Parallelbedrijf van draadloze oplossingen

Parallelbedrijf van draadloze oplossingen

Betrouwbaar communiceren

Storingsvrije co-existentie van draadloze oplossingen in industriële omgevingen.

Het grote voordeel van draadloze communicatie zit in het gebruik van de vrije ruimte als beschikbaar, openbaar overdrachtsmedium. In vergelijking met een kabelgebonden installatie ontstaan daardoor geen bijkomende kosten en installatiewerkzaamheden. Men kan zich vrij in de ruimte bewegen en het overdrachtsmedium is niet onderhevig aan slijtage.

Dit overdrachtsmedium kent echter wel zijn beperkingen. Het staat niet exclusief voor één bepaalde toepassing ter beschikking, maar wordt door alle toepassingen gebruikt die elektromagnetische golven produceren. Omdat in industriële installaties steeds meer toepassingen met draadloze communicatie te vinden zijn, is het noodzakelijk gecoördineerd met deze resource om te gaan.

Onderlinge beïnvloeding van draadloze toepassingen

Onderlinge beïnvloeding van draadloze toepassingen  

Onderlinge beïnvloeding van draadloze toepassingen

Door het gezamenlijke gebruik van het overdrachtsmedium kunnen onder bepaalde omstandigheden conflicten en onderlinge storingen ontstaan. Dit gebeurt echter alleen als de draadloze signalen van twee of meer draadloze systemen elkaar op één plaats, op dezelfde frequentie en op hetzelfde moment overlappen.

In de praktijk hangen de effecten af van de wijze van functioneren en de stoorvastheid van de betrokken draadloze technieken. Naast de draadloze overdrachtstechniek bepaalt de planning van de draadloze systemen de overlapping in ruimte en frequentie en bepaalt de toepassing in belangrijke mate de overlapping in tijd.

Gevolgen

Illustratief voorbeeld van de overdrachtstijd met en zonder beïnvloeding van draadloze toepassingen  

Illustratief voorbeeld van de overdrachtstijd met en zonder beïnvloeding van draadloze toepassingen

De onderlinge beïnvloeding van draadloze toepassingen hoeft in de praktijk niet per se te leiden tot uitval van de communicatie. In eerste instantie leidt deze tot een langere overdrachtstijd (latentietijd) en een toenemende jitter. De vertraging en de schommelingsbreedte (jitter) hangen voor een wezenlijk deel af van de stoorvastheid van de draadloze overdrachtstechniek resp. het draadloze systeem.

Om vooral maar een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid te bereiken, gebruiken alle draadloze overdrachtstechnieken zo robuust mogelijke modulatiemethoden en interne mechanismen voor foutcorrectie en telegramherhaling. Desondanks is vooral voor tijdkritische toepassingen een centrale coördinatie en planning van de draadloze systemen noodzakelijk om onderlinge storingen en invloeden al op voorhand te voorkomen.

Co-existentiemanagement

Een vakkundige planning en engineering van de draadloze toepassingen alsmede een handmatige planning van de frequenties en kanalen maakt een parallelle werking van veel draadloze toepassingen op één plaats mogelijk.

Trusted Wireless 2.0 en de industriële Bluetooth-oplossingen van Phoenix Contact ondersteunen de handmatige frequentieplanning nog eens extra door speciale functies. De afzonderlijke processen van het co-existentiemanagement worden in VDI-richtlijn 2185 en in IEC EN 62657-2 nader toegelicht. Deze stappen, vooral het minimaliseren van de beïnvloeding van draadloze toepassingen, dienen in geval van twijfel altijd door een deskundige te worden begeleid of uitgevoerd.

Co-existentie is mogelijk door ontkoppeling op ten minste een van de gebieden plaats, frequentie of tijd:

Plaatselijke ontkoppeling

  • aanpassing van het zendvermogen
  • keuze van de antennes
  • plaatsbepaling en uitrichting van de antennes

Ontkoppeling in het frequentiebereik

  • kanaalkeuze
  • blacklisting van frequentiebereiken resp. kanalen

Minimaliseren van de tijdsduur van de frequentiebezetting

  • zo laag mogelijke gemiddelde belasting van de afzonderlijke systemen

Andere industriële elektromagnetische storingsbronnen

Draadloze communicatie in de industrie betrouwbaar toepassen betekent dat elektromagnetische storingen met zekerheid moeten worden uitgesloten. Er bestaan veel elektromagnetische storingsbronnen – bijv. lasprocessen, schakelhandelingen of frequentieomvormers. De hierdoor uitgezonden elektromagnetische velden bereiken echter alleen maar lage frequenties in het kilo- of lage megahertz-bereik.

Dataoverdracht vindt echter doorgaans plaats bij 868/900 MHz of boven de 2,4 GHz en ligt daarmee ver boven de frequenties van de gebruikelijke industriële storingsbronnen. Beïnvloeding door deze normaal gesproken in de industrie optredende elektromagnetische storingsbronnen zijn daardoor uitgesloten.

Storingsspectra van typische toepassingen in industriële omgevingen

Storingsspectra van andere typische toepassingen in industriële omgevingen

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Service

Downloads