Watertransport en -verdeling

Watertransport en -verdeling

Betrouwbare watervoorziening

Minimaliseer waterverliezen met complete oplossingen, van bewaking op afstand tot en met lekkagemanagement.

Om het drinkwater op veel plaatsen beschikbaar te maken, is vaak een wijd vertakt verdeelnet nodig. Een continue toegang tot alle installaties voor besturing en bewaking is hierbij onmisbaar.

Phoenix Contact levert hiervoor complete oplossingen, van bewaking op afstand tot en met een lekkagemanagementsysteem voor de minimalisering van waterverliezen.

Uw voordelen

  • gebruikersgerichte procesbibliotheek voor het watermanagement voor een efficiënte automatisering van uw installaties
  • kant-en-klare functieblokken voor veel veldapparaten en functies
  • effectief lifecycle-management dankzij eenvoudig toepasbare functieblokken

Onderbrekingsvrije voeding in het verdeelnet

Schakelkast met onderbrekingsvrije voeding  

Ononderbroken voeding van decentrale installatiedelen

Water op weg naar de verbruiker passeert verschillende stations in het verdeelnet die moeten worden bewaakt. Vooral bij decentrale installatiedelen is de ononderbroken toevoer van stroom belangrijk.

Wij bieden onderbrekingsvrije voedingen en accu's gericht op de toepassing, met geïntegreerde IQ-technologie voor het bewaken van de levensduur van de accu tot en met het besturingssysteem.

Draadloze bewaking van wateropslagplaatsen

Drinkwaterreservoir  

Waterbassins door middel van draadloze overdrachtstechniek koppelen met de controleruimte

Hooggelegen bassins en verdeelbekkens voor drinkwater zijn over uitgestrekte, vaak moeilijk begaanbare gebieden verspreid. De decentrale installatiedelen moeten worden bewaakt om de watervoorziening veilig te kunnen stellen.

Met oplossingen van Phoenix Contact realiseert u de koppeling tot in de controleruimte eenvoudig met draadloze overdrachtstechniek.

Verbruiksgerichte drukregeling ter reductie van waterverliezen

Lekkage in een pijpleiding  

Lekkageverliezen minimaliseren met behulp van de drukregeling

Door de in de verloop van de dag veranderende afname van drinkwater uit het net spelen het debiet en de leidingdruk een grote rol bij de omgang met lekkageverliezen.

Samen met partners heeft Phoenix Contact een oplossing ontwikkeld voor het minimaliseren van leidingsverliezen, die gebaseerd is op een afname-onafhankelijk drukmanagement.

Oplossingen voor het waterverdeelnet

In een waterverdeelnet is een continue bewaking en besturing van de decentrale stations essentieel. Phoenix Contact biedt speciale oplossingen voor het lekkage- en lange-afstandsleidingmanagement op basis van modulaire besturingstechniek.

Voor de dataoverdracht worden verschillende media gebruikt, zoals SHDSL, draadloze overdrachtstechniek en mobiele telecomnetwerken. De oplossingen zijn modulair uitbreidbaar en dankzij parametreren in plaats van programmeren eenvoudig in bedrijf te nemen.

Topologie: oplossingen voor het waterverdeelnet

Modulaire besturingstechniek voor lekkage- en lange-afstandsleidingmanagement

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20