Slibbehandeling

Slibbehandeling

Efficiënt en betrouwbaar

Realiseer een energie-geoptimaliseerde en betrouwbare slibbehandeling – met oplossingen van Phoenix Contact.

Bij de afvalwaterbehandeling komen veel vaste stoffen vrij in de vorm van slib. Het doel is om deze zo efficiënt mogelijk verder te verwerken of af te voeren. Daartoe wordt het ontstane slib voor afvoer dusdanig behandeld, dat het zijn vergistingsmogelijkheid vrijwel verliest.

Er zijn verschillende methoden voor slibbehandeling, zoals slibgisting, -indikking, -stabilisatie en -droging. Bij alle methoden is een energie-efficiënte en betrouwbare werking van groot belang. Phoenix Contact biedt een breed oplossingenprogramma aan, van de energiegegevensregistratie tot en met de opslag en analyse van bedrijfsdata in de controleruimte.

Uw voordelen

  • betrouwbare opslag en analyse van bedrijfsdata
  • op maat gesneden reporting dankzij flexibele dataregistratie en -analyse
  • oplossingen voor de functionele veiligheid bij afvalwatertoepassingen

Betrouwbare opslag van bedrijfsdata

Meetwaarderegistratie bij de afvoer van water  

Meetwaatrden registreren, opslaan en archiveren

Bij de afvoer van het water via het afvoerbouwwerk worden verschillende meetwaarden bepaald en opgeslagen. Deze vormen de basis voor de totale protocollering en analyse.

Met de betrouwbare datamanagementsoftware ACRON voor de registratie, langdurige archivering en analyse van bedrijfsdata kunt u op elk moment eenvoudig uitvoerige rapporten aanmaken.

Energiegegevensregistratie voor een energie-efficiënte werking

Energiegegevensregistratie  

Pompen en roerwerken energie-efficiënt besturen

Bij de droging en reiniging van zuiveringsslib is een energie-efficiënte besturing van de pompen en roerwerken belangrijk.

Om energie en daarmee bedrijfskosten te besparen, zijn uiteenlopende meetwaarden zoals spanning, stroom en elektrisch vermogen benodigd. Wij bieden een groot aantal verschillende stroommeters voor gangbare interfaces aan, zoals Modbus, PROFINET en PROFIBUS.

Oplossingen voor een veilige werking volgens de machinerichtlijn

Schakelkast met producten voor de functionele veiligheid  

Oplossingen voor de functionele veiligheid

Decanteercentrifuges dienen in de slibontwatering voor het indikken van overschot- en uitgegist slib en draaien met meer dan 3000 omw./min. Hierbij speelt de veiligheid van mens en machine een belangrijke rol.

Phoenix Contact biedt veilige oplossingen en betrouwbare services op het gebied van functionele veiligheid, waarmee u aan alle richtlijnen voldoet.

Veiligheidsconcept voor decanteercentrifuges

De SafetyBridge-modulen geen hogere veilige besturing nodig. In plaats daarvan is een door de gebruiker te programmeren logica in een speciaal veilig uitgangsmoduul geïntegreerd. Indien de veilige toerentalmeting een te hoog toerental vaststelt of een van de vele noodstopvoorzieningen wordt geactiveerd, schakelt het logicamoduul de beide aandrijvingen van de decanteercentrifuge en zo nodig ook de erop aangesloten aggregaten af, bijv. de slibpompen.

Topologie: veiligheidsconcept voor decanteercentrifuges

Realiseer uw veiligheidsconcept met SafetyBridge-modulen

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20