Hoge signaalintegriteit

Wij optimaliseren signaalintegriteit door simulaties en metingen

Hoge signaalintegriteit door innovatieve producten en omvangrijke design-in-support: onze specialisten en ingenieurs bij Phoenix Contact werken elke dag aan de optimalisatie van dataconnectoren voor Industrie 4.0. Bij voorkeur in direct overleg met u. Wij stellen de makers van geoptimaliseerde signaalintegriteit aan u voor en hoe zij er elke dag aan werken.

Vraag nu een simulatie aan
Sebastian Stamm en Arndt Schafmeister in het Phoenix Contact-laboratorium
Arndt Schafmeister, ontwikkelaar bij Phoenix Contact

Arndt Schafmeister Ontwikkelingsingenieur bij Phoenix Contact

"Mijn taak is het ontwikkelen van board-to-board connectoren. Daarbij moet ik de elektromechanische eisen zo goed mogelijk afstemmen op de eisen van de beoogde toepassing. De nadruk ligt dus niet op signaalintegriteit tegen elke prijs, maar op toepassingsgerichte connectoren die rekening houden met andere eisen, zoals kosten, inbouwruimte en produceerbaarheid.

Op die manier ondersteun ik onze klanten bij het kiezen van de meest geschikte connector. En adviseer ik hen over hoe ze deze connector optimaal in het betreffende systeem kunnen integreren."

Sebastian Stamm, ontwikkelaar bij Phoenix Contact

Sebastian Stamm Ontwikkelingsingenieur bij Phoenix Contact

"Mijn werkterrein is het raakvlak van de mechanische en elektrische ontwikkeling van dataconnectoren. Mijn activiteiten omvatten de conceptontwikkeling en optimalisatie van connectoren met een hoge signaalintegriteit, alsook de simulatie en meting van overdrachtseigenschappen en de vergelijking daarvan met normatieve vereisten."

Een interview met onze makers

Interview met Arndt Schafmeister en Sebastian Stamm
Interview met Arndt Schafmeister en Sebastian Stamm MovingImage
Fotobanner voor Educational Webinar Signaalintegriteit en impedantie van de ondernemingen Polar, NCAB en Phoenix Contact

Educational Webinar over signaalintegriteit en impedantie Webinar van de bedrijven Polar, NCAB en Phoenix Contact

Hoe kunt u de impedanties op de printplaat optimaliseren? – Dat komt u te weten tijdens het Educational Webinar met experts van Polar Instruments, NCAB Group en Phoenix Contact. De sprekers zullen u laten zien hoe u een hoge signaalintegriteit in uw toepassing kunt integreren. U ziet ook hoe frequenties, materialen, geometrie en de plaatsing van componenten bijdragen aan een overdracht met laag verlies en lage reflectie. Het webinar is in het Engels.

Hoe we signaalintegriteit in de praktijk optimaliseren

Sebastian Stamm, ontwikkelingsingenieur bij Phoenix Contact, toont een datacurve

Industrie 4.0 heeft netwerkapparaten nodig en dus ook meer interfaces

De eisen die aan de prestaties van de aansluittechniek worden gesteld, nemen voortdurend toe. Met de steeds toenemende netwerkkoppeling van moderne apparatuur neemt ook het aantal interfaces toe. Het doel: gegevensoverdracht die zo min mogelijk wordt belemmerd. Dit hangt grotendeels af van het samenspel van alle kabels en connectorcomponenten.

Een connector-eigenschap die rechtstreeks verband houdt met signaalintegriteit is impedantie. De beoogde impedantie van een connector hangt af van de overdrachtstechnologie van de connectortoepassing. Afwijkingen van de beoogde impedantie reflecteren het gegevenssignaal terug naar de zender. Als de reflecties te hoog worden, overlappen de gereflecteerde en uitgezonden signalen elkaar. Het resultaat: een belemmerde gegevensoverdracht. Arndt Schafmeister en Sebastian Stamm moeten dat juist zien te voorkomen.

Connector in de handen

De impedantie van de connector hangt af van verschillende factoren

De impedantie van een connector wordt beïnvloed door factoren zoals materiaalkeuze, geometrie en plaatsing van de signaaldragende componenten. Een andere factor is de frequentie, d.w.z. de piekovergangstijd van de gebruikte overdrachtstechnologie. Deze is afhankelijk van de toepassing en kan niet worden beïnvloed door de fabrikant van de connector.

