Modernisering van hoogwaterbescherming: hogere beschikbaarheid bij dalende kosten

Overzicht

Het naar een hoger gelegen waterloop pompen van het water  

Waterpompen in het gemaal Nijmegen

  • Door de voortschrijdende urbanisatie en lokale weersomstandigheden staat de grensoverschrijdende waterregulering voor nieuwe uitdagingen om steden en dorpen te beschermen tegen hoogwater en overstromingen.
  • Phoenix Contact biedt allesomvattende automatiseringsoplossingen die bijdragen aan de hoogwaterbescherming en de engineeringswerkzaamheden verminderen, terwijl de beschikbaarheid van de installaties wordt verhoogd.
  • De automatiseringsoplossing maakt een efficiënt overzicht over de afzonderlijke procesparameters en een snelle en veilige verwerking van de signalen mogelijk.

Klantprofiel

Gemaal in Nijmegen  

Gemaal in Nijmegen

Het Nederlandse waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in 38 gemeenten met in totaal ongeveer 950.000 inwoners.

Het gemaal in Nijmegen zorgt voor de regeling van het waterpeil in de rivieren, zodat de burgers in de Ooijpolder en De Duffelt alsmede de Nederrijnse poldergebieden duurzaam tegen hoogwater worden beschermd.

Toepassing

Krachtige besturing RFC 470 PN 3TX  

Krachtige besturing RFC 470 PN 3TX

De stijgende bevolkingsaantallen en de daaruit resulterende voorschrijdende urbanisatie leiden tot een voortdurende groei van de stadse infrastructuur. Bij de omgang met natuurlijke resources zoals water is het daarom noodzakelijk dat niet meer alleen met lokale eisen en gebeurtenissen rekening wordt gehouden. Zo moet de waterhuishouding bijvoorbeeld grensoverschrijdend worden geregeld om steden en dorpen te beschermen tegen hoogwater en overstromingen.

In het kader van een project van de International Water Association worden in totaal 165 stuwen en 135 gemalen voorzien van moderne technieken. Ook het monumentale gemaal in Nijmegen wordt door het in Tiel gevestigde waterschap Rivierenland beheerd en was betrokken bij dit project. In een samenwerkingsproject van Nederland en Duitsland werd hier die vroeger gebruikte relaistechniek vervangen door een moderne automatiseringsoplossing van Phoenix Contact.

Oplossing

Touch-Panel in de schakelkast  

Panel-PC met touch-functie

Een centraal geïnstalleerde besturing RFC 470 PN 3TX regelt nu maximaal drie grote pompen. Deze leest de frequentieomvormers via Profinet uit, zodat de aggregaten voortdurend kunnen worden bewaakt. In de installatie verdeelde Profinet-kopstations IL PN BK DI8 DO4 2TX maken de koppeling van verschillende sensoren en actoren via digitale en analoge signalen mogelijk. Eenvoudige diagnosemogelijkheden ondersteunen de medewerkers in geval van storing bij het opsporen van fouten, waardoor de beschikbaarheid van het gemaal wordt verhoogd.

Bovendien moeten de medewerkers tijdens bedrijf in het proces kunnen ingrijpen. Daarvoor is een Touch-Panel in de schakelkastdeur ingebouwd. Hier worden alle meet- en bedrijfsdata goed leesbaar weergegeven en zo nodig handmatig gewijzigd. Wegens de hoge kosten van een SCADA-systeem hebben de daarvoor verantwoordelijke medewerkers gekozen voor de webgebaseerde visualiseringssoftware WebVisit. Deze communiceert via Ethernet met de centrale besturing en geeft de actuele informatie via webpagina's weer op het Panel. Zo kunnen alle medewerkers via een beveiligde VPN-tunnel de actuele waarden van alle gemalen en stuwen oproepen, zodat in geval van storing snel kan worden gereageerd. Voor het design van de webpagina's alsmede de programmering van de besturingen en de documentatie werd een standaard ontwikkeld. Door de uniformisering worden de engineeringskosten gereduceerd.

Voor de permanente bewaking van de buiteninstallaties worden de belangrijkste meet- en bedrijfsdata nu via het remoteprotocol IEC 60870-5-104 uitvalveilig en betrouwbaar doorgegeven aan de controleruimte. De in het gemaal geïnstalleerde centrale besturing werkt de vanuit de controleruimte gegeven besturingscommando's af en stuurt actuele bedrijfsdata terug via de de VPN-verbinding. Mocht de gegevensoverdracht onderbroken zijn, dan wordt alle informatie voorzien van een tijdstempel en opgeslagen in het geheugen van de RFC 470 PN 3TX. Zodra de communicatie weer hersteld is, geeft de besturing de data in de juiste volgorde door aan de controleruimte.

Conclusie

Naast de modernisering van de tot nu toe gebruikte relaistechniek streeft het waterschap naar een neutrale energiebalans in 2030. Om dit doel te bereiken, zorgen zonnepanelen en kleine windmolens lokaal voor de energie die nodig is voor de voeding van de stuwen. Om ervoor te zorgen dat deze energie voldoende is om de desbetreffende installatie in bedrijf te houden, moeten er absoluut elektrische componenten met een gering stroomverbruik worden toegepast.

De tot nu toe toegepaste inefficiënte apparaten worden daarom vervangen door zuinige automatiseringsproducten van Phoenix Contact. Door deze vervanging wordt een energiebesparende en daarmee een milieuvriendelijke werking van alle stuwen mogelijk gemaakt.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: