Bron- en controleschachtbewaking

Bron- en controleschachtbewaking

Permanente schachtbewaking

Bewaak en regel de toevoer van proceswater in de industriële omgeving.

In een wijdvertakt netwerk van bronnen en controleschachten worden bijv. waterstanden en kwaliteit van het grondwater, maar ook sabotage buiten het bedrijfsterrein regelmatig gecontroleerd.

Met de oplossing WellControl biedt Phoenix Contact een kant-en-klare schakelkastoplossing aan voor de besturing en bewaking van bronnen en controleschachten. Een permanente schachtbewaking is eenvoudig te realiseren, meldt onbevoegd openen van de schachtdeksel direct en helpt zonder extra kosten aan toenemende milieuvoorschriften te voldoen door online-metingen. De kant-en-klaar geprogrammeerde oplossing hoeft alleen nog maar van een voedingscomponent te worden voorzien en is meteen klaar voor gebruik. Een oplossing volgens het principe "parametreren in plaats van programmeren".

Uw voordelen

  • eenvoudige integratie door open en fabrikant-neutraal automatiseringssysteem
  • modulaire en compacte oplossingen voor gegevensoverdracht
  • volledige ondersteuning op het gebied van IT-veiligheid door branche-professionals
  • doorlopende ondersteuning met service voor elke projectfase

Eenvoudige realisatie met standaardcomponenten

Automatiseringstechniek voor de ​bronbewaking

Profiteer van de geringe inbedrijfstellingswerkzaamheden, dankzij een geleide parametrering zonder enige programmering. Ook de koppeling met de controleruimte via remoteprotocol IEC 60870-5-104 is eenvoudig en comfortabel te realiseren. De koppeling van de veldapparaten wordt uitgevoerd met behulp van procesbibliotheek Waterworx van Phoenix Contact. Aan de hand van voorgeprogrammeerde functieblokken maakt deze een efficiënte engineering van uw installaties mogelijk.

De modulaire compacte besturing AXC vormt het hart van de automatiseringshardware, die door PROFINET- en Modbus/TCP-functionaliteit optimaal voor latere uitbreidingen is toegerust. Daarnaast zorgt een uitgebreid concept voor de overspanningsbeveiliging en de voeding voor de nodige voedingszekerheid en planbare servicewerkzaamheden.

De toegepaste componenten stellen uitgebreide diagnosemogelijkheden ter beschikking, zodat de toestand van uw installatie ook op afstand kan worden bewaakt. M&R-modulen uit de Mini Analog Pro-productfamilie zijn ook geschikt voor toepassing in ruwe omgevingen. Door deze worden alle binnenkomende analoge waarden voor de verdere verwerking gefilterd en opgefrist, ook een voedingsscheidingsmode van randapparatuur is probleemloos mogelijk.

Topologie: ​automatiseringstechniek voor de ​bronbewaking  

Geef procesdata van verschillende remote-communicatiestations gestandaardiseerd door aan de controleruimte

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20