Mechanische voorreiniging

Mechanische voorreiniging

Efficiënte voorreiniging

Vertrouw op betrouwbare oplossingen voor een probleemloos verloop van de mechanische voorreiniging.

Bij de mechanische voorreiniging verwijderen roosterhark en zandvang grove stukken vuil en minerale vaste stoffen zoals stenen of glasscherven. Zo worden verstoppingen voorkomen en een optimaal biologisch reinigingsproces mogelijk gemaakt. Voor een onderhoudsarm bedrijf van de zuiveringsinstallatie is een betrouwbare besturing en bewaking van de ventilatoren, motoren en kleppen nodig.

Phoenix Contact levert betrouwbare oplossingen die voldoen aan de eisen voor alle omgevingsomstandigheden en zorgen voor een probleemloos verloop van het proces. Daaronder vallen modulaire besturingsoplossingen, intrinsiekveilige in- en uitgangsmodulen alsmede communicatie-oplossingen.

Uw voordelen

  • betrouwbare bewaking van de installatie met totaaloplossingen voor veel soorten signalen
  • communicatieoplossingen voor elke infrastructuur met techniek voor de Ex-omgeving
  • hoge beschikbaarheid van de aandrijftechniek dankzij gestandaardiseerde koppeling van frequentieomvormers met PROFINET

Intrinsiekveilige signaalregistratie

I/O's voor de intrinsiekveilige signaalregistratie  

Veilige signaalregistratie in Ex-omgevingen

In Ex-omgevingen zoals de grove en fijne roosterhark is een veilige signaalregistratie noodzakelijk. Daarvoor biedt Phoenix Contact een omvangrijk productenprogramma voor de explosiegevaarlijke omgeving.

U installeert uw I/O-station in zone 2, de sensoren en actoren naar wens in zone 0, 1 of 2.

Betrouwbare draadloze communicatie

Draadloos moduul voor de wireless communicatie in de zuiveringsinstallatie  

Betrouwbare communicatie via Trusted Wireless 2.0

Phoenix Contact biedt oplossingen voor de kabelloze aansturing van bewegende installatiedelen, bijv. in de zandvang, via krachtige draadloze verbindingen met Trusted Wireless 2.0.

Profiteer van de voordelen van een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling zonder programmering dankzij een eenvoudige adrestoewijzing van in- en uitgangsmodulen.

Gestandaardiseerde koppeling van frequentieomvormers via PROFINET

Zand- en vetvang  

Frequentieomvormers via PROFINET koppelen

In de zand- en vetvang is een hoge beschikbaarheid van de aandrijftechniek van groot belang, omdat de aandrijving voor het aanhouden van de stroomsnelheid ononderbroken moet werken. Alleen zo kan sedimentatie van de vaste stoffen worden gegarandeerd.

De koppeling van de frequentieomvormers met de toekomsttechnologie PROFINET zorgt voor een gestandaardiseerde en betrouwbare integratie in het automatiseringssysteem.

Dataregistratie uit de Ex- en niet-Ex-omgeving

Een eenvoudige integratie van alle decentrale installatiedelen in het installatienetwerk, bijv. de zand- en vetvang, is mogelijk via PROFINET.

De signalen uit explosiegevaarlijke omgevingen, bijv. uit het roosterharkgebouw, worden met behulp van intrinsiekveilige in- en uitgangsmodulen geregistreerd en betrouwbaar doorgegeven aan de controleruimte.

Topologie: dataregistratie uit de Ex- en niet-Ex-omgeving

Koppel decentrale installatiedelen via PROFINET met de besturingstechniek

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20