Oplossingen voor de bliksemstroommeting

Overzicht

Offshore-windturbine bij onweer  

Schade als gevolg van blikseminslagen is kostbaar

  • Windturbines hebben vaak te lijden onder de belasting van blikseminslagen. Tot nu toe was het lastig om bewijzen voor blikseminslagen en de hevigheid daarvan te leveren.
  • Met de totaaloplossing LM-S van Phoenix Contact kunnen blikseminslagen in de rotorbladen van een windenergie-installatie nauwkeurig worden gemeten en geanalyseerd.
  • De continue bewaking op afstand en het combineren van de meetgegevens met de bedrijfsparameters van de windturbine resulteren in een betere beslissingsgrondslag voor preventieve onderhoudswerkzaamheden.

Toepassing

Blikseminslagen leiden bij windturbines (WEA) altijd weer tot beschadiging van rotorbladen en uitval van elektronica. De inslagen worden echter meestal niet direct waargenomen of geregistreerd.

Om die reden worden afleiders preventief vervangen, omdat deze maar een bepaald aantal blikseminslagen kunnen verwerken. Een maatregel die veel tijd en geld kost. Hier biedt de toepassing van een bliksemstroom-meetsysteem uitkomst, waarmee belangrijke kenwaarden van de bliksemstootstromen worden gemeten. Met de geleverde informatie kan een beslissing worden genomen over de noodzaak van controle- of onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast eisen verzekeraars in toenemende mate bewijzen dat de bliksem daadwerkelijk in de betreffende WEA is ingeslagen.

De oplossing

Principeweergave van een LM-S-applicatie bij een windturbine  

Toepassing van het LM-S bij een windturbine

Het Lightning Monitoring System LM-S van Phoenix Contact herkent en analyseert alle belangrijke parameters van de bliksemstootstromen. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken over de daadwerkelijke belasting van de installatie.

De sensoren van het meetsysteem worden op de afleiders gemonteerd. Bij een blikseminslag vormt zich als gevolg van de stootstroom een magnetisch veld om de aders dat door de sensoren wordt geregistreerd. Het systeem zendt de meetresultaten via lichtgeleiders naar de analyser. De analyser bepaalt aan de hand van de verkregen waarden de maximale bliksemstroomsterkte, de bliksemstroomsteilheid, de lading en de specifieke energie.

Het LM-S kan zelfstandig via een modem of via de ingebouwde Ethernet-interface in netwerken worden geïntegreerd. De integratie in een bestaand besturingssysteem is eenvoudig via het oproepen van de IP-adressen mogelijk. Om de installatiegebruiker direct te informeren over de blikseminslag, kan het LM-S een alarm-SMS verzenden. Via een webbrowser kan het daartoe bevoegde personeel gedetailleerde informatie over de blikseminslag opvragen. Zodoende is de gebruiker vroegtijdig op de hoogte over de toestand van de afleiders en kan op het juiste moment onderhoud worden ingepland en uitgevoerd. Hiermee bereikt u uw doelstelling, namelijk het behoud van een stabiele werking van uw installatie.

Schakelkast LM-S  

Totaaloplossing voor het meten van bliksem in windenergie-installaties

Eenvoudige integratie

Met de totaaloplossing kan het systeem zonder hoge kosten in een bestaand design worden geïntegreerd. Dankzij de geïntegreerde voeding en de overspanningsbeveiliging voor de communicatie is de integratie zeer eenvoudig. De kabels voor de sensoren kunnen in lengten van 10 m tot 100 m worden besteld. De aansluitkast hoeft alleen maar te worden gemonteerd en de kabels worden vervolgens door de voorbereide kabeldoorvoeringen op het apparaat aangesloten. Hiervoor is geen speciaal gereedschap nodig.

Uw voordelen

  • duidelijke diagnose dankzij direct beschikbare gedetailleerde gegevens met realtime meting
  • praktische beslissingsgrondslag voor onderhoudswerkzaamheden dankzij bewaking op afstand
  • eenvoudige gegevensuitvoer en configuratie via geïntegreerde webserver
  • integratie in standaard netwerksystemen via RJ45-interface

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Rotorblad-bewakingssysteem

Compleet systeem voor de integrale rotorbladbewaking

Meer informatie

Referrer: