Oplossing voor de programmering van zonne-energieprojecten

Overzicht

Softwarebibliotheek Solarworx  

Softwarebibliotheek Solarworx

  • Voor een betrouwbare werking van een fotovoltaïsche installatie moeten alle componenten geschikt zijn voor de veeleisende omstandigheden.
  • Kant-en-klare functieblokken bieden ondersteuning voor een ongecompliceerde inbedrijfstelling van omvormers of energiemetingsmodulen.
  • Systeemintegrators en gebruikers profiteren van SunSpec®-compatibele functieblokken.

Toepassing

Om het rendement van fotovoltaïsche installaties te kunnen garanderen, moeten alle componenten over een lange termijn betrouwbaar bestand zijn tegen veeleisende omstandigheden. Maar ook de beste hardware kan alleen ongecompliceerd en storingvrij in bedrijf worden genomen als de benodigde software doorontwikkeld en beproefd is.

Bestaande functieblokken maken het gebruik van verschillende omvormers of energiemetingsmodulen zonder ingewikkelde analyse van de protocollen mogelijk. Zodoende kan de aandacht in de programmering op de gegevensverwerking en communicatie worden gericht.

Oplossing

Functieblokken in Solarworx  

Kant-en-klare functieblokken vereenvoudigen de realisatie van fotovoltaïsche projecten

Phoenix Contact levert speciaal voor fotovoltaïsche installaties bedoelde softwarebibliotheken, die voortdurend met functies worden uitgebreid.

Kant-en-klare functieblokken maken een ongecompliceerde communicatie met omvormers mogelijk. Hiermee kan bijvoorbeeld algemene omvormerinformatie worden uitgelezen, zoals bijv. serienummers of het omvormertype. Bovendien kunnen trackingsystemen voor PV-installaties worden aangestuurd en alle gebruikelijke AC- en DC-waarden worden bepaald, zoals bijvoorbeeld het ingevoede vermogen of de opbrengst. Daarnaast is ook het registreren van omvormerspecifieke gebeurtenis- en statusmeldingen geen probleem. Het portfolio wordt gecompleteerd met functieblokken en een programmasjabloon voor de regeling van de levering van reactief vermogen van een fotovoltaïsche installatie.

Phoenix Contact ondersteunt systeemintegrators en gebruikers die de open standaard SunSpec® gebruiken met compatibele functieblokken. De officiële certificering door de SunSpec®-gebruikersorganisatie volgt in de loop van het jaar 2016.

De SunSpec®-alliance is een wereldwijde gebruikersorganisatie met meer dan 70 deelnemers die actief zijn op het gebied van zonne-energie. De organisatie streeft ernaar communicatiestandaarden te definiëren om plug-and-play-oplossingen mogelijk te maken. Dit reduceert de kosten en complexiteit van solarsystemen en maakt deze aantrekkelijker voor investeerders.

Uw voordelen

  • minder engineeringswerkzaamheden dankzij voorgeprogrammeerde functieblokken
  • betrouwbare werking van de fotovoltaïsche installatie dankzij uitgebreid geteste functieblokken
  • flexibel door de toegepaste internationale programmeerstandaard IEC 61131
  • continu toenemende functionaliteit door regelmatige uitbreiding van de functieblokbibliotheek

Producten

OmschrijvingTypeArtikelnummer
Licentievrije softwarebibliotheken voor PC WORX speciaal voor het realiseren van fotovoltaïsche projectenSOLARWORX2403108
Functieblokbibliotheek SolarAdvanced voor de communicatie met apparaten van andere fabrikanten, licentiecode op SD-kaartSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Functieblokbibliotheek SolarAdvanced en functieblokbibliotheek SolarControl ten behoeve van blindvermogensregeling, licentiecode op SD-kaartSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR2400182
OmschrijvingTypeArtikelnummer
Licentievrije softwarebibliotheken voor PC WORX speciaal voor het realiseren van fotovoltaïsche projectenSOLARWORX
Functieblokbibliotheek SolarAdvanced voor de communicatie met apparaten van andere fabrikanten, licentiecode op SD-kaartSD FLASH 2GB APPLIC A
Functieblokbibliotheek SolarAdvanced en functieblokbibliotheek SolarControl ten behoeve van blindvermogensregeling, licentiecode op SD-kaartSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Referrer: