Foutloze en snelle aansluiting van I/O-kaarten

Overzicht

Osman-Gazi-brug  

De nu gereedgekomen Osman-Gazi-brug is de op drie na grootste hangbrug ter wereld

  • De Osman-Gazi-brug is het centrale element van de geplande 420 km lange snelwegverbinding tussen Istanbul en Izmir.
  • De signalen van de circa 4500 in de brug ingebouwde I/O's worden verwerkt via I/O-kaarten van de besturingen S7-300/ET 200M.
  • Systeembekabeling van Phoenix Contact verbindt de I/O-kaarten foutloos en snel met de veldbekabeling.

Klantprofiel

Projectmanager Alper Arifoǧlu  

Siemens-projectmanager Alper Arifoǧlu was verantwoordelijk voor de keuze van de elektrische componenten

De Japanse ondernemingsgroep IHI Corporation die de bouw van de brug in opdracht kreeg, heeft de verschillende takenpakketten bij onderaannemers ondergebracht.

De SCADA-oplossing (Supervisory Control and Data Acquisition) voor het bewaken en besturen van de processen alsmede het systeem voor de spanningsvoorziening van de brug zijn gerealiseerd door Siemens AG.

Toepassing

Containers met schakelkasten  

Doorsneemodel van een deksegment met de schakelkastcontainers op het onderhoudsniveau

Aan het noordelijke en het zuidelijke einde van de brug staat elk een hoofdvoedingsgebouw, waarin het hoog-, midden- en laagspanningsnet is ondergebracht. De beide deelinstallaties zijn redundant met elkaar gekoppeld, zodat een systeemuival wordt voorkomen.

De signaalverwerking vindt plaats op het onderhoudsniveau van de brug. Hiervoor is dit niveau voorzien van speciale containers, met daarin de afzonderlijke schakelkasten. In de containers komen ook de verschillende signaalleidingen voor de dataregistratie samen, want om de infrastructuur van de brug intact te houden, dient de structuur voortdurend te worden bewaakt.

Bovendien moet op de brug altijd een goede verlichting en signalering voor het weg-, vlieg- en scheepsverkeer gewaarborgd zijn. De signalen van de deelsystemen worden verwerkt via I/O-kaarten van de besturingen S7-300/ET 200M. Voor de koppeling van de kaarten gebruikt Siemens de systeembekabelingsoplossing van Phoenix Contact.

De oplossing

Frontadapters VIP Power  

VIP Power-frontadapters voor een eenvoudige en snelle koppeling

Met de productfamilie VIP-Power Cabling kunnen de afzonderlijke I/O-kaarten van de S7-300-besturing dankzij een plug & play-concept snel en eenvoudig via een steekbare aansluitklem worden verbonden. De tijdrovende klassieke bedrading van de afzonderlijke aders alsmede een functionele I/O-test ter controle van de correcte rangering van de signalen kunnen daarmee dus achterwege worden gelaten. Het voordeel van voorgeconfectioneerde VIP-adapters zit onder meer daarin, dat ze na het productieproces aan een hoogspanningstest worden onderworpen. Tegelijkertijd wordt de correcte aansluiting van de aders tussen frontadapter en aansluitklemconnector gecontroleerd. Hierdoor is de gebruiker verzekerd van een foutloze en betrouwbare aansluiting. In combinatie met de steekbare push-in-twee-etageklemmen kunnen de 40 aansluitpunten van de besturing worden gerangeerd op een bouwbreedte van slechts 70 mm.

Volgens projectmanager Alper Arifoǧlu waren de besluitvormers vooral overtuigd door de ruimte- en tijdbesparing die uit de systeembekabeling in combinatie met de insteekveerdruktechniek resulteert. Voor een grote schakelkast met rangeerniveau zoals benodigd in deze toepassing wordt doorgaans een tijdsinvestering van ongeveer tien werkdagen ingecalculeerd. De medewerkers hebben één werkdag nodig voor de mechanische bewerking van de kast, terwijl de overige negen dagen worden gebruikt voor de elektrische installatie van de componenten en de Field Acceptance Test (FAT). "Het installeren van de schakelkasten vormde aanvankelijk een echt tijdsprobleem," zegt Alper Arifoǧlu. "Door de systeembekabeling toe te passen heeft onze schakelkastbouwer de installatietijd voor de elektrische componenten echter weten te verkorten tot twee dagen, waardoor wij geholpen waren om ons aan het tijdschema te houden."

Conclusie

Een ander criterium om voor de productfamilie VIP-Power Cabling te kiezen is de eenvoudige handling. Er zijn alleen maar 20- of 40-polige varianten leverbaar, die geschikt zijn voor alle I/O-kaarten van de ET 200M. Daarbij maakt het niet uit of het om een analoge kaart of een relaisuitgangskaart gaat. Want vanwege de grote aderdoorsnede en de aansluitklemconnectoren kunnen zowel kleine schakelsignalen als belastingen tot 250 V AC en 6 A worden gerangeerd. In totaal zijn er in het project van de Osman-Gazi-brug van Izmit 24 schakelkasten bedraad met de systeembekabeling van Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Referrer: