Webgebaseerde toestandsbewaking van brandblussystemen voor olietanks

Overzicht

Sprinklerkop met sprinklerampullen  

Sprinklerampullen zorgen ervoor dat er alleen bij de sprinklerkop blusmiddel vrijkomt

  • Het Nederlandse bedrijf Saval BV heeft een speciaal brandblussysteem voor opslagtanks met drijvende daken voor de opslag van fossiele brandstoffen ontworpen.
  • Een centrale oplossing voor de bewaking van twee digitale signalen geeft op elk moment informatie over de toestand van het brandblussysteem.
  • Besturingen en I/O-modulen uit het modulaire Inline-systeem van Phoenix Contact maken een webgebaseerde toestandbewaking van het systeem mogelijk.
  • De visualisering geeft informatie over de toestand van de druk- en de niveauschakelaar alsmede over de voeding en geeft bij functiestoringen een desbetreffend alarm aan.

Klantprofiel

Bedrijfsgebouw van Saval BV in Breda  

In Breda worden automatische brandblussystmeen ontwikkeld en geproduceerd (bron afbeelding: Saval BV)

Het Nederlandse bedrijf Saval BV uit Breda behoort tot de SK FireSafety Group. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in brandbeveiligingsproducten en -systemen voor de industrie en heeft al meer dan 85 jaar ervaring daarin.

In de Bredase hoofdvestiging ontwikkelen, produceren en onderhouden meer dan 200 medewerkers een groot aantal automatische branddetectie- en -blussystemen.

Toepassing

Blusmiddelreservoirs aan de rand van het drijvende dak  

De blusmiddelreservoirs zijn aan de rand van het drijvende dak gemonteerd (bron afbeelding: Saval BV)

De veilige opslag en verwerking van ruwe olie of andere fossiele grondstoffen is vooral van belang vanwege het hoge explosiegevaar. Bij de tanks met vaste daken die doorgaans worden gebruikt, ontstaat een zogenaamde tankademing tussen het opgeslagen materiaal en het vast ingebouwde dak. Behalve tot vermindering van het opgeslagen materiaal leidt dit ook tot een verhoogd explosiegevaar.

Opslagtanks met zogenaamde floating roofs vormen een alternatieve oplossing, waarbij het dak niet vast zit, maar op de gedeponeerde vloeistof drijft. Hier bestaat echter wel het gevaar dat het bij de afdichting naar buiten komende gas door statische elektriciteit ontbrandt. Blijft de brand onopgemerkt, dan kan die zich tot een oncontroleerbare brandhaard ontwikkelen.

Het door Saval ontwikkelde brandblussysteem bestaat uit afzonderlijke brandblusreservoirs waarop de talrijke sprinklerkoppen zijn aangesloten. Deze zorgen ervoor dat de vlammen doelgericht worden gedoofd en het blusmiddel niet over een breed gedeelte van de afdichting van de floating roof wordt versproeid.

Oplossing

Modulaire PROFINET-besturing met intrinsiekveilige I/O-modulen uit de Inline Ex i-serie  

EXD-paneel SK 3100 met een modulaire PROFINET-besturing en intrinsiekveilige I/O-modulen

Voor de automatisering van het brandblussysteem worden er twee digitale signalen bewaakt, die informatie geven over de status van het brandblussysteem. De centrale oplossing is zo ontwikkeld, dat de digitale signalen hard bedraad zijn met kabels en aan een in de niet-explosieve zone gemonteerd controlepaneel worden doorgegeven.

Het controlepaneel SK 3000 bestaat uit een modulaire besturing ILC 171 ETH alsmede de voor de explosiegevaarlijke omgeving ontwikkelde intrinsiekveilige Ex i-I/O-modulen uit de productfamilie Inline.

Voorwaarde is een veilige galvanische scheiding tussen de Ex i- en de standaard Inline-modulen. De intrinsiekveilige klemmen worden via een speciaal Inline-moduul betrouwbaar van stroom voorzien. Ze sluiten naadloos aan op de Inline-localbus van de ILC 171 ETH en registreren de digitale signalen van de niveau- en de drukschakelaar.

