Intelligente putautomatisering voor de grondwaterwinning

Overzicht

Grondwaterput  

Grondwaterput

  • Het installeren of moderniseren van winningsinstallaties voor grondwaterwinning is wat de automatiseringstechniek betreft vaak een technische uitdaging.
  • Phoenix Contact biedt met de WellControl een op uw wensen afgestemde oplossing aan voor de intelligente automatisering van uw putten voor de grondwaterwinning.
  • De op elkaar afgestemde oplossingsconcepten van Phoenix Contact bieden u de mogelijkheid tot een prestatie-geoptimaliseerde en kostenefficiënte werking van uw installaties.

Toepassing

Medewerker in een putveld  

Betrouwbare automatisering van een putveld

Grondwaterputten zijn decentrale onderdelen van een waterleidingbedrijf. Ze zijn onmisbaar voor de dekking van de schommelende vraag naar drinkwater voor de bevolking. Daaruit komt de noodzaak voort dat de werking van de put en zodoende de watervoorziening altijd gegarandeerd moet zijn.

Preventief onderhoud en de toepassing van remote communicatietechniek zijn hiervoor onmisbaar. Bovendien wordt voor de afzonderlijke putten gestreefd naar een uitgebalanceerde winning om te voorkomen dat de grondwaterspiegel niet daalt en om de duurzaamheid van de put te verhogen.

De gevoeligheid van eigenaren ten aanzien van de bedrijfskosten is bovendien te herkennen aan de behoefte aan een energie-efficiënte werking van de pompen, waarmee bij de technische realisatie rekening gehouden dient te worden. Om aan al deze wensen tegemoet te kunnen komen, is een moderne automatisering met een betrouwbare verbinding met de controleruimte noodzakelijk.

Oplossing

Schakelkast met automatiseringstechniek voor de waterwinning  

Automatiseringstechniek voor de waterwinning

Phoenix Contact biedt een voorgeconfigureerde oplossing aan die alle benodigde besturings- en regeltaken voor grondwaterputten op zich neemt.

Profiteer van de geringe inbedrijfstellingswerkzaamheden, dankzij een geleide parametrering zonder enige programmering. Ook de koppeling met de controleruimte via remoteprotocol IEC 60870–5–104 is eenvoudig en comfortabel te realiseren.

De koppeling van de veldapparaten wordt uitgevoerd met behulp van procesbibliotheek Waterworx van Phoenix Contact. Aan de hand van functieblokken maakt deze een efficiënte engineering van uw installaties mogelijk.

Een Axioline-besturing vormt het hart van de automatiseringshardware, die door PROFINET- en Modbus/TCP-functionaliteit optimaal voor latere uitbreidingen is toegerust. Daarnaast zorgt een uitgebreid concept voor de overspanningsbeveiliging en de voeding voor de nodige voedingszekerheid en planbare servicewerkzaamheden.

De toegepaste componenten stellen uitgebreide diagnosemogelijkheden ter beschikking, zodat de toestand van uw installatie ook op afstand kan worden bewaakt. M&R-modulen uit de Mini Analog Pro-productfamilie zijn ook geschikt voor toepassing in ruwe omgevingen. Door deze worden alle binnenkomende analoge waarden voor de verdere verwerking gefilterd en opgefrist, ook een voedingsscheidingsmode van randapparatuur is probleemloos mogelijk.

Topologie protocolomzetting  

Geef procesdata van verschillende remote-communicatiestations gestandaardiseerd door aan de controleruimte.

Uw voordelen

  • efficiënte werking van de put dankzij de modernste automatiseringstechniek
  • voedingszekerheid door een intelligent concept voor de overspanningsbeveiliging en de voeding
  • intuïtieve webvisualisering voor diagnose ter plaatse en besturing van de installatie
  • minimale engineeringswerkzaamheden dankzij intuïtieve parametrering

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: