Centrale zuiveringsinstallatie Wilhelmshaven: betrouwbare draadloze communicatie

Modernisering van de centrale zuiveringsinstallatie Wilhelmshaven met draadloze oplossingen van Phoenix Contact

Riolering  

Modernisering van de zuiveringsinstallatie Wilhelmshaven met draadloze Bluetooth-systemen van Phoenix Contact

De TBW (Technische Betriebe Wilhelmshaven) is verantwoordelijk voor de afvoer en zuivering van het afvalwater van de steden Wilhelmshaven en Schortens. Het bedrijf beheert een ondergronds rioolsysteem van circa 520 kilometer alsmede twee hoofd- en 65 bijpompinstallaties, die het afvalwater via drukbuisleidingen naar de centrale zuiveringsinstallatie transporteren. Hier wordt door de afdeling Stedelijke waterafvoer van de TBW dagelijks ongeveer 20.000 kubieke meter afvalwater gezuiverd.

De installaties worden voortdurend door de TBW geoptimaliseerd. In het kader van een modernisering van de zuiveringsinstallatie zijn dan ook vier nabezinkingsbassins, de zandvanger alsmede pompstations en vergisters voorzien van draadloze systemen van Phoenix Contact om de signalen en data economisch door te geven aan de centrale controleruimte.

De oplossing

Bluetooth-PROFIBUS-set  

Dataoverdracht met de Bluetooth-PROFIBUS-set van Phoenix Contact

Integratie van de debietmeting in het centrale besturingssysteem

Op ongeveer 300 meter van de hoofdpompinstallatie, aan de andere kant van het Ems-Jade-kanaal, worden debietmetingen in de drukbuisleiding uitgevoerd. Het analoge meetsignaal kon niet via kabels met de PLC bij de hoofdpompinstallatie worden gekoppeld, omdat een onderdoorgang van het Ems-Jade-kanaal moeilijk te realiseren is.

Frank Jakobs, die verantwoordelijk is voor de automatisering van de zuiveringsinstallatie en de pompinstallaties, vertelt: "Toen ik op zoek was naar een oplossing voor dit probleem, werd ik attent gemaakt op de draadloze overdrachtstechniek van Phoenix Contact." Als kabelvervanging worden nu twee Bluetooth-converters toegepast, die het sensorsignaal direct in het PROFIBUS-systeem van de hoofdpompinstallatie integreren. "Zo kan deze taak economisch gerealiseerd worden," zegt Frank Jakobs.

Roosterhark- en zandvanginstallatie  

Bij het bereiken van een gedefinieerd vulniveau geven de Wireless-modulen een signaal af

Directe melding bij overschrijding van het maximale vulniveau

In de roosterhark- en zandvanginstallatie worden grove vaste stoffen uit het afvalwater gehaald. In de geventileerde zandvanger zinken stoffen zoals zand en van straten afgesleten materiaal naar de bodem. Deze worden vervolgens afgepompt en naar een zandwasinstallatie gevoerd. De pomp bevindt zich in een schacht die in het verleden regelmatig ongemerkt is overstroomd.

Met het Wireless-MUX-systeem behoort dit probleem tot het verleden: als het water in de pompschacht een bepaald vulniveau bereikt, dan geven de draadloze modulen een signaal af waardoor alle pompen van de zandvangruimer worden uitgeschakeld.

Is het water weer gedaald, dan geeft een analyser met niveausensor de pompen weer vrij. Het Wireless-MUX-systeem werkt al enkele jaren storingvrij. "Vanwege de goede ervaringen gebruiken we de draadloze systemen van Phoenix Contact nu ook voor veel andere toepassingen," zegt Frank Jakobs.

Centraal station voor de dataregistratie en draadloze communicatie  

Het centrale station voor de draadloze communicatie staat tussen de nabezinkingsbassins en is gekoppeld met de PROFIBUS-master in het bedrijfsgebouw

Voordelig alternatief voor sleepcontacten

Een ander toepassingsgebied voor industriële draadloze techniek ligt op het terrein van de nabezinking: in elk van de vier nabezinkingsbassins meet een processonde van Hach Lange het slibniveau met een optische techniek. De sondes zijn aangebracht op de bewegende ruimerbruggen van de bassins. De meetwaarden worden aan de bijbehorende besturing doorgegeven en vanaf daar via PROFIBUS naar de controleruimte in het bedrijfsgebouw gecommuniceerd.

Omdat de overdracht via traditionele overdrachtsmedia zoals sleepcontacten in deze omgeving onderhoudsintensief en gevoelig voor storingen bleek te zijn, werd de voorkeur gegeven aan een draadloze oplossing.

Op elk van de ruimerbruggen werd een Bluetooth-converter geïnstalleerd die met de bijbehorende PROFIBUS-besturing werd verbonden. De sondes geven de data vervolgens via Bluetooth door aan een centraal station tussen de ruimers, dat via glasvezelconverters gekoppeld is met de PROFIBUS-master in het bedrijfsgebouw.

Conclusie

Frank Jakobs  

Frank Jakobs, verantwoordelijk voor de automatisering van de installaties bij de TBW

"Door de toepassing van de Wireless-oplossingen van Phoenix Contact hebben we een groot aantal uitdagingen kunnen oplossen en veel geld bespaard," zegt Frank Jakobs tot slot.

"Daarom is voor ons draadloos ook in de toekomst voor alle delen van de zuiveringsinstallatie een echt alternatief voor het kabelgebonden netwerk."

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.