Bewakingspaneel SK 3000 met modulaire besturing ILC 330 PN en Wireless-LAN-moduul WLAN 5100  

Bewakingspaneel SK 3000 met modulaire besturing en Wireless-LAN-moduul

Signalen worden via PROFINET en Wireless-LAN doorgegeven

Als er al communicatie-infrastructuur op de olietanks voorhanden is die gebruikt wordt, dan is het leggen van nieuwe kabeltracés lastig. Tegen deze achtergrond heeft Saval met het beveiligde paneel SK 3100 in beschermklassen IP52 t/m IP65 een decentrale oplossing ontwikkeld.

In het paneel is een modulaire PROFINET-besturing uit de productfamilie Inline met intrinsiekveilige Inline-modulen ingebouwd. Elk decentraal SK 3100-station bewaakt maximaal vier brandblussystemen. De signalen worden per Wireless-LAN aan een centraal geïnstalleerd bewakingspaneel SK 3000 doorgegeven, waarin een krachtige modulaire besturing ILC 330 PN is gemonteerd. Voor de overdracht van de gegevens worden wireless-modulen WLAN 5100 van Phoenix Contact gebruikt.

Deze modulen voldoen aan de standaard IEEE 802.11e en maken de overdracht van het PROFINET-protocol mogelijk, zodat de beide Inline-besturingen via het PROFINET-protocol met elkaar kunnen communiceren. Voor de bewaking van de oplossing wordt de webgebaseerde visualiseringssoftware Webvisit van Phoenix Contact gebruikt. Hiervoor moet de besturing over een geïntegreerde webserver beschikken. Om toegang tot de visualisering te kunnen krijgen, is alleen maar het IP-adres van de besturing nodig. De gegevens worden vervolgens weergegeven op een apparaat dat voor het bedienen en visualiseren wordt ingezet.

Conclusie

Met het door Saval ontwikkelde brandblussysteem voor olietanks met webgebaseerde toestandsbewaking kunnen branden snel worden gelokaliseerd en betrouwbaar worden herkend. Talrijke sprinklerkoppen, die op de afzonderlijke brandblusreserrvoirs zijn aangesloten, zorgen ervoor dat de vlammen doelgericht worden gedoofd.

De visualisering geeft permanent en betrouwbaar informatie over de toestand van de druk- en de niveauschakelaar alsmede over de voeding van het besturingssysteem. Bovendien wordt bij functiestoringen het bijbehorende alarm afgegeven. Zo kunnen branden en het daarmee gepaard gaande explosiegevaar bij de opslag van ruwe olie en andere fossiele grondstoffen effectief worden tegengegaan.

Producten

BeschrijvingTypeArtikelnr.
Inline-controller met de mogelijkheid via PROFINET en Modbus/TCP te communiceren. Ondersteuning van de op Ethernet gebaseerde protocollen Modbus/TCP en PROFINETILC 171 ETH 2 TX2700975
Inline-Controller met PROFINET-interfaces voor de koppeling met andere besturingen of systemen en programmeermogelijkheden volgens IEC 61131-3ILC 330 PN2988191
WLAN-access point, client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequentie 2,4 GHz, 5 GHz, IP20Draadloos moduul WLAN 51002700718
PROFINET-kopstation, 8 ingangen 24 V DC, 4 uitgangen 24 V DC, 500 mA, compleet met periferieconnectorenIL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC2703994
Modulaire Inline-voedingsklem voor het voeden van intrinsiekveilige I/O-klemmenIB IL EX-IS PWR IN-PAC 2869910
Intrinsiekveilige Inline Digital-I/O-klem, 4 configureerbare in-/uitgangskanalen, compleet met toebehorenIB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC 2869911
BeschrijvingTypeArtikelnr.
Inline-controller met de mogelijkheid via PROFINET en Modbus/TCP te communiceren. Ondersteuning van de op Ethernet gebaseerde protocollen Modbus/TCP en PROFINETILC 171 ETH 2 TX
Inline-Controller met PROFINET-interfaces voor de koppeling met andere besturingen of systemen en programmeermogelijkheden volgens IEC 61131-3ILC 330 PN
WLAN-access point, client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequentie 2,4 GHz, 5 GHz, IP20Draadloos moduul WLAN 5100
PROFINET-kopstation, 8 ingangen 24 V DC, 4 uitgangen 24 V DC, 500 mA, compleet met periferieconnectorenIL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
Modulaire Inline-voedingsklem voor het voeden van intrinsiekveilige I/O-klemmenIB IL EX-IS PWR IN-PAC
Intrinsiekveilige Inline Digital-I/O-klem, 4 configureerbare in-/uitgangskanalen, compleet met toebehorenIB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: