Waterworx – de procesbibliotheek voor de waterbranche

Overzicht

Softwarebibliotheek Waterworx  

Softwarebibliotheek Waterworx

  • Met Waterworx biedt Phoenix Contact een branchespecifieke bibliotheek aan voor de procesautomatisering in de drinkwatervoorziening en waterzuivering.
  • Minimaliseer uw engineeringskosten bij de programmering dankzij voorgeconfectioneerde functieblokken voor de M&R- en aandrijftechniek.
  • De procesbibliotheek wordt voortdurend verder ontwikkeld om te kunnen voldoen aan actuele en toekomstige technologieën.

Toepassing

SCADA-visualisering in de controleruimte  

Oplossingen voor een allesomvattend procesoverzicht

De technologie en processen in de waterbranche worden voortdurend verder ontwikkeld en aangepast. Door de veranderende randvoorwaarden zijn procesinstallaties aan een continu veranderingsproces onderworpen.

Dit vereist een optimalisering en aanpassing van bestaande installaties om een zo goed mogelijke watervoorziening en efficiëntie van het bedrijf te kunnen waarborgen. Met een modern en efficiënt oplossingsprincipe kunt u deze uitdagingen aan.

Oplossing

Oplossingen voor de waterbranche van veldniveau tot aan besturingsniveau  

Allesomvattende concepten van het veld- tot en met het SCADA-niveau

Waterworx – de procesbibliotheek voor het watermanagement maakt aan de hand van voorgeprogrammeerde functieblokken een efficiënte engineering van uw installaties mogelijk. De bibliotheek bestaat uit basisfuncties voor de eenvoudigste toepassingen, via complexe aandrijvings-, klep- en meetblokken, tot aan functieblokken voor de koppeling met een SCADA-systeem.

De meest verschillende technologieën zoals PROFIBUS, PROFINET en Modbus maken het voor de gebruiker mogelijk om zowel reeds aanwezige als nieuwe veldapparaten probleemloos in het volledige systeem te integreren. Door de nauwe samenwerking met fabrikanten van specifieke veldapparaten voor de waterbranche brengt de gebruiker een geteste en efficiënte integratie van de veldapparaten tot stand.

Door de voortdurende verdere ontwikkeling van de Waterworx-procesbibliotheek stijgt het aantal koppelingsmogelijkheden continu.

Uw voordelen

  • geminimaliseerde engineeringskosten bij de programmering dankzij kant-en-klare functieblokken
  • eenvoudig meten, besturen en regelen van installatieprocessen met gestandaardiseerde softwaremodulen
  • betrouwbare overdracht van procesdata via alle gangbare communicatiewegen voor toegang op afstand, zoals mobiele telecomnetwerken, openbare netwerken, eigen draadloze of kabelgebonden systemen
  • betrouwbare communicatie op afstand via gestandaardiseerde protocollen zoals IEC 60870-5-101,-104 en ODP

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: