Waterwinning

Waterwinning

Voorziening garanderen

Bewaak en regel uw drinkwaterbereiding – met oplossingen ontwikkeld door Phoenix Contact.

Terug naar Drinkwatervoorziening

Categorieën

Drinkwater wordt gewonnen uit verschillende bronnen, bijv. als grondwater of als oppervlaktewater. Afhankelijk van de kwaliteit van het grondwater resp. oppervlaktewater bestaan er verschillende bereidingsprocessen voor de drinkwatervoorziening.

Phoenix Contact biedt oplossingen aan voor verschillende toepassingen. Daartoe behoren de betrouwbare bewaking en regeling van decentrale bronvelden, inlaattorens en waterreservoirs dankzij gestandaardiseerde remote communicatie.

Uw voordelen

  • protocolomzetting van IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP in IEC 60870-5-104 of IEC 60870-5-101
  • eenvoudige integratie van decentrale stations in het installatienetwerk dankzij voorgeprogrammeerde functieblokken
  • intelligent reservoirbeheer dankzij geregelde besturing van de frequentieomvormers

Intelligent hoeveelheidsbeheer met Waterworx

Drinkwaterbron met schakelkast  

Besturing van bronpompen met Waterworx

Om een optimale belasting van de bronpompen bij de grondwaterwinning te bewerkstelligen, is een intelligent reservoirbeheer noodzakelijk.

Met functieblokken uit de bibliotheek Waterworx zorgt u voor een gerichte besturing van de frequentieomvormers en zodoende voor een geregelde winningshoeveelheid.

Hoge beschikbaarheid van de installatie

Waterinlaattoren  

Oplossingen voor een hoge beschikbaarheid van de installatie

Om processen voor de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater te besturen, is de betrouwbare gegevensverwerking van meetwaarden zoals bijv. troebelheid, pH-waarde, geleidbaarheid en temperatuur noodzakelijk.

Toekomstgeoriënteerde glasvezelbekabeling, uitgebreide overspanningsbeveiligingsconcepten en redundante Ethernet-netwerken maken een hoge beschikbaarheid van de installatie mogelijk.

Protocolomzetting voor de remote communicatietechniek

Screenshot Resygate-webtool  

Eenvoudige omzetting naar gangbare remoteprotocollen

Met de remote communicatietechniek van Phoenix Contact zorgt u voor een betrouwbare bewaking van decentrale stations, bijv. voor de oeverfiltratie.

De protocolconverter Resygate zet een groot aantal gangbare communicatieprotocollen om naar genormeerde remoteprotocollen en bespaart zo aanzienlijk op de kosten voor interfaces in besturingssystemen.

Economische protocolomzetting

Geef procesdata van verschillende remote-communicatiestations gebundeld door aan de controleruimte via gestandaardiseerde remote communicatie, zoals IEC 60870-5-104.

De protocolconverter Resygate bundelt de data en geeft deze betrouwbaar door aan de controleruimte. Zo hebt u altijd overzicht over uw decentrale stations.

Topologie: economische protocolomzetting

Protocolomzetting van IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP in IEC 60870-5-104 of IEC 60870-5-101

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20