AVU Netz: mobiel markeringssysteem bespaart tijd en vereenvoudigt het coderen van installaties

Overzicht

Ter plaatse coderingen maken met een mobiele printer  

Ter plaatse coderingen maken

  • AVU Netz legt in de Ennepe-Roer-regio ruim 1800 voorzieningsinstallaties aan voor stroom, gas en water en exploiteert deze.
  • Voor de gedetailleerde codering van alle installatieonderdelen in de uitgestrekte installatiestructuren van de watervoorziening werd naar een mobiel printsysteem gezocht.
  • Met het mobiele markeringssysteem Thermomark Prime zijn de vele ritten en loopafstanden bij bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden niet meer nodig.
  • Op deze manier realiseert het nutsbedrijf grote besparingen.

Klantprofiel

Waterbehandeling in een ultrafiltratie-installatie in de gecombineerde waterbehandelingsinstallatie Witten  

In de gecombineerde waterbehandelingsinstallatie Witten wordt het water door de nieuwe reinigingstrap in een ultrafiltratie-installatie gezuiverd

Naast de distributie van stroom en gas zorgt AVU Netz in de regio ook voor schoon drinkwater. Het drinkwaterreservoir, de Ennepe-stuwdam, beschikt over 12,3 miljoen kubieke meter water.

Met de waterbehandelingsinstallatie Rohland en de gemeenschappelijke waterbehandelingsinstallatie Volmarstein exploiteert AVU Netz in samenwerking met de gecombineerde waterbehandelingsinstallatie Witten de waterproductie voor zijn verzorgingsgebied.

Toepassing

Stephan Maubach, afdeling Netservice systeemtechniek bij AVU Netz  

Stephan Maubach van de afdeling Netservice systeemtechniek bij AVU Netz

"De installatiedocumentatie is voor ons als leverancier een factor van doorslaggevend belang", licht Stephan Maubach van de afdeling Netservice systeemtechniek bij AVU Netz toe. "Drinkwatervoorziening is uiterst gevoelig – daarom moeten onze installatiemonteurs, juist als er service nodig is, altijd snel en efficiënt toegang krijgen tot alle installatieonderdelen." Lange onderhouds- en servicetijden zouden het distributienetwerk, dat idealiter een continu werkend systeem vormt, onnodig blokkeren. Als er reparaties of uitbreidingen aan de installatie worden uitgevoerd, moet bij de nieuwe componenten in de schakelkast ook de bestaande markering worden aangepast.

"Bij de codering en installatiedocumentatie zijn wij op locatie problemen tegengekomen. De aan te vullen markeringen werden handmatig op een vel papier genoteerd en bij onze productie afgegeven", vult Maubach aan. "Daardoor ontstonden er kosten, die wij ergens anders weer moesten besparen. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een mobiele printeroplossing die onze markeringen daar maakt, waar wij deze nodig hebben."

De oplossing

Markering van componenten in de schakelkast  

Iedere component in de schakelkast kan comfortabel, op locatie worden gemarkeerd

Ook de nutssector staat vandaag de dag onder hoge kostendruk. Hier worden de ondernemingen gedwongen om altijd nieuw besparingspotentieel te zoeken en bestaande processen efficiënter vorm te geven. Een mobiel markeringsapparaat voor de monteurs dat dezelfde kwaliteit bedrukking biedt als de vaste printers die in de werkplaats bij de schakelkastbouw worden gebruikt, bood hier interessante perspectieven.

Om deze reden koos AVU Netz voor het door een accu aangedreven, mobiele printsysteem THERMOMARK PRIME. Aan het einde noemt Maubach een tijdsvoordeel van ruim 15 procent in vergelijking met de voormalige werksituatie met vaste printers. "Doordat wij de gegevens voor de codering direct ter plaatse kunnen invoeren, vervallen tijdrovende tussenstappen die gevoelig zijn voor fouten. De tijd voor het later afdrukken in de werkplaats en de ritten en loopafstanden vallen nu ook weg."

Om de continuïteit van de voorziening te waarborgen, wordt iedere aansluitpunt in het systeem en in de installatie eenduidig benoemd, gedocumenteerd en gecodeerd. THERMOMARK PRIME biedt met zijn flexibele toepassingsmogelijkheden en een schoon en goed leesbaar afdrukbeeld de doeltreffendheid en uniformiteit in de schakelkast, die zo belangrijk zijn voor de systeemmonteurs van AVU Netz. Maubach: "Zelfs 40 jaar oude aansluitklemmen kunnen wij met de meest recente printertechniek zonder problemen markeren."

De in de mobiele printer geïntegreerde markeringssoftware CLIP PROJECT, die bij veel printsystemen van Phoenix Contact wordt gebruikt, maakt het voor gebruikers, in combinatie met het geïnstalleerde touchdisplay, dat als een tablet fungeert, mogelijk om de vereiste gegevens direct op locatie in te voeren. Bovendien kunnen aangemaakte markeringsprojecten met Plug-and-play via verschillende interfaces aan het apparaat, bijvoorbeeld met een USB-stick of via draadloze verbindingen worden overgedragen en dan worden geprint en/of worden opgeslagen.

Conclusie

De vereiste hoge bedrijfszekerheid in het regionale distributienetwerk is niet haalbaar zonder de hoge nauwkeurigheid en uniformiteit van de installatiecodering en -documentatie. "De keuze voor de THERMOMARK PRIME van Phoenix Contact heeft zich al na korte tijd terugbetaald", vat Maubach samen. "Op locatie werken wij nu veel efficiënter. Belangrijke redenen voor de aanschaf van de mobiele printer THERMOMARK PRIME waren de hoge flexibiliteit, het intuïtieve gebruik via het touchdisplay en – last but not least - de goede interfacekoppeling met ons CAE-systeem van EPLAN." Maubach denkt ook na over andere projecten: "Momenteel plannen wij het gebruik van de THERMOMARK PRIME op het gebied van de afstandsoverdracht voor stations bij lokale 10 kV-netwerken."

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20