Converterklemmen met verschillende aansluittechnieken

Converterklemmen voor comfortabele testschakelingen

Meettransformator-scheidingsklemmen bieden een hoge mate aan comfort voor alle noodzakelijke testschakelingen in secundaire circuits van stroomtransformatoren. Meettransformator-scheidingsklemmen bieden u de hoogste functionaliteit en flexibiliteit in de potentiaalverdeling dankzij de zes universele functieschachten. Met behulp van de stekervarianten met geïntegreerd voortijlend kortsluitcontact kunt u een betrouwbare beveiliging realiseren van aangesloten stroomtransformatoren.

Meer informatie

Voordelen

  • Hoge functionaliteit met maximaal zes universele functieschachten voor potentiaalverdeling of voor testdoeleinden
  • Modulaire opbouw voor schakelingen van stroom- en meetwaardeomvormers door steekbare transformatorklemmen
  • Betrouwbare beveiliging van aangesloten stroom- en meetwaardeomvormers dankzij stekervarianten met geïntegreerd voortijlend kortsluitcontact
  • Eenvoudige en functionele opbouw door contourgelijke aansluit- en aardklemmen
  • Veilig aansluiten en vergrendelen van de langsscheidingsschakelaar in de betreffende schakeltoestand
  • Uniforme codering van de schakeltoestanden
Stroomtransformator

Stroomtransformator

Stroom- en meetwaardeomvormers

Stroomtransformatoren zijn meetwaardeomvormers die een inkomende elektrische grootheid, zoals de stroomsterkte of de elektrische spanning, omzetten in een evenredige, afwijkende uitgangsgrootheid. Hier worden grote stroomspanningen en -sterkten gereduceerd, omdat deze stromen vaak te groot zijn voor de gebruikelijke meetapparaten. Om deze grootheden meetbaar te maken, moeten deze proportioneel worden verkleind, waarvoor omvormers nodig zijn. Een typische branche voor het gebruik van dergelijke omvormers en dus ook voor transformatorklemmen is de energiebranche. Met de meettransformator-scheidingsklemmen van Phoenix Contact kunt u uw meetwaardeomvormers conform de desbetreffende technische en normatieve eisen opbouwen. Met snelle schakelmogelijkheden in de vorm van langsscheidingsschakelaars en schakelbruggen worden de verschillende metingen zonder noemenswaardige inspanning mogelijk gemaakt.

Transformatorscheidingsklemmen

Transformatorscheidingsklemmen

Transformatorklemmen en transformatorscheidingsklemmen

De stroomtransformatorklemmen bieden u de vrije keuze bij de aansluittechnologie. Bij de ontwikkeling van de stroomtransformatorklemmen is voor een gepatenteerde, driedelige functieschacht gekozen. Dat is ook één van de redenen hoe de compactheid van de klemmen kunnen worden gegarandeerd. Dankzij de langsscheidingsschakelaar van de aansluitklemmen kunnen de schakeltoestanden betrouwbaar met een schroevendraaier aan de oranje scheidingshendels worden geschakeld. Er zijn vergrendelingen in de eindposities geïntegreerd en er zijn optionele schakelsloten verkrijgbaar, zodat deze schakeltoestand niet onopzettelijk wordt veranderd. Naast de scheidingsklemmen vervolledigen doorgangsklemmen en PE-klemmen met dezelfde contour het productenprogramma.

PTME-meettransformator-scheidingsklemmen

PTME-meettransformator-scheidingsklemmen

Automatisch en veilig kortsluiten

Met behulp van de steekbare schakelbruggen en een standaardschroevendraaier kunt u de meetwaardeomvormers betrouwbaar en comfortabel kortsluiten. De schakelbruggen kunnen aan weerszijden van de scheidingsplaats in de brugschacht worden gepositioneerd en veilig worden vastgezet. Naast de variant van de kortsluitbrug kunnen ook steekbare klemmenvarianten met kortsluitsteker worden gebruikt. Wordt de steker losgenomen, dan zorgt een geïntegreerd metalen schakeldeel voor een voortijlende kortsluiting. Aangesloten meetwaardeomvormers worden daardoor automatisch tegen beschadiging beveiligd.

Planning van de Software PROJECT complete

Efficiënt plannen met PROJECT complete

Efficiënt plannen met PROJECT complete

Intuïtieve projectering, intelligente functies en een klantspecifieke gebruikersinterface: de engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete is de innovatieve oplossing voor de eenvoudige engineering van uw klemmenstrook en een ongecompliceerde productie van de bijbehorende markeringen.

Van het overnemen van de gegevens uit de elektrotechnische engineering tot aan de levering van uw product biedt de software u een klantspecifieke en comfortabele procesbegeleiding.