Predictive maintenance – integrale oplossingen voor de bewaking van pompen en motoren

Overzicht

Pompen en motoren  

Integrale bewaking van pompen en motoren

  • De digitalisering maakt nieuwe concepten voor het optimaliseren van het onderhoud en het energiemanagement mogelijk
  • Phoenix Contact biedt met PumpMonitor een oplossing aan voor preventief onderhoud van uw pompen en installaties
  • Met PumpMonitor kunt u de levensduur van uw installatie verlengen en de energiekosten reduceren

Toepassing

Waterpomp  

Predictive maintenance zorgt voor een efficiënte werking van de installatie

Er zijn verschillende redenen om het onderhoud in zowel de industrie als gemeentelijke waterbedrijven aan te passen.

Decentrale installatiedelen zoals pompen en motoren veroorzaken bij het onderhoud een hoge tijdsinvestering en hoge kosten. De slechts sporadisch afgelezen waarden geven een onvoldoende beeld van de actuele toestand van de installatie. Verkeerde instellingen van de pompen en motoren worden hierdoor niet onmiddellijk vastgesteld zodra deze optreden. De gevolgen zijn vaak hogere energiekosten en een vroegtijdige slijtage van de installatie.

De digitalisering biedt ook in het watermanagement nieuwe mogelijkheden voor de aanpak en het optimaliseren van het onderhoud en het energiemanagement. De laatste jaren heeft predictive maintenance zich als concept voor preventief onderhoud weten door te zetten.

Predictive maintenance houdt permanente bewaking van installaties en aggregaten door moderne sensoren in. Tekenen van slijtage worden vroegtijdig herkend en verdere schade en uitval worden voorkomen. Eigenaren van installaties profiteren van een hogere beschikbaarheid van de installatie en gereduceerde onderhoudskosten.

De oplossing

Webvisualisering  

Webvisualisering van de actuele status van de installatie

Phoenix Contact levert een voor installatie gerede schakelkastoplossing waarmee eenvoudig en snel predictive maintenance voor uw installatie kan worden gerealiseerd.

Welk onderhoud aan uw pompen en motoren op het actuele moment nodig is, wordt bepaald door de relevante meetwaarden continu te observeren. Naast mechanische en elektrische meetwaarden worden ook hydrodynamische waarden zoals lager- en machinetrillingen door een geïntegreerd sensormoduul bewaakt. Zo kan de toestand van de installatiedelen in zijn geheel worden beoordeeld. Dreigende turbulenties en cavitaties kunnen door optimale belasting van de pompen en motoren vroegtijdig worden onderkend en voorkomen. De energie-efficiënte werking van de pompen en motoren reduceert bovendien het energieverbruik en de energiekosten.

Door de koppeling met uw bovenliggende besturingssysteem en geïntegreerde webvisualisering kunt u de toestand van uw pompen en motoren altijd en onafhankelijk van uw locatie online bewaken. Hoge tijd- en personeelskosten door installatiebezoek komen te vervallen. In geval van storing kunt u dankzij PumpMonitor onmiddellijk reageren en mogelijke slijtage of uitval van uw installatie voorkomen.

Schakelkast PumpMonitor  

Eenvoudige realisatie van predictive maintenance voor uw installatie

Uw voordelen

  • minimalisering van de onderhouds- en reparatiekosten dankzij preventief onderhoud waarbij rekening wordt gehouden met mechanische, elektrische en hydrodynamische meetwaarden
  • reducering van het energieverbruik door meting van het rendement van de installatie en best-fit point-benadering
  • verhoging van de beschikbaarheid van de installatie door observatie van trillingen en lagers

Technische gegevens

Nadere details over onze predictive maintenance-oplossing vindt u in de e-shop.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20