Terug naar het overzicht

Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars

Thermomagnetische beveiligingsschakelaars zijn uitgerust met twee uitschakelmechanismen: het temperatuurafhankelijke deel van het mechanisme bestaat uit een bimetaal voorzien van een hittewikkeling. Stromen die hoger zijn dan de nominale stroom van het beveiligingsmoduul genereren warmte in deze hittedraad. Het bimetaal buigt en duwt tegen het schakelmechanisme tot dit schakelt. De reactie op overbelastingsstromen vindt tijdvertraagd plaats.

Het magnetische uitschakelmechanisme bestaat uit een magneetspoel en een dompel- of klapanker. Stromen die hoger zijn dan de nominale stroom van het beveiligingsmoduul genereren een magnetisch veld in de spoel. Door de stroom versterkt het magnetische veld zich en trekt het anker aan. Wanneer de vooraf ingestelde grenswaarde is bereikt, bedient het anker het uitschakelmechanisme en schakelt het beveiligingsmoduul zo af. De reactie op kortsluitstromen en te hoge overbelastingsstromen vindt binnen drie tot vijf milliseconden plaats.

Nominale stromen en specifieke interne weerstanden

nominale stroom (A)interne weerstand (Ω)nominale stroom (A)interne weerstand (Ω)
0,55,060,05
11,18≤ 0,02
20,310≤ 0,02
30,1412≤ 0,02
40,0915≤ 0,02
50,0616≤ 0,02
Terug naar boven

Opbouw

Interne opbouw thermomagnetische beveiligingsschakelaar  

Interne opbouw thermomagnetische beveiligingsschakelaar

Legenda:

  1. spoelanker
  2. magneetspoel
  3. a) bimetaal met omwikkeld, stroomgeleidend verwarmingselement tot 5 A
    b) bimetaal, direct stroomgeleidend vanaf 6 A
  4. uitschakelmechanisme
  5. schakelhendel aan/uit
  6. schakelcontact
  7. schakelstang
  8. instelling voorspanning

 

Terug naar boven

Functieschakelschema

Functieschakelschema van een thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaar

Functieschakelschema van een thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaar

Legenda:

1. Power in
2. Power out
11. Common
12. Normally closed (NC)
14. Normally open (NO)

Terug naar boven

Uitschakelkarakteristieken

Specifieke uitschakelkarakteristiek thermomagnetische beveiligingsschakelaar  

Specifieke uitschakelkarakteristiek thermomagnetische beveiligingsschakelaar

Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars zijn in principe verkrijgbaar met drie verschillende karakteristieken. Hierdoor zijn ze voor alle eisen geschikt. In de specifieke uitschakelkarakteristiek zijn de afzonderlijke bereiken en functies als voorbeeld weergegeven.

Legenda:

a = werkbereik thermische uitschakeling
b = werkbereik magnetische uitschakeling
t = schakeltijd (in seconden)
xl = veelvoud van de nominale stroom/aanspreekfactor
1 = stroombereik, voor de karakteristiek geldt
2 = uitschakelbereik DC (grijs)
3 = uitschakelbereik AC (blauw)
4 = maximale aanspreekfactor
5 = minimale aanspreekfactor

Terug naar boven

De karakteristiek toont aan dat de thermische uitschakeling [a] duidelijk later reageert dan de magnetische [b]. Reden hiervoor is de noodzakelijke opwarmtijd van het temperatuurafhankelijke uitschakelmechanisme. Maar ook lagere stromen, die gedurende langere tijd vloeien, worden als overbelastingsstromen herkend en afgeschakeld. De magnetische uitschakeling reageert binnen zeer korte tijd op snel toenemende stromen die de nominale stroom overschrijden.

Wisselstromen schakelen bij dezelfde nominale waarde sneller uit dan gelijkstromen. Dat wordt weergegeven met de blauwe lijn in de karakteristiek. In principe geldt dit gedrag voor alle karakteristieken. In de praktijk gebeurt dit echter alleen bij de toepassing van beveiligingsschakelaars met M1-karakteristiek. Beveiligingsschakelaars met SFB- of F1-karakteristiek schakelen ook bij gelijkstroom al zo snel uit dat ze bij bedrijf met wisselstroom te gevoelig zouden reageren. Daarom zijn de uitschakelbereiken voor wisselstromen niet weergegeven in de SFB- en F1-karakteristieken.

SFB-karakteristiek

SFB-karakteristiek  

SFB-karakteristiek

Beveiligingsschakelaars met SFB-uitschakelkarakteristiek bieden maximale overstroombeveiliging – ook in omvangrijke installaties met lange kabellengten.

Beveiligingsmodulen met deze karakteristiek voorkomen het onnodig vroegtijdig uitschakelen bij kortstondige bedrijfsgebonden stroompieken. Tegelijkertijd voorkomen ze lang durende overbelastingsstromen die tot een gevaarlijke warmteontwikkeling in de bedrijfsmiddelen kan leiden.

Terug naar boven

M1-karakteristiek

M1-karakteristiek  

M1-karakteristiek

Beveiligingsschakelaars met M1-karakteristiek schakelen later uit dan die met SFB- of F1-karakteristiek. Ze handhaven de aanloopstromen iets langer, maar reageren trager op storingen. Geblokkeerde aandrijvingen kunnen als gevolg van de hiermee gepaard gaande overbelastingsstroom aanzienlijke schade oplopen.

Vergeleken met de gelijkstroomkarakteristiek is de karakteristiek voor wisselstromen op de as van de veelvoudige nominale stroom iets naar voren geplaatst. Wisselstromen leiden dus al bij een kleinere veelvoud van de nominale stroom tot een uitschakeling van de beveiligingsschakelaar.

Legenda:
Grijze karakteristiek: uitschakelbereik bij gelijkstromen
Blauwe karakteristiek: uitschakelbereik bij wisselstromen

Terug naar boven

F1-karakteristiek

F1-karakteristiek  

F1-karakteristiek

Deze schakelaars zijn niet geschikt voor de beveiliging van aandrijvingen, die tijdelijke aanloopstromen veroorzaken die boven de nominale stroom liggen. Beveiligingsschakelaars met F1-karakteristiek schakelen in overbelastingssituaties snel uit. Tijdens bedrijf kan dat voor onnodig vaak optredende afschakelingen leiden.

Eindapparaten die ook bij een kortstondige overbelasting en iets verhoogde bedrijfsstromen beschadigd kunnen raken, zijn met deze beveiligingsschakelaars echter goed beveiligd.

Terug naar boven

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.