Hoge veiligheid en beschikbaarheid van de meetgegevens in het gasverdeelnet van Linde Gas

Overzicht

Leidingtransportsysteem  

Leidingsysteem voor het transporteren van industriële gassen

  • Als onderdeel van de business unit Gassen van Linde AG behoort Linde Gas tot een van de grootste gasaanbieders in zowel Duitsland als heel Europa.
  • Voor de registratie van de voor de afrekening relevante gegevens moeten bijzondere meetstations in het gasverdeelnet worden geïnstalleerd.
  • Samen met Actemium Cegelec en Linde Gas Duitsland heeft Phoenix Contact een oplossing voor de veilige overdracht en protocollering van de meetwaarden ontwikkeld.
  • De oplossing waarborgt de toegangsbeveiliging en beschikbaarheid bij het doorgeven van gevoelige meetgegevens.

Klantprofiel

Gascentrum van Linde AG in Leuna  

Gascentrum van Linde AG in Leuna

Op het chemische complex Leuna exploiteert Linde AG een van de grootste gasproductiecentra ter wereld en voorziet van daaruit een groot aantal klanten van gasproducten.

Linde Gas heeft de systeemintegrator Actemium Cegelec GmbH opdracht gegeven tot de automatisering van de meetstations in het gasverdeelnet en de integratie van deze stations in het aanwezige datamanagementsysteem.

Toepassing

Meetstation van het gasverdeelnet  

Meetstation voor het meten en doorgeven van debiet-, temperatuur- en drukwaarden

In het gasverdeelnet worden gevoelige meetgegevens via internet doorgegeven; vandaar dat de toegangsbeveiliging en de beschikbaarheid van de oplossing de hoogste prioriteit krijgen.

Voor het registreren van de meetwaarden van het volledige gasverdeelnet is een innovatief communicatieconcept op basis van een efficiënt protocol nodig om de afzonderlijke stations te koppelen met het datamanagementsysteem. De geregistreerde gegevens dienen voortdurend per GPRS/EDGE via het mobiele netwerk te worden doorgegeven. Verder dienen alle geregistreerde meetwaarden in het desbetreffende station te worden opgeslagen om ervoor te zorgen dat bij een langere verbindingsonderbreking geen gegevens verloren gaan.

Bovendien vormt het terrein waarop de meeste stations langs het leidingnet zijn opgebouwd een uitdaging, omdat dit vaak zeer moeilijk begaanbaar is. Thomas Hauswald, leidinggevende van locatie Bitterfeld en de leidingnetten bij Linde Gas, heeft daarom gekozen voor een centraal systeem, waarmee de gegevens uit de meetstations op een later moment kunnen worden opgevraagd.

Oplossing

Schakelkast met compacte besturing ILC  

Schakelkast met compacte besturing en daarop aangesloten Inline-modulen

Kai Schwarz, projectleider bij Actemium Cegelec, die voor de realisatie van het project verantwoordelijk was, heeft voor de dataoverdracht gekozen voor Resy+ van Phoenix Contact. Om mogelijke verbindingsonderbrekingen in het mobiele netwerk tegen te gaan, worden de meetstations via het genormeerde protocol IEC 60870-5-104 via een VPN-tunnel (Virtual Private Network) gekoppeld met het datamanagementsysteem.

Door de gebeurtenis-gebaseerde standaard kunnen de gegevens bij kortstondige communicatie-onderbrekingen worden gebufferd en zodra de verbinding weer functioneert naar het datamanagementsysteem worden verzonden. Bovendien worden de meetwaarden opgeslagen op de externe SD-kaart van de besturing.

Industriële box-PC  

Resy+-datamanagement draait op een industriële box-PC

Centraal backup-systeem voor een doorlopende informatieketen

Om een ononderbroken informatieketen te kunnen garanderen, heeft Actemium Cegelec op een centrale plek het Resy+-datamanagement in de oplossing geïntegreerd.

De Windows-dienst, die op een industriële box-PC draait, stelt het datamanagementsysteem de wezenlijke functies ter beschikking die nodig zijn om de data op een later moment uit te lezen. Hiertoe genereert het datamanagementsysteem een aanvraag met de benodigde informatie en stuurt deze naar de datamanagementdienst van Resy+. De dienst betrekt de gevraagde gegevens van het desbetreffende station en converteert de relevante waarden naar het door de gebruiker gewenste formaat. Met het aangemaakte resultatenbestand kan het datamanagementsysteem de reeds voorhanden meetresultaten aanvullen met de ontbrekende informatie.

De data worden transparant via FTP tussen het datamanagementsysteem, de datamanagementdienst en de decentrale stations uitgewisseld. De gebruiker krijgt duidelijke diagnose-informatie in de vorm van een tekstbestand. Ook voor de hardware hebben Linde Gas en Actemium Cegelec voor Phoenix Contact gekozen. Zo werden er modems van het type PSI-Modem-GSM/ETH geïnstalleerd, die de netwerkverbinding opbouwen en industriële Ethernet-netwerken ondersteunen, via welke de sensibele data betrouwbaar via het GSM-netwerk worden doorgegeven. Als besturingstechniek worden Inline-besturingen van het type ILC 170 ETH 2TX gebruikt.

Conclusie

Thomas Hauswald en Kai Schwarz  

Thomas Hauswald, leidinggevende van locatie Bitterfeld (rechts) en projectleider Kai Schwarz van Actemium Cegelec (links)

Door de realisatie van de meetstations op basis van een industriële besturings- en remote communicatietechniek worden de gevoelige data betrouwbaar aan het datamanagementsysteem doorgegeven. "Het centrale backup-beheer maakt bovendien toegang tot historische meetwaarden mogelijk, die parallel aan de overdracht via het IEC-60870-5-104-protocol in de besturing worden opgeslagen," vertelt Kai Schwarz.

Thomas Hauswald vult aan: "Zowel wat betreft de dataveiligheid als de beschikbaarheid van de geregistreeerde meetwaarden is de oplossing gebaseerd op innovatieve concepten en voldoet daarmee aan de hoogste eisen. Verder biedt deze ons veel flexibiliteit bij het onderhoud en uitbreiding van het systeem."

Producten

BeschrijvingTypeArtikelnr.
Programma- en configuratiegeheugen met licentiecode voor functieblokbibliothekenSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Inline-besturing met Ethernet-interfacesILC 170 ETH 2TX2916532
Industriële Ethernet-modem voor montage op standaard montagerailPSI-MODEM/ETH2313300
Industriële box-PC zonder ventilator in beschermklasse IP20 met energie-efficiënte Intel® Atom™-processorVL BPC 10002701291
BeschrijvingTypeArtikelnr.
Programma- en configuratiegeheugen met licentiecode voor functieblokbibliothekenSD FLASH 512MB APPLIC A
Inline-besturing met Ethernet-interfacesILC 170 ETH 2TX
Industriële Ethernet-modem voor montage op standaard montagerailPSI-MODEM/ETH
Industriële box-PC zonder ventilator in beschermklasse IP20 met energie-efficiënte Intel® Atom™-processorVL BPC 1000

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: