Empowering the All Electric Society

Is duurzaamheid ook rendabel? Test uw kennis en leer nog meer interessante feiten over het economisch potentieel van duurzaamheid kennen in onze quiz.
All Electric Society-weergave door de wereld in een netwerk

De All Electric Society

Het toekomstbeeld van de All Electric Society beschrijft een wereld waarin energie uit hernieuwbare bronnen in voldoende hoeveelheden en tegen betaalbare prijzen beschikbaar is. Naast de consequente opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie, vormen de vermindering van de primaire energiebehoefte door middel van efficiëntiemaatregelen en het creëren van intelligente en in netwerken opgenomen systemen de sleutels tot een duurzame toekomst.
Om de regeneratief opgewekte energie naar gelang van de vraag te gebruiken, zijn oplossingen en technologieën voor elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering nodig om de sectorkoppeling tot stand te brengen.

Het All Electric Society-park

Het All Electric Society-park Duurzame wereld van morgen, technologieën van vandaag

Vanaf 1 september 2023 zal het All Electric Society-park in Blomberg laten zien hoe de All Electric Society werkelijkheid wordt. Echte toepassingen voor sectorkoppeling worden daar op een duidelijke manier uitgelegd en zorgen daarbij voor een duurzame toekomst.

Krachten bundelen: met de All Electric Society Alliance

Om het toekomstbeeld van de All Electric Society werkelijkheid te laten worden, moeten de spelers uit de wetenschap, politiek, het bedrijfsleven en de industrie samenwerken. Om de enorme kansen van een grondstofbesparende energieomwenteling in de sectoren industrie, energie, infrastructuur en mobiliteit efficiënt te benutten, gaat Phoenix Contact actief de samenwerking aan met andere spelers: met de All Electric Society Alliance willen we gezamenlijk met het All Electric Society-competentiecentrum van de West-Saksische Hogeschool Zwickau en andere innovatieve spelers in de transformatie de krachten bundelen om met knowhow, producten en oplossingen het toekomstbeeld te realiseren.

De belangrijkste doelen van de alliantie, die is gebaseerd op samenwerking in een geest van partnerschap, zijn:

  • De gezamenlijke realisatie van projecten met het All Electric Society-competentiecentrum
  • Een geïntegreerde, wetenschappelijke samenwerking van alle partners
  • De interdisciplinaire ontwikkeling van jonge professionals

Naast de West-Saksische Hogeschool Zwickau en Phoenix Contact zijn BRUNATA-METRONA GmbH, DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, enersis suisse AG, de stad Zwickau en Volkswagen Sachsen GmbH de oprichtende leden van de All Electric Society Alliance.

De sectorkoppeling

Bij de sectorkoppeling worden energieopwekking, -distributie, -opslag en -verbruik als holistisch systeem beschouwd. Daarvoor wisselen de afzonderlijke sectoren energie met elkaar uit, zodat deze in de juiste vorm beschikbaar is waar deze nodig is. Door gegevens over energieverbruik en -opwekking te verzamelen en te analyseren, wordt de energiestroom optimaal gestuurd.

Dit betekent dat de sectoren niet alleen wat betreft prestaties, maar ook wat betreft communicatie in een netwerk moeten worden opgenomen. Gestandaardiseerde communicatieprotocollen binnen verschillende netwerken maken daarbij de noodzakelijke communicatie mogelijk, vrij van systeemgrenzen. Het principe van sectorkoppeling werkt op kleine schaal, bijvoorbeeld binnen een bedrijf en ook tussen bedrijven onderling. Phoenix Contact levert producten, oplossingen en diensten voor de elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering van de energie-, industrie-, infrastructuur- en mobiliteitssector.

Ervaar de sectorkoppeling
De All Electric Society Online Experience
Ervaar hoe sectorkoppeling werkt en welke rol elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering daarin spelen met onze All Electric Society Online Experience.
Inzicht in sectorkoppeling
Door de All Electric Society Online Experience enthousiast gemaakte man met laptop

Essentiële technologieën voor elektrificatie

Medewerkers in de geautomatiseerde inlet-productie in Schieder

Betrouwbare voedingsoplossingen voorkomen uitval van netwerksystemen Hoge beschikbaarheid van de installatie waarborgen

Naarmate sectoren meer geëlektrificeerd, onderling verbonden en geautomatiseerd worden, neemt de afhankelijkheid van betrouwbare energiebronnen toe. Voor een veilige voeding en koppeling van de sectoren bieden wij oplossingen voor alle toepassingen – met overspanningsbeveiliging, onderbrekingsvrije voedingen, redundantiemodulen en bijpassende apparatenbeveiligingsschakelaars.

Een man die een product vergelijkt met de digital twin

Efficiëntie bij de schakelkastbouw versnelt de sectorkoppeling Zonder slimme productieoplossingen zal de elektrificatie haperen

De massale uitbreiding en omschakeling van de infrastructuur voor de distributie en opslag van decentraal opgewekte, hernieuwbare energie en de elektrificatie van alle sectoren leiden tot een sterke stijging van de vraag naar schakelinstallaties. Deze kan nauwelijks worden gedekt met conventionele productieprocessen. Er is vraag naar oplossingen op het gebied van Efficient Engineering en Smart Production. Deze leveren een doorslaggevende bijdrage aan de noodzakelijke verhoging van de efficiëntie bij de schakelkastbouw en daarmee tot de snellere totstandbrenging van de sectorkoppeling.

