FAQ

FAQ functionele veiligheid

Vragen en antwoorden over functionele veiligheid

Onze specialisten beantwoorden uw vragen.

Staat uw vraag er niet bij? – Mail ons!

Vul het onderstaande formulier in, wanneer wij uw vraag tot dusverre niet konden beantwoorden. Wij staan graag tot uw beschikking voor alle vragen en suggesties rondom het functionele veiligheid.

Nee, afzonderlijke componenten kunnen geen SIL en PL hebben.

De SIL-classificatie heeft altijd betrekking op een volledige veiligheidsfunctie, terwijl de SILCL betrekking heeft op het subsysteem (volgens EN 62061).

Er kan een relatie tussen PL en SIL tot stand worden gebracht door de PFHd-waarde. Let erop dat de PFHd-aanwijzingen geen rekening houden met de betreffende specificaties van de beide normen met betrekking tot de toegelaten structuur, de diagnostische afdekking of hun systematische vereisten.

Volgens beide normen dient voor geforceerde contacten met redundante (2-kanaals) schakelmodulen en relais te worden uitgegaan van een DC van 99%. De voorwaarde is een diagnosefunctie met een geschikte foutreactie of ten minste een waarschuwing voor het gevaar.

Nee, slechts een enkele fout zal in het algemeen tot uitval leiden. Bij magnetisch bediende of op RFID gebaseerde systemen kan de fabrikant een hardware-fouttolerantie van 1 bevestigen.

Nee, de gebruiker kan een PFHd-waarde voor slijtageonderdelen voor de betreffende toepassing berekenen uit de B10d-waarde afhankelijk van het aantal bedrijfscycli.

MTBF (Mean Time Between Failure, gemiddelde bedrijfstijd tussen uitvallen) beschrijft de periode tussen twee uitvallen.

MTTF (Mean Time to Failure, gemiddelde duur tot aan uitval) beschrijft de periode tot aan de eerste uitval.

D betekent Gevaarlijk (Engels dangerous).

De MTTFd (mean time to dangerous failure) beschrijft de periode tot aan de eerste, gevaarlijke uitval.

Ja, voor bedrijfssysteemsoftware volgens PL e dienen echter de vereisten in acht te worden genomen van IEC 61508-3.

De bijlagen van EN ISO 13849-1 en EN 62061 bevatten vervangende referentiewaarden voor veel gebruikte componenten. Voor zover beschikbaar dient u echter altijd de waarden van de fabrikant te gebruiken.

Nee, EN ISO 13849-1 beschrijft alleen de High-Demand-modus. Om deze reden kunt u een MTTF-beoordeling alleen uitvoeren met aanvullende maatregelen, zoals geforceerde dynamisering.

Nee, er is geen aparte certificeringsplicht voor de software die op beide standaarden is gebaseerd. Deze is gericht op de omvang en complexiteit van het totale project. In het kader van de verificatie en validering van veiligheidsfuncties kan een softwaretest zijn vereist. Informatie over dit onderwerp treft u aan in EN ISO 13849-1, hoofdstuk 4.6 en EN 62061, hoofdstuk 6.9 en 6.10, alsmede in EN 61508-3.

Nee, naast de statistische specificaties, zoals MTTF en B10d, moet de component ook functioneel voor de functie zijn geschikt en voldoen aan bepaalde minimale vereisten. Bijvoorbeeld aan constructieve en veiligheidstechnische vereisten (implementatie en toepassing van veiligheidsprincipes).

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.