Economische draadloze oplossing zorgt voor de nodige transparantie

Energiemanagement zonder bijkomende bekabeling met het draadloze systeem Radioline

Productielocatie van Walter Mester GmbH  Co. KG  

Walter Mester GmbH & Co. KG produceert circa 14 miljoen ruw voorgesmede smeedstukken per jaar

Om te kunnen profiteren van belastingvoordelen voor energie-intensieve bedrijven, moet het energieverbruik transparant worden vastgelegd. De opbouw van een daarvoor benodigd managementsysteem gaat echter met veel kosten gepaard als voor de koppeling van de meetapparatuur veel kabels gelegd moeten worden.

Smederij Walter Mester GmbH & Co. KG heeft daarom gekozen voor een draadloze oplossing van Phoenix Contact.

Toepassing

Walter Mester GmbH & Co. KG bestaat al sinds 1908 en maakt van standaardstaal, hooggelegeerde staalsoorten of non-ferrometalen circa 14 miljoen ruw voorgesmede smeedstukken per jaar. Om deze te kunnen produceren heeft het bedrijf ongeveer vijf miljoen kWh stroom per jaar nodig, die voornamelijk voor de warmteprocessen worden gebruikt.

De energiestromen dienen nu om twee redenen transparant te worden gemeten: ten eerste wilde men de productiekosten van de werkstukken niet meer met onnauwkeurige optellingen, maar op basis van de energiekosten per productiestap op de machines berekenen. Ten tweede maakt de energiebelastingwet een belastingvoordeel voor energie-intensieve bedrijven mogelijk. Tegen deze achtergrond dienen de warmteprocessen met een energieregistratie- en managementsysteem te worden uitgerust.

De eerste offertes die directeur Ralf Mester werden aangeboden, waren vanwege de hoge bekabelings- en installatiekosten onacceptabel.

De oplossing

Schakelkast met draadloos moduul en energiemetingsmoduul  

Het energiemetingsmoduul EMpro en het draadloze Radioline-moduul in de schakelkast

Als specialist voor toepassingsoplossingen in de giet- en smeedtechniek werkte Isertech GmbH een voorstel voor een draadloze oplossing uit. Met de draadloze koppeling van de energiemetingsmodulen kunnen de relevante gegevens nu snel en economisch worden doorgegeven.

De oplossing is gebaseerd op de draadloze modulen uit de productfamilie Radioline van Phoenix Contact, die met de Trusted Wireless-technologie werken. De Wireless-standaard, waarmee op de licentievrije 2,4 GHz ISM-frequentieband wordt verzonden en ontvangen, kan afstanden tot 5.000 meter tussen de afzonderlijke stations overbruggen.

Verder worden intelligente energiemetingsmodulen uit de productfamilie EMpro van Phoenix Contact gebruikt, die alle elektrische waarden registreren.

Ruwe omgevingsomstandigheden in de smederij  

Ruwe omgevingsomstandigheden in de smederij: sterke trillingen en hoge temperaturen

Zelfs in een ruwe omgeving een betrouwbare werking

"In eerste instantie hadden mijn klant en ik zo onze twijfels," vertelt Thomas Besbes, die bij Isertech GmbH in de verkoop werkt. "We wisten niet zeker of de draadloze communicatie onder de ruwe omgevingsomstandigheden in een smederij wel altijd betrouwbaar functioneert."

Maar noch de aanzienlijke elektromagnetische belasting door trafo's en inductie-ovens, noch de hoge temperaturen en voortdurende trillingen van de hamers vormen een probleem voor de draadloze Radioline-modulen en de EMpro-energiemetingsmodulen.

Bij de realisatie in de smederij in het Duitse Warstein werd de volledige productieketen van grondstof tot en aan de hoogwaardig gesmede stukken onder de loep genomen en op de nodige plaatsen voorzien van energiemetingsmodulen en draadloze systemen.

Centrale verwerking en opslag van data

Na het afkoelen moeten de ruw voorgesmede smeedstukken los worden verwerkt. Omdat het energieverbruik door de hier toegepaste moderne excenter- en hydraulische persen naar verhouding gering is, zijn de persen meettechnisch onder één EMpro-component samengevoegd, die centraal in de energieverdeling van de stansruimte is gemonteerd. Vanwege de draadloze communicatie via de Radioline-modulen hoefde hier alleen maar een kort kabeltraject te worden gelegd.

Na de inbedrijfstelling van het energiemanagementsysteem bleek al snel dat de smederij nog meer conclusies kan trekken uit de meetresultaten. Directeur Ralf Mester licht toe: "Nu kunnen we de verschillen in efficiëntie tussen de oude, analoog geregelde en de moderne, digitaal aangestuurde ovens precies zien. Op basis van deze informatie kan het tijdstip voor de aanschaf van een nieuwe oven nauwkeurig worden vastgelegd."

De verzamelde gegevens worden in een centrale besturing verwerkt. Daar beschikt de gebruiker op elk gewenst moment op een webserver over rapporten. Bovendien worden de gegevens opgeslagen in een SQL-database om zo bewijsstukken aan de belastingdienst te kunnen overleggen.

Conclusie

Ralf Mester en Thomas Besbes  

Overtuigd van de energiemanagementoplossing: directeur Ralf Mester en Thomas Besbes

De bij Walter Mester GmbH & Co. KG gerealiseerde oplossing laat zien hoe het energieverbruik met systematisch op de belangrijkste energetische punten aangebrachte meetmodulen in combinatie met een betrouwbare draadloze overdracht transparant kan worden gemeten.

Tegen geringe installatiekosten kunnen er mogelijkheden tot energiebesparing worden ontdekt en de belasting van de installaties kan worden geoptimaliseerd. Bovendien verkrijgt de smederij zo de gegevens voor een nauwkeurige calculatie van de productiekosten, preventief onderhoud en het op het juiste moment vervangen van de machines, alsmede administratieve bewijzen van het verbruik in energie-intensieve processen.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.