Wat de connectorimpedantie betreft, is het nauwelijks mogelijk algemeen geldende uitspraken te doen over de beste geometrie, materialen of componentopstellingen, omdat in principe ook rekening moet worden gehouden met de nominale impedanties van de overdrachtstechnologieën, alsmede met de piekovergangstijden. Wat voordelig is voor de constructie van een Single Pair Ethernet-connector kan een uitvalcriterium voor board-to-board connectoren zijn.

Een vrijwel ideale gegevensoverdracht is de kern van Industrie 4.0. Kent u uw ongebruikte potentieel?

Arndt Schafmeister - Phoenix Contact, Ontwikkelingsingenieur
Arndt Schafmeister, ontwikkelingsingenieur bij Phoenix Contact
Insertion-Loss-vergelijking met board-to-board connectoren van de FP 0,8-serie afgeschermd en niet-afgeschermd

Insertion-Loss-vergelijking met board-to-board connectoren van de FP 0,8-serie afgeschermd en niet-afgeschermd

Ruime ervaring met individuele optimalisatieroutines

Bij het simuleren van board-to-board connectoren wordt in de regel een impedantie-omgeving van 100 Ω bij differentiële signalen en van 50 &#8486 bij single-ended-signalen toegepast. Er is sprake van een hoge signaalintegriteit, wanneer het impedantiegedrag van de componenten zo weinig mogelijk afwijkt van deze beoogde impedantie. Onze simulaties zijn voorbereid voor dergelijke gebruikelijke parameterinstellingen en gangbare contactbezettingen – de resultaten worden snel beschikbaar gesteld.

Als onderdeel van onze design-in-support voeren wij simulaties op basis van individuele parameters voor u uit, adviseren bij de keuze van optimale connectorcombinaties en stellen geschikte contactbezettingen voor. Daarbij kan rekening worden gehouden met de voor u passende impedanties en piekovergangstijden, evenals met storingsinvloeden in de vorm van near end crosstalk door andere signalen in dezelfde connector of storingen door andere componenten op de printplaat. In geval van storingsinvloeden door andere componenten is de waarneming of simulatie van de elektrische en magnetische velden geschikt. Afgeschermde connectoren helpen dergelijke storingsinvloeden te verminderen of volledig te elimineren.

Design-in-supportwerk op de computer

Individuele ondersteuning voor optimale oplossingen en producten

Op basis van de waarden die u opgeeft, starten wij simulaties en leiden daaruit voorstellen af voor geschikte artikelcombinaties en contactbezettingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van de resultaten, uw vragen beantwoorden en vervolgens de overeenkomstige documentatie beschikbaar stellen.

Deze afzonderlijke simulaties kunnen meestal binnen enkele dagen worden gerealiseerd. Hiervoor hebben onze ingenieurs informatie nodig over uw toepassing, bijv. de indeling van de printplaten in het apparaat, het type gegevensoverdracht of de beoogde impedantie van het systeem. Met name bij de printplaatindelingen bieden de board-to-board connectoren een hoge mate van flexibiliteit. Dit maakt mezzanine-, coplanaire- en backplane-indelingen met verschillende printplaatafstanden mogelijk, evenals aansluitingen met voorgeconfectioneerde platte bandkabels.

Met name is rechtstreekse uitwisseling belangrijk voor ons. In dit verband zijn in eerdere projecten herhaaldelijk onverwachte optimalisatiemogelijkheden voor de signaalintegriteit naar voren gekomen, bijv. door een alternatieve contactbezetting of het gebruik van afgeschermde connectoren. Wij ondersteunen u graag bij de ontwikkeling van uw apparaten.

 

 

Neem contact met ons op
Maak uw individuele simulatie met ons aan
Vraag uw individuele simulatie bij ons aan, wanneer er geen geschikte standaard is. Wij hebben reeds talloze klanten kunnen helpen en de passende connectoren in de toepassingen kunnen plaatsen. Neem contact met ons op.
Vraag nu een simulatie aan
Arndt Schafmeister in het Phoenix Contact-laboratorium
Visual Data Connectivity

Eersteklas dataverbindingen voor slimme netwerken

Phoenix Contact is uw essentiële partner voor betrouwbare dataverbindingen. Vertrouw op betrouwbare dataconnectoren voor een toekomstbestendig netwerk van alle communicatiedeelnemers.