Digitale transformatie – open architectuur

Digitale transformatie – open architectuur

Open, veilig, schaalbaar

Connectiviteit voor intelligente monitorings- en bewakingsoplossingen in de procesindustrie.

Door continu stijgende aanspraken met betrekking tot hoge veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid alsmede meer efficiëntie zijn er geavanceerdere technologieën nodig, die moeilijk in de klassieke automatiseringspiramide geïntegreerd kunnen worden. De digitalisering van procesautomatisering opent daarom de deur voor nieuwe technologieën en oplossingsbenaderingen.

Met "Enhanced connectivity" van Phoenix Contact wordt niet alleen de fysieke aansluiting bedoeld, maar ook een verbinding die zowel de logica bevat alsook de overkoepelende, open, veilige en digitale communicatie. Zo wordt de basis gecreëerd voor het realiseren van nieuwe benaderingen zoals de NAMUR Open Architecture (NOA) alsmede de Open Proces Automation (OPA).

Uw voordelen

  • Toekomstbestendige procesinstallaties dankzij jarenlange branchekennis en mede-ontwikkelen van baanbrekende trends zoals NOA en OPA
  • Op maat gemaakte oplossing van dataregistratie tot in het doelsysteem met systeemonafhankelijke automatiseringstechniek
  • Ongeplande installatiestilstanden vermijden door bestaande en aanvullende diagnosegegevens op een netwerk te plaatsen voor preventief onderhoud

Standaarden voor open automatiseringssystemen

Gegevens op een netwerk in een procesinstallatie  

NAMUR Open Architecture vs Open Process Automation

De NAMUR Open Architecture (NOA) beschrijft hoe de klassieke automatiseringspiramide met dynamische IT-componenten van het veldniveau tot het management eenvoudig geïntegreerd kan worden. En dit zonder de beschikbaarheid en veiligheid van een installatie te verminderen.

De benadering van de Open Proces Automation (OPA) gaat nog verder: Om te streven naar een compleet open automatisering wordt de klassieke piramide van procesautomatisering opgeheven.

Phoenix Contact laat met de technologische benadering van een open, veilig en schaalbaar ecosysteem zien hoe het idee van openheid, flexibiliteit en snelle oplossingen gekoppeld kan worden aan de kernonderwerpen van de procesindustrie (robuustheid, veiligheid en betrouwbaarheid).

NAMUR Open Architecture

Automatiseringspiramide in de context van NOA en PLCnext Technology  

Intelligente bewakings- en optimaliseringstaken met NOA en PLC Technology

Het open, Linux-gebaseerde besturingsplatform PLCnext Technology maakt het mogelijk HART-data en andere protocollen parallel zonder beïnvloeding van de procesbesturing uit te lezen. De gegevens kunnen als ruwe of voorbewerkte data door de besturing via de OPC-UA-server worden overgedragen aan een cloud zoals de Proficloud van Phoenix Contact, Azure van Microsoft, etc.

Vanwege de openheid van het besturingsplatform kunnen bovendien apps van andere aanbieders, bijv. van sensor-/actorfabrikanten in het systeem worden geïntegreerd.Intelligente algoritmen analyseren de verzamelde gegevens en genereren nuttige maintenance-concepten.

Met het ecosysteem PLCnext Technology worden bewakings- en optimaliseringstaken, maar ook preventief onderhoud eenvoudig mogelijk gemaakt – en dat zonder het kernproces te beïnvloeden.

Open Process Automation

Open Process Automation is erop gericht de complexiteit van besturingssysteemintegraties te verlagen, doordat het een open, standaardgebaseerde benadering heeft.Het ecosysteem PLCnext Technology ondersteunt deze open benadering, doordat het de rol van de DCN (Distributed Control Node) vervult, met veilige en redundante verbindingen met de nieuwe realtime-servicebus alsmede de verbinding met bestaande en nieuwe veldapparaten (I/O's). Bovendien voldoet PLCnext Technology ook aan de hoofdaanspraak van OPA, doordat het ervoor zorgt dat externe software kan worden gehost en op dezelfde hardware kan worden uitgevoerd.

Grafisch overzicht van de Open Process Automation-visie (bron: O-PAS™)  

Een standaard van The Open Group, een wereldwijd technologieconsortium uit de Verenigde Staten, ontwikkeld in het Open Process Automation™ Forum (OPAF). Bron: O-PAS™

PLCnext Technology wint de Achema Innovation Award 2018

Achema Innovation Award

PLCnext Technology – onderscheiden met de Achema Innovation Award 2018

PLCnext Technology werd op 12juni 2018 in de categorie M&R-techniek en procesautomatisering onderscheiden met de Achema Innovation Award. Van de vijf kandidaten op de shortlist van de in totaal acht categorieën en drie speciale categorieën werd de innovatiefste ontwikkeling gekozen.

Tijdens een feestelijke prijsuitreiking kreeg Phoenix Contact een oorkonde en de begeerde onderscheiding voor het nieuwe, innovatieve besturingsplatform overhandigd. Wij zijn heel dankbaar voor deze onderscheiding en zijn zeer verheugd hierover.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20