Essentiële technologieën voor netwerken

Carrosseriebouw automobielproductie

Single Pair Ethernet maakt naadloze IIot-communicatie mogelijk tot op veldniveau Data economisch en met hoge prestaties overdragen

Automatisering is de sleutel om sectoren energie-efficiënter te maken. Automatisering gaat gepaard met de netwerkkoppeling van alle machines, apparaten, sensoren en actoren tot een industrieel internet der dingen. Daarbij zorgt het Single Pair Ethernet (SPE) voor continue Ethernet-communicatie. SPE staat voor parallelle, krachtige overdracht van data en vermogen. Economisch dankzij slechts één paar aders en van de sensor tot in de cloud.

5G-radiomast in de stad

5G maakt draadloze communicatie betrouwbaar Krachtige netwerkkoppeling binnen en tussen alle sectoren

Betrouwbare netwerken zijn een basisvoorwaarde voor sectorkoppeling. De
5G-breedbandtechnologie maakt draadloze communicatie binnen en tussen alle sectoren mogelijk: met hoge datasnelheden, grote aantallen deelnemers en extreem lage latentietijden. Intelligente communicatie met 5G tussen machines en toepassingen zorgt voor meer autonome en efficiënte processen – van productie tot logistiek.

Essentiële technologieën voor automatisering

Machine in de productie

Open besturingstechniek maakt automatiseringsoplossingen toekomstbestendig Profiteren van de collectieve intelligentie van IT- en OT-specialisten

Voor een uitgebreide automatisering van de sectoren is één overkoepelende besturingstechniek voor de verschillende toepassingsgebieden nodig. Open besturingstechniek, zoals het ecosysteem PLCnext Technology, maakt dit mogelijk – onafhankelijk van hardware en programmeertalen. Deze techniek maakt tevens gebruik van de collectieve intelligentie van IT- en OT-specialisten voor een snelle implementatie en een voortdurende doorontwikkeling van individuele oplossingen.

Oplossingen voor de energiesector

Luchtfoto van zonnepanelen in het solarpark

Gecertificeerde feed-in controllers verlagen de drempels voor de energietransitie Snellere aansluiting van fotovoltaïsche installaties op het net

Gedecentraliseerde fotovoltaïsche installaties leveren een belangrijke bijdrage aan een betrouwbare energievoorziening in de All Electric Society. Gecertificeerde feed-in controllers van Phoenix Contact verbinden nieuwe installaties snel en onbureaucratisch met het net – zonder lang te hoeven wachten op het certificaat voor de netconformiteit.  Op die manier maken ze de weg naar de energietransitie niet alleen gemakkelijker, maar ook sneller.

Oplossingen voor de industriesector

Personen bij de huidige productieplanning

Centrale toegang tot gegevens vergemakkelijkt het beheer van de Digital Factory Veilige cloudoplossingen voor locatie-onafhankelijke efficiëntieverhoging

Een alomvattende gegevensregistratie en analyse vormen de basis voor sectorkoppeling en economische productie. De resultaten kunnen worden gebruikt om de productie op alle gebieden efficiënter te maken, van de gebruikstijden van de machines tot het energiebeheer. Centraal geregistreerd via veilige cloud-oplossingen kunnen energieopwekking, -opslag en -verbruik niet alleen voor één enkele fabriek, maar voor hele industriële netwerken optimaal worden uitgebalanceerd. Voor meer efficiëntie in de productie.

Oplossingen voor de infrastructuursector

Stad in de schemering met verlichte gebouwen en straten

De juiste gegevens als begin van een efficiënte infrastructuur Lager energieverbruik van slimme gebouwen en verkeerswegen

PV-installatie op het dak, warmte-krachtkoppelingcentrale in de kelder, laadpalen voor de deur: sectorkoppeling is in moderne gebouwen al een feit. Bovendien passen de lantaarnpalen de verlichtingssterkte aan het weer, veranderende lichtomstandigheden en het betreffende straatgebruik aan. Om deze systemen op een geautomatiseerde en zo energie-efficiënt mogelijke manier te kunnen gebruiken, moeten verschillende gegevens van installaties of sensoren, universeel bruikbaar worden gemaakt.

Oplossingen voor de mobiliteitssector

Parkeergarage met laadpaal

Vehicle-to-grid verandert wagenparken in winstgevende energiebuffers Accu's van elektrische auto's gebruiken als stroombuffers

Met CHARX control modular, de laadcontrollers voor elektromobiliteit, kunnen accu's van elektrische auto's op intelligente wijze worden opgeladen. Bovendien kunnen ze ook stroom terugleveren aan het net, wanneer dat nodig is. De technologie hierachter heet Vehicle-to-Grid. ISO 15118 beschrijft de technische eisen en randvoorwaarden hiervoor. CHARX control modular voldoet aan deze norm en is voorbereid voor V2G.