Invoedingsmanagement

Invoedingsmanagement

Voor stabiele stroomnetten

Realiseer een betrouwbaar invoedingsmanagement – bij geringe engineeringswerkzaamheden.

Ook decentrale fotovoltaïsche installaties moeten hun bijdrage aan een hoge netstabiliteit leveren. De verantwoordelijke netbeheerders geven in hun netaansluitingsvoorwaarden voor fotovoltaïsche installaties aan wat de aan te houden waarden voor de netfrequentie en -spanning alsmede het blindvermogen zijn. Om dit te controleren, registreren de regelingen voor energie-opwekkingsinstallaties (EZA) bij de netaansluitpunten de spanning en het blindvermogen op dat moment.

Op basis hiervan worden de desbetreffende regelwaarden voor de omvormers bepaald. De oplossing bestaande uit hard- en software van Phoenix Contact zorgt ervoor dat de engineeringswerkzaamheden bij de invoedingsregeling gering blijven.

Uw voordelen

  • netbeheerder-specifieke EZA-regeling
  • energiegegevens met een druk op de knop laten weergeven
  • langdurige archivering individueel in te richten dankzij krachtige databasetechnologie
  • op maat gesneden reporting dankzij flexibele gegevensanalyse en -verwerking

Invoedingsregeling

Besturing als invoedingsregeling in de applicatie  

Compacte besturingen voor een optimale invoedingsregeling

Het hart van de EZA-regeling wordt gevormd door Inline-besturingen uit de 100-serie, die volgens IEC 61131 kunnen worden geprogrammeerd.

Voor de compacte besturingen is een omvangrijk programma met uitbreidingsmodulen leverbaar. Parkeigenaren kunnen deze oplossing optimaal aan de eisen voor de desbetreffende fotovoltaïsche installatie aanpassen.

Netintegratie

Energiemetingsmoduul in de applicatie  

Energiemetingsmoduul registreert belangrijke parameters van een PV-installatie

Met de voor netwerktoepassingen geschikte energiemetingsmodulen bewaakt u elektrische parameters centraal en lokaal. Zo kunt u alle relevante parameters van uw fotovoltaïsche installatie via een compacte besturing verzamelen en in een SQL-database protocolleren.

Met de energiemetingsmodulen van Phoenix Contact krijgt u de passende oplossing voor de optimale netintegratie van uw fotovoltaïsche installatie.

Bedrijfsvoering

Interface voor de bedrijfsvoering van PV-installaties  

Grafische weergave van datamanagementsoftware

Phoenix Contact biedt fabrikantonafhankelijke datamanagementsoftware voor het registreren, archiveren en analyseren van directe of berekende bedrijfsdata.

De grafische weergave van trends en de protocollering van geselecteerde parameters maken een efficiënte en uitgebreide bedrijfsvoering van fotovoltaïsche installaties mogelijk.

Invoedingsregeling voor stabiele stroomnetten

Naast de koppeling met het invoedingsmanagement van netbeheerders vormt de individuele blindvermogensregeling een grote uitdaging.

De netparameters bij het netaansluitpunt worden via meetmodulen geregistreerd en doorgegeven aan een centrale EZA-regeling. Aansluitend worden de uit de blindvermogensregeling berekende instellingswaarden naar de in de installatie geïnstalleerde omvormers gestuurd.

Invoedingsmanagement voor PV-installaties

Betrouwbare invoedingsregeling dankzij intelligente automatiseringscomponenten van Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20