Bewaking van heat tracing

Bewaking van heat tracing

Uitval vroegtijdig herkennen

Eenvoudig door stroommeting zekerheid krijgen.

De temperatuur van een medium speelt in veel processen een doorslaggevende rol. Op de juiste temperatuur houden kan met stoom, warmtewisselaar of puur elektrisch. Oudere heat-tracingsystemen zijn vaak alleen via een zekering aangesloten op het net. Uitval blijft daardoor vaak onopgemerkt en leidt tot stilstand van de installatie.

Met de oplossing van Phoenix Contact is een eenvoudige bewaking mogelijk, bijv. door stroommeting. Met onze stroommeetwaardeomvormers wordt de stroom van de verwarming geregistreerd. Om de meetsignalen zonder bewerkelijke en dure bekabeling door te geven aan de controleruimte, worden de apparaten met ons draadloze systeem gecombineerd.

Uw voordelen

  • hogere beschikbaarheid van de installatie door vroegtijdig constateren van uitval van uw heat tracing en voorkoming van stilstand van installaties
  • hogere efficiëntie van uw installatie door optimalisatie van uw energieverbruik
  • geringe installatie- en onderhoudskosten dankzij draadloze techniek en geen bewerkelijke bekabeling
  • betrouwbare dataoverdracht direct van de heat tracing naar de controleruimte via Trusted Wireless
  • eenvoudige en snelle installatie dankzij voorgeconfectioneerde, kant-en-klare junction boxen

Eenvoudige realisatie met standaardcomponenten

Modulair uitbreidbare bewaking van heat tracing

De Radioline-master van Phoenix Contact kan met max. 99 slaves communiceren. In het Slave-station wordt communicatiemoduul door een willekeurig aantal I/O-modulen uitgebreid, bijv. met een 4-kanaals analoge-ingangsmoduul. Via de stroommeetwaardeomvormer wordt een passende stroomtransformator aangesloten, die de stroom in de heat tracing meet.

Heat tracing  

Met de oplossing van Phoenix Contact kunnen afgelegen stations zonder kabeltoegang worden bewaakt en aangestuurd

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20