosten, want slechts drie artikelnummers voor alle toepassingen

Uw voordelen: junction box voor veldapparatuur

  • zeer korte uitvaltijden door M12-kabelaansluitmogelijkheid
  • behuizingsvarianten voor Ex- en niet-Ex-installaties
  • geringe voorraadkosten dankzij toepassing van standaard veldbuskabels op haspel

Toepassing

Bij de opbouw van veldbusinstallaties in de procestechniek speelt de beschikbaarheid een vooraanstaande rol. Dat geldt voor zowel Profibus PA als voor Foundation Fieldbus.

Veldbarrière en topologie
De toepassing van segment-protectoren resp. veldbarrières beveiligt het bussegment bijvoorbeeld tegen kortsluiting in aftakkingen en zorgt voor de benodigde beschermklasse. De gebruikelijke meerkanaals veldbarrières hebben echter het nadeel, dat ze bij een uitval niet probleemloos kunnen worden vervangen. Integendeel, bij de meestal toegepaste lijntopologie moet het complete segment worden afgeschakeld om afzonderlijke veldbarrières te kunnen vervangen. Dat gaat ten koste van de beschikbaarheid.

Invloed van een fout op het complete systeem

Invloed van een fout op het complete systeem

Veldbekabeling
Ook heel dicht bij het proces, bij de veldapparatuuraansluiting, bestaat de vereiste van de snelle vervangbaarheid door niet-elektriciens om eventuele uitvaltijden zo gering mogelijk te houden. Deze snelle vervanging wordt door connectoren op het veldapparaat gerealiseerd – meestal M12 of 7/8 inch. Dat klinkt in eerste instantie heel eenvoudig. De vaak ruwe omgevingsomstandigheden (Atex, stof, zuren, bijtende gassen etc.) maken de toepassing van veld-confectioneerbare connectoren echter vrijwel onmogelijk. De afdichting tussen kabel en connector vormt hier de zwakke plek.

Bij toepassing van connectoren wordt gekozen voor vast aan de kabel aangespoten en daarmee permanent dichte
aansluitingen. Door de doorgaans variërende afstanden tussen veldverdeler en veldapparatuur is echter een groot aantal door de fabrikant geconfectioneerde kabels in verschillende lengten nodig. Dit grote aantal verschillende kabels kan om economische redenen niet voortdurend op voorraad worden gehouden. De hogere kosten voor opslag en logistiek zouden buitenproportioneel zijn.

De oplossing

Modulair uitbreidbare veldbarrières  

Modulair uitbreidbare veldbarrières

Schaalbaar veldniveau
Phoenix Contact biedt u op het gebied van veldbarrières een schaalbaar installatieconcept, waarmee de effecten van fouten op een segment worden geminimaliseerd en zodoende de beschikbaarheid van de installatie wordt verhoogd. Zonder de communicatie met de overige veldbusdeelnemers nadelig te beïnvloeden, kunnen veldbarrières tijdens bedrijf worden vervangen of kan het Profibus PA- resp. Foundation Fieldbus-segment worden uitgebreid.

Dat wordt mogelijk gemaakt door een montagerailconnector te gebruiken, die bij de levering van elke koppeling is inbegrepen. De connector zorgt ervoor, dat de dwarscommunicatie – zoals bij een backplane – ook dan in stand blijft, als een enkele apparaatkoppeling is verwijderd. Bovendien kan deze dienen voor de uitbreiding van een segment, zonder dat het werking van de reeds aanwezige apparatuur wordt beïnvloed.

Veldaansluitkast met modulair uitbreidbare veldbarrières  

Veldaansluitkast met modulair uitbreidbare veldbarrières

Wij leveren u niet alleen alle benodigde componenten zoals apparaatkoppelingen, veldbarrières, overspanningsbeveiliging en veldbuskabels, maar ook direct te installeren veldaansluitkasten
(junction boxes).

Ofwel worden deze voorbereid voor uw individuele inrichting geleverd, ofwel zijn ze bij levering reeds volledig van alle benodigde veldbarrières voorzien en voorbekabeld. De junction boxes zijn leverbaar voor Ex- en niet-Ex-installaties en worden inclusief alle wartels en kabelbevestigings- en schermrails geleverd.

Junction box voor veldapparatuur

Typische bekabelingsstructuur van een chemische installatie  

Typische bekabelingsstructuur van een chemische installatie

Voor aan de zijde van het veldapparaat levert Phoenix Contact een kleine passieve junction box, die als verbindend element vlak voor het veldapparaat wordt gemonteerd. Deze maakt een voor het veld geschikte verbinding mogelijk tussen het uiteinde van de haspelkabel van de veldverdeler en het open einde van de geconfectioneerde M12-kabel naar het veldapparaat.

Door de metalen behuizing en de gebruikmaking van schermwartels is een volledige, veldbus-conforme schermaansluiting gegarandeerd. In de behuizing hoeven alleen nog maar de beide veldbusaders te worden aangesloten. De uitvoering als enkelvoudig, elektrisch bedrijfsmiddel en in de kleuroptie blauw maakt ook het gebruik van de veldapparatuur-junction box in intriensiekveilige stroomcircuits tot Ex-zone 1 mogelijk.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20