Economische oplossing voor aansturing van oeververlichting op afstand

Overzicht

Kanaalverlichting bij nacht  

De kanaalverlichting zorgt ook 's nachts voor een veilige doorvaart

  • Istimewa Elektro B.V. concentreert zich op de gebieden offshore, infrastructuur, water en milieu.
  • De oeververlichting van het Nederlandse deel van het Kanaal Gent-Terneuzen dient zowel centraal als decentraal geschakeld te kunnen worden.
  • Het Radioline-systeem geeft niet alleen commando's voor de besturing van de verlichting door, maar dient tevens voor de overdracht van verschillende statussignalen van de bruggen en sluizen naar de besturingscentrale.
  • In vergelijking met het leggen van kabels is het draadloze systeem zeer kostenbesparend. Bovendien worden de gegevens altijd betrouwbaar gecommuniceerd.

Klantprofiel

Draadloos station aan het Kanaal Gent-Terneuzen  

Het draadloze station is voorzien van een rondstraalantenne

Op basis van zijn expertise kreeg Istimewa Elektro B.V. in 2016 de opdracht de verlichting van het Nederlandse deel van het kanaal van Gent naar Terneuzen te vernieuwen, waarvan de lengte door de zijhavens 26 kilometer bedraagt. Dit traject wordt verdubbeld doordat aan beide zijden van het kanaal lampen zijn gemonteerd.

Toepassing

Overzicht van het kanaaltraject met draadloze stations  

Langs het kanaal staan in totaal 17 besturingskasten voor de schakeling van de verlichting

De routeverlichting, de verlichting langs de oever van het kanaal dus, vormt een belangrijk onderdeel van de technische infrastructuur van een waterweg. Langs het Kanaal Gent-Terneuzen zorgen 300 verlichtingsmasten aan beide oeverzijden ervoor, dat de schepen ook 's nachts veilig kunnen doorvaren.

Om de nieuwe led-lampen beter te kunnen groeperen, heeft Istimewa Elektro extra junction boxen geïnstalleerd, die lokaal op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Er waren toen echter geen stuurleidingen om de verlichting zowel centraal als decentraal te kunnen schakelen.

"Vanwege de aanzienlijke kosten die het leggen van zulke leidingen met zich meebrengt, stonden wij voor de uitdaging een voordeligere alternatieve oplossing te vinden," vertelt Wilco van Genderen, bij Istimewa Elektro werkzaam als projectmanager. "Uiteindelijk hebben we voor het draadloze Radioline-systeem gekozen," vervolgt Max Verveer, hardware engineer bij Istimewa Elektro. "Zo konden we een duidelijk voordeligere offerte aanbieden dan de concurrenten."

De oplossing

Draadloos Radioline-moduul met I/O-uitbreidingsmoduul  

Voor het doorgeven van de stuurcommando's bevat elke besturingskast een draadloos Radioline-moduul en een I/O-uitbreidingsmoduul

Na de eerste trajectplanning door de medewerkers van de technische support van Phoenix Contact werd de optimale positie van de draadloze modulen en antennes ter plaatse bepaald. Daarbij werd duidelijk dat de besturingskasten voor de verlichting deels ver van elkaar af stonden en door obstakels – zoals bomen of gebouwen – werden overschaduwd. In zo'n geval biedt het modulaire Radioline-systeem de mogelijkheid om verschillende zendfrequenties te gebruiken. De wireless-specialisten adviseerden de desbetreffende medewerkers van Istimewa Elektro om een test met 868 MHz-apparaten uit te voeren. In vergelijking met de doorgaans gebruikte 2,4 GHz-frequentieband wordt de 868 MHz-band gekenmerkt door een betere doordringing van obstakels. Dit komt door het lagere frequentiebereik en het daar hogere mogelijke zendvermogen.

Langs het kanaal zijn in totaal 17 besturingskasten voor de schakeling van de verlichting opgesteld. De grootste afstand tussen twee besturingskasten bedraagt meer dan twee kilometer. Voor het doorgeven van de stuurcommando's is per besturingskast een draadloos Radioline-moduul in combinatie met een I/O-uitbreidingsmoduul geïnstalleerd. Via elke besturingskast worden twee lichtstrengen (noord/zuid) geactiveerd. Dit gaat enerzijds automatisch als het donker wordt, maar kan ook handmatig worden gedaan door een brugwachter of vanuit de centrale controleruimte in Terneuzen. "Het draadloze netwerk gebruiken we niet alleen voor het aansturen van de verlichting. Het dient tevens voor de overdracht van verschillende statussignalen van de bruggen en sluizen naar de besturingscentrale," zegt Herman de Grave, die als planner in dienst is bij Istimewa Elektro. Door de redundante communicatiepaden blijkt de beschikbaarheid zeer hoog te zijn, zodat zelfs grote schepen die de zichtverbinding tussen de stations kunnen blokkeren niet tot een verbreking van de verbinding leiden. "Dankzij de in het draadloze moduul geïntegreerde bargraph en de RSSI-signaaluitgang ging het richten van de antennes eenvoudig in zijn werk," vertelt Max Verveer.

Conclusie

Dankzij een forse kostenbesparing door toepassing van het Radioline-systeem kreeg Istimewa Elektro de opdracht om de verlichting langs het Kanaal Gent-Terneuzen te vernieuwen. "Het draadloze netwerk is sinds april 2017 in bedrijf en voldoet tot nu toe helemaal aan onze verwachtingen. Tijdens dit eerste jaar is er geen uitval geweest – noch bij mist of sneeuw, noch bij grote schepen die voorbijvaren," stelt Wilco van Genderen ten slotte vast.

Omdat Radioline gebaseerd is op de propriëtaire draadloze technologie Trusted Wireless 2.0, is het protocol niet openbaar toegankelijk, waardoor er sprake is van een betere beveiliging tegen onbevoegde toegang. Bovendien zijn er veiligheidsmechanismen zoals een 128-bits AES-datacodering of de integriteitscontrole geïmplementeerd.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie

Referrer: