Procestechniek

Procestechniek

Veilig in de procestechniek

Wij ondersteunen u met individuele services voor een veilige werking van procestechnische installaties.

Onze branchedeskundigen helpen u productneutraal bij de planning en uitvoering van de veiligheidslevenscyclus volgens EN 61511 en bij MRT-beveiligingssystemen. Bovendien kan het zijn dat door de integratie van machines in procesinstallaties de machinerichtlijn moet worden toegepast. Hierbij staan wij u terzijde met onze services volgens EN ISO 13849.

Advisering

Advisering bij de klant

Wij adviseren u op locatie over alle aspecten van de veiligheidslevenscyclus

Wij adviseren u bij de planning en realisatie van uw installatie:

  • inrichting van de veiligheidslevenscyclus
  • inrichting van de MRT-beveiligingssystemen
  • raakvlakken: druktoestellen, machines
  • ATEX, EMC, laagspanningsrichtlijn
  • inrichting van prooftests

Engineering

Safety-engineering bij de klant

Wij realiseren de eisen uit de machinerichtlijn voor u

Ter vastlegging van de veiligheidsintegriteit bepalen wij aan de hand van uw technische documentatie het SIL van de veiligheidsfuncties.

Deze moeten voldoende robuust zijn om bestand te zijn tegen toevallige fouten. Op het gebied van de machinerichtlijn realiseren wij het volledige proces van de veiligheidslevenscyclus.

Seminars

Veiligheidsseminar bij een klant

Wij beantwoorden uw vragen op het gebied van veiligheid

Basisprincipes functionele veiligheid in de procestechniek
U krijgt overzicht over de eisen aan beveiligingssystemen voor de procesindustrie en leert methoden voor risico-identificatie en -analyse kennen. Bovendien wordt u de nodige basiskennis bijgebracht over het Safety Integrity Level, afgekort SIL.

Toepassing van EN 61511

In dit seminar leert u op basis van IEC 61511-1:2016 en andere relevante normen de basisprincipes voor het bereiken van de functionele veiligheid. Hiertoe wordt aan de hand van een gangbaar voorbeeld de veiligheidslevenscyclus inzichtelijk gemaakt - van de risicoanalyse via de installatie van veiligheidssystemen voor de procesindustrie tot aan de validatie, het bedrijf en modificatie. Specifieke vragen over de keuze van veldapparaten, de eisen aangaande praktijkgetest en ontwikkeling van veilige software worden beantwoord.

Beschrijving
Toepassing van EN 61511 [PDF, 0,11 MB]
Seminar van één dag

Integratie van machines in procestechnische installaties

Er zijn vaak raakvlakken tussen de eisen die aan de procesindustrie worden gesteld en aan de machineveiligheid: in procestechnische installaties worden bijvoorbeeld ook verpakkingsmachines of machines voor het transporteren van vaten toegepast.

Toepassingsbereik machinerichtlijn
Een aaneenschakeling van deze machines kan tot gevolg hebben dat een geheel van machines ontstaat. Modificatie van machines en installaties valt onder de definitie van een wezenlijke verandering. In dergelijke gevallen wordt een eigenaar van een machine een machinefabrikant en is hij verantwoordelijk voor de conformiteitsbeoordeling. Wij ondersteunen u bij het voldoen aan de specifieke eisen rondom machineveiligheid en bij het afdekken van de raakvlakken van de verschillende veiligheidsgebieden op basis van de criteria zoals die in Duitsland en Oostenrijk gelden.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany