Medewerkers tijdens de energie-audit met behulp van software

Energie-monitoring – de basis voor een doelgericht energiemanagement

Energie-efficiëntie is een echte economische succesfactor. In de wereld van vandaag is klimaatbescherming immers meer dan ooit een mondiale kwestie die bedrijven actief moeten aanpakken.

Continu geregistreerde energiestromen vormen de basis van een efficiënt operationeel energiemanagementsysteem. Door specifiek de energierelevante systeemparameters te registreren, kunnen potentiële besparingen worden geïdentificeerd en maatregelen voor efficiënt energiemanagement overeenkomstig DIN EN ISO 50001 worden afgeleid.

Voordelen van energie-monitoring

  • Altijd overzicht over relevante gegevens – dankzij betrouwbare en constante registratie van meetwaarden
  • Bereik snel en eenvoudig DIN EN ISO 50001 en profiteer van overheidssubsidies
  • Milieubesparend produceren – besparingsmaatregelen voor schaarse hulpbronnen direct inzetten
  • Procesoptimalisatie door parallelle registratie van bedrijfs- en machinegegevens
  • Kostenbesparing door intelligent beheer van het energieverbruik
Weergave van de PDCA-cyclus zwevend in één hand

De norm ISO 50001 voor energiemanagement

De invoering van een complex energiemanagementsysteem EnMS volgens ISO 50001 dient als een systematische aanpak om de energiegerelateerde prestaties door de PDCA-cyclus iteratief te verbeteren. PDCA staat voor de afzonderlijke fasen van de iteratieve, systematische aanpak: Plan, Do, Check en Act.

Een uitgebreide energie-monitoring ondersteunt energiemanagementteams in de controlefase dankzij een betrouwbare en continue registratie van meetwaarden.

Proficloud.io-gebruikersinterface voor op IoT gebaseerd energiemanagement op een laptopscherm

Op IoT gebaseerd energiemanagement – de weg naar de toekomst

Op IoT gebaseerd energiemanagement combineert de voordelen van het industriële internet der dingen, doorontwikkelde meettechnologie en voortdurend evoluerende slimme diensten. 
Voor IoT geschikte meetapparaten (smart devices) worden via een ethernet-interface en het MQTT-protocol via Plug-and-play rechtstreeks met een cloud-platform verbonden. Binnen de cloud-omgeving kunnen de meetapparaten via de Device Management Service eenvoudig en snel in een nieuw of bestaand systeem worden geïntegreerd. Vanaf dit punt worden de geselecteerde meetwaarden automatisch verzonden en opgeslagen. Verantwoordelijken voor energiemanagement hebben via de Smart Service onmiddellijk toegang tot de gegevens en kunnen deze direct gebruiken.

Handen op laptoptoetsenbord

Programmeerinterface REST

Dankzij de REST-programmeerinterface in veldapparaten zijn data gemakkelijk beschikbaar, wat een belangrijke voorwaarde is voor het bouwen van consistente applicatiestructuren. REST oftewel 'REpresentional State Transfer' is een communicatiearchitectuur die veel wordt gebruikt in IT-omgevingen. Het is een gebruikersvriendelijke interfacearchitectuur die gebruikmaakt van een algemeen bekend protocol van het internet. De dataoverdracht vindt plaats via het Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Door gebruik te maken van HTTP, REST en JSON in veldapparaten hoeft er geen speciale kennis te worden opgebouwd over industriële communicatieprotocollen en, indien nodig, de bijbehorende implementatie van registertabellen.

Energiemeter met MID-toelating op montagerail in de schakelkast

Meetapparatuur-richtlijn MID

De MID-richtlijn bevat uniforme, voor de gehele EU geldende voorschriften over de verkoop en inbedrijfstelling van meetapparaten. De essentiële eisen beschrijven onder meer eisen inzake stabiliteit, herhaalnauwkeurigheid en codering van de apparaten. De MID vormt een uniforme grondslag voor de facturering. De uniforme normen hebben betrekking op de eerste verificatie tijdens het fabricageproces, het op de markt brengen en de eerste inbedrijfstelling. Daarna is de nationale wetgeving inzake de geldigheidsduur van de ijking en de kosten van herijking van toepassing. MID-elektriciteitsmeters helpen bij de facturering van het actieve verbruik in particuliere huishoudens, de handel en de lichte industrie.