Toevoerregeling

Toevoerregeling

Voor een veilige toevoer

Beveilig een op de behoefte afgestemde toevoer naar de zuiveringsinstallatie met besturingsoplossingen van Phoenix Contact.

Terug naar Behandeling van afvalwater

Categorieën

Regenwater en vuilwater (mengwater) wordt in een riool voor de zuiveringsinstallatie verzameld en van daaruit vertraagd doorgevoerd naar de zuiveringsinstallatie. Een regenwater-overloopbassin ontlast het rioolnet. De toevoer van het water naar het proces wordt in afhankelijkheid van de belasting geregeld. De regeling van de toevoerpomp naar de zuiveringsinstallatie is gebaseerd op een niveaumeting, die met nominale waarden wordt vergeleken.

Phoenix Contact levert betrouwbare besturingsoplossingen voor regenontlastingssystemen en afvalwaterpompen. Speciaal ontwikkelde functieblokken en componenten voor het motormanagement voor de regeling van de kleppen en frequentieomvormers zorgen voor een toevoer die is afgestemd op de behoefte.

Uw voordelen

  • efficiënt en kostenbesparend onderhoud met concepten voor mobiele resp. decentrale toegang tot de installatie
  • gestandaardiseerde protocollen voor de integratie van uw remote communicatiestation in bestaande netwerken
  • veelzijdige dataoverdracht via eigen kabels voor afstandsmelding, een draadloos netwerk of Industrial Wireless

Bewaking van de toevoer vanuit het regenwater-overloopbassin naar de zuiveringsinstallatie

Meetapparaten voor de bewaking van de toevoer  

Op de behoefte afgestemde regeling van de toevoer

Met de modulaire besturingstechniek van de 100-serie van Phoenix Contact wordt de toevoer naar de zuiveringsinstallatie vanuit het regenwater-overloopbassin naar behoefte geregeld en het peil continu geregistreerd.

Door middel van voorgeprogrammeerde functieblokken kunnen alle gangbare meetapparaten eenvoudig worden geïntegreerd.

Remote communicatietechniek voor decentrale afvalwaterpompen

Schakelkast voor de besturing van de afvalwaterpomp  

Modulaire oplossingen voor toegang tot afvalwaterpompen op afstand

Via mobiele telecomnetwerken, kabels, draadloze overdrachtstechniek of DSL – Phoenix Contact levert u de modulaire oplossingen voor toegang op afstand voor zowel bestaande als nieuwe installaties.

Vrije combinatiemogelijkheden van verschillende overdrachtswegen zorgen voor een optimale aanpassing aan de installatiestructuur.

Met de bibiliotheek voor remote communicatie Resy+ geeft u uw data van decentrale stations via gestandaardiseerde protocollen betrouwbaar door aan de controleruimte.

Diagnose op afstand

Tablet voor diagnose op afstand  

Toegang op afstand tot de installatie via smartphone of tablet

Zorg dat u flexibel toegang hebt tot uw installatie en diagnosticeer de toestand. Met de webgebaseerde visualiseringsoplossing atvise® hebt u altijd via smartphone of tablet overzicht over uw installatie door middel van toegang op afstand.

Zo creëert u efficiënte bedienings- en visualiseringsoplossingen voor uw technische medewerkers. Door op de behoefte afgestemd en planbaar onderhoud reduceert u ook op de lange termijn uw kosten voor diagnose en het verhelpen van storingen.

Oplossingen voor afvalwaterpompen: van motormanagement tot en met veilige datacommunicatie

Bij de besturing van afvalwaterpompen zorgt de modulaire compacte besturing uit de 100-serie voor een betrouwbaar uitlezen en overdragen van relevante procesdata van de peil- en debietmeting.

Aangepast aan de technische en geografische vereisten voor uw afvalwaterpomp zorgt de MGuard Security-router voor een betrouwbare en vooral veilige communicatie van en naar de controleruimte.

De motormanagementoplossing CONTACTRON combineert de functie van een klassieke omkeerschakelaar
met veiligheidsfuncties in één apparaat.

Topologie: oplossingen voor afvalwaterpompen

Automatiseer uw afvalwaterpompen met oplossingen van Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20