Toepassingsvoorbeelden

Toepassingsvoorbeelden

Veel mogelijkheden voor uw toepassing

Ontdek onze intelligente oplossingen voor de betrouwbare bewaking van uw buitenstations.

Energie-overdracht en -verdeling

Gebruik van het afstandbedienings- en automatiseringssysteem smartRTU in het energienet  

Gebruik van het afstandbedienings- en automatiseringssysteem in het energienet

Toepassing
Voor de efficiënte uitbreiding en het betrouwbare functioneren van energienetten is de bewaking van de bedrijfstoestand essentieel. Het toenemende gebruik van decentrale energie-installaties en het snel groeiende aantal nieuwe stroomverbruikers, bijv. vanwege de elektromobiliteit, leiden tot nieuwe uitdagingen. Een voorbeeld zijn de daaruit voortvloeiende, schommelende opwekkingshoeveelheden en het toenemende gelijktijdige verbruik door warmtepompen of elektromobiliteit. Daarom moet de elektrische energieverdeling voor het betrouwbare en toekomstbestendige functioneren worden geoptimaliseerd.

Oplossing
De smartRTU is speciaal ontwikkeld voor de bewaking en besturing van verdeelde energienetwerken. Met de software kunnen complexe toepassingssituaties in een overzichtelijke webinterface worden geconfigureerd. Daardoor kunnen ook technici zonder programmeerkennis een uitgebreide parametrering uitvoeren. De meldingen van bedrijfstoestanden en meetvariabelen alsmede de besturing op afstand worden met inachtneming van alle actuele informatieveiligheidsvoorschriften met hoger geplaatste, op afstand werkende knooppunten of besturingssystemen afgehandeld. De data overdracht naar meld- en besturingsinstallaties loopt via meerdere communicatiewegen met behulp van gestandaardiseerde remoteprotocollen zoals IEC 60870-5-101/104. Naast bewakingsoplossingen voert de smartRTU verschillende (op afstand afgegeven) besturingscommando's uit, van eenvoudige enkele meldingen tot complexe dubbele commando's met vergrendelingen. Zo worden bijvoorbeeld lastschakelaar en installatieautomaat met behulp van eenvoudige parametrering op afstand bestuurd.

Conclusie
Met de smartRTU biedt Phoenix Contact een eenvoudig te parametreren afstandsbedienings- en automatiseringsoplossing. De registratie van de bedrijfsgegevens en de afstandsbediening van het energienet ondersteunen de bedrijfsoptimalisatie en de investeringsplanning.

zonne-energie

Toepassing van een regelaar voor het energiemanagement in een PV-installatie  

Toepassing van een regelaar voor het energiemanagement in een PV-installatie

Toepassing
Ook decentrale fotovoltaïsche installaties moeten hun bijdrage aan een hoge netstabiliteit leveren. De verantwoordelijke netwerkbeheerders geven in hun netaansluitingsvoorwaarden voor PV-installaties aan, wat de aan te houden waarden voor de netfrequentie en -spanning alsmede het blindvermogen zijn. Bovendien moet de netwerkbeheerder in staat zijn om zo nodig een overaanbod aan energie omlaag te kunnen brengen. Deze regelwaarden voor de installaties worden door de netwerkbeheerder door middel van remote communicatietechniek doorgegeven aan de desbetreffende PV-voedingsregelaars.

Oplossing
Onze volgens VDE AR N 4110/20 gecertificeerde voedingsregelaar registreert de parameters bij de netwerkaansluiting. Met de gegevens van de netwerkbeheerder worden de stelgrootheden berekend en doorgegeven aan de omvormers. Door dit regelcircuit vervult de PV-centrale de netondersteunende functies voor de aansluiting op midden- of hoogspanning. De functieblokbibliotheek Resy+ van Phoenix Contact breidt de regelaar in PV-installaties uit met protocollen voor de remote communicatietechniek. In combinatie met de modulaire besturingstechniek worden de uiteenlopende vereisten van de netwerkbeheerders gerealiseerd.

Conclusie
De voedingsregelaar van Phoenix Contact voldoet aan de vereisten van de test- en certificeringsprincipes conform FGW-TR3 en -TR8. De functieblokbibliotheek Resy+ maakt een betrouwbare communicatie en dataoverdracht mogelijk.

Watermanagement

Toepassing van de oplossing PumpControl in een afvalwaterpompstation  

Toepassing van de oplossing PumpControl in een afvalwaterpompstation

Toepassing
Afvalwaterpompstations zijn een belangrijk onderdeel van een betrouwbare afvoer van afvalwater. Over het gehele net van een gemeentelijk waterzuiveringsbedrijf zijn decentrale afvalwaterpompstations verdeeld. Deze moeten in voorkomende gevallen het afvalwater 24 uur per dag naar hoger gelegen afvoerbuizen transporteren en probleemloos functioneren. Actuele bedrijfsdata worden aan het hogere besturingssysteem gecommuniceerd.

Oplossing
De schakelkastoplossing PumpControl die klaar is voor installatie neemt alle besturings- en regeltaken van decentrale afvalwaterpompstations over. Behalve het gecontroleerd inschakelen van de pompen en het registreren van de meetwaarden worden belangrijke meldingen via een gangbaar remoteprotocol (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA) doorgegeven aan het hogere besturingssysteem alsmede per sms aan medewerkers van het exploiterende bedrijf.

Conclusie
Door toepassing van de oplossing PumpControl kunnen afvalwaterpompstations behoeftegericht worden aangestuurd en geregeld. Dit levert een besparing van kosten en een optimalisatie van het gebruik van resources op. De geïntegreerde interface voor toegang op afstand zorgt voor een efficiënte integratie in het hogere besturingssysteem.

Procesindustrie

Sensoren van het meetstation bij de pijpleiding  

Sensoren van het meetstation bij de pijpleiding

Toepassing
Een procestechnische installatie omvat vaak honderden, deels nog handmatig bediende kleppen. Door deze kleppen te bewaken door middel van een latere uitbreiding met positieschakelaars verbetert de bewaking en de betrouwbaarheid van het productieproces.

Oplossing
In het centrum van een kleppengroep worden kleinere schakelkasten met een IO-systeem geplaatst. Er worden twee sensoren op elke klep geplaatst, die vervolgens per kabel met de kast worden verbonden. De schakelkast in het veld is via het Radioline-systeem van Phoenix Contact draadloos met de centrale verbonden. Een complexe propriëtaire polarisatie zorgt voor een veilige overdracht. Een intelligent mesh-netwerk verhoogt de stoorimmuniteit van het systeem.

Conclusie
Door een modulaire opbouw en door een hoog aantal mogelijke deelnemers kunnen met dit systeem zowel kleine als zeer grote installaties betrouwbaar worden bewaakt.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20