Systeemoverzicht

Smart City - systeemoverzicht

Sensornetwerken

Een intelligente communicatie-infrastructuur als basis voor de opbouw van een Smart City.

Systeemoverzicht van een Smart City

Sensornetwerk  

Een sensornetwerk draagt de data over naar de Cloud

Bij Smart City-concepten moet de stad als een geïntegreerd, intelligent en efficiënt totaalsysteem worden beschouwd dat de deelsystemen in de stad holistisch met elkaar in een netwerk onderbrengt.

De relevante data uit de stad worden via sensoren geregistreerd en door gateways geconcentreerd en genormaliseerd. In een overkoepelend Cloud-platform worden deze data voorbereid en als volledig digitaal beeld van alle activiteiten en processen aangeboden. Om een basis voor de woonbare stedelijke ruimte van morgen te scheppen, worden de data tevens gebruikt voor de holistische besturing van de stad alsmede voor de visualisering.

Cloud in de focus van de Smart City

Proficloud  

Proficloud – het IoT-platform van Phoenix Contact

De koppeling met de Cloud vormt een centraal element in de communicatie-infrastructuur van de Smart City. Deze koppeling zorgt voor de analyse en verwerking van geregistreerde omgevingsgegevens, de interpretatie van de data per toepassing door de integratie van externe partijen en de interactie van de data met de automatiseringstechniek.

Clouddiensten als toegevoegde waarde

De overdracht van de sensorgegevens naar de Cloud maakt de toegang mogelijk tot tools van externe partijen en tot uitgebreide systeem-, bedrijfs- en informatiediensten.

Systeemdiensten:

  • Devicemanagement
  • Datahandling
  • Protocollen/API‘s

Bedrijfsdiensten:

  • Data-analyse
  • Datavoorbereiding
  • Datadoorgifte

Informatiediensten:

  • Datavisualisering
  • Gebruikersinterface/front-end

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20