Rotorblad

Permanente toestandsbewaking van een rotorblad
Terug naar Windenergie-installaties

Categorieën

  • Oplossingen voor de bliksemstroommeting

    Het bliksemstroom-meetsysteem LM-S (Lightning Monitoring System) van Phoenix Contact zorgt voor een betere planbaarheid van onderhoudswerkzaamheden in windenergie-installaties.

De toestandsbewaking bij het rotorblad is bij steeds groter wordende rotordiameters een heikele taak. Door de juiste bewaking wordt de efficiëntie van de installatie verbeterd en kunnen belangrijke veiligheidsfuncties worden uitgevoerd om schade aan de windturbine te voorkomen.

Uw voordelen

  • Maximale beschikbaarheid van windturbines met robuuste componenten, ook onder extreme omstandigheden
  • Eenvoudige integratie in bestaande installaties door open interfaces
  • Planbare onderhoudswerkzaamheden en aanpassing van de parametrering door communicatie op afstand

Rotorbladbewaking met Blade Intelligence

Nieuwe technologieën en draadloze sensoren maken een duurzaam en efficiënt onderhoudsmanagement mogelijk, maar tegelijkertijd ook een efficiënte retrofit van oudere turbines.

Door een combinatie van ijsherkenning, bliksemstroommeting en belastingsbewaking hebt u met onze oplossing voor rotorbladbewaking Blade Intelligence altijd overzicht over de toestand van uw rotorbladen en kunt u vroegtijdig reageren op gebeurtenissen. Blade Intelligence is leverbaar in diverse varianten en kan ook als latere uitbreiding betrouwbaar in bestaande installaties worden geïnstalleerd.

Topologie Blade Intelligence

Toestandsbewaking door innovatieve meettechniek

Modulaire systeemopbouw

Schakelkast Blade Intelligence  

Totaaloplossing voor een efficiënte werking

Het modulaire design van de oplossing Blade Intelligence maakt een klantspecifieke combinatie van de afzonderlijke oplossingen mogelijk, geheel afgestemd op de situatie. Speciaal voor toepassing op rotorbladen ontwikkelde sensoren leveren alle benodigde gegevens voor verwerking in een gezamenlijke analyser.

Het is op elk moment mogelijk om het systeem met extra sensoren uit te breiden. Nieuwe technologieën en draadloze sensoren maken een duurzaam en efficiënt onderhoudsmanagement mogelijk.

Bediening en visualisering

Visualisering van de toestand van de installatie  

Visualisering van de toestand van de installatie

De gegevens van alle sensoren worden overzichtelijk via een HMI-Web-Panel gevisualiseerd. De eenvoudige bediening maakt alle functies snel toegankelijk en maakt een volledige weergave van de toestandsregistratie van alle rotorbladen mogelijk.

Documentatie van de installatie

Ondersteuning bij de installatie  

Ondersteuning bij de installatie

We bieden een digitale installatieondersteuning van de sensoren via een app. Al tijdens het aanbrengen en inrichten op het rotorblad kunnen de positie van de sensoren door middel van een foto alsmede overige informatie over de montage in de app worden gedocumenteerd. Deze gegevens worden aan de desbetreffende besturing doorgegeven.

Integratie Matlab Simulink

Door toepassing van de PLCnext Technology is Blade Intelligence optimaal geschikt voor toepassing in moderne windturbines. De integratie van Matlab Simulink maakt het mogelijk om eenvoudig modellen voor de bladverwarmingsbesturing op de besturing te zetten en te integreren. Zodoende kan de bladverwarming direct reageren op veranderende omstandigheden op het rotorblad.

Platform voor onbegrensde automatisering

Platform voor onbegrensde automatisering

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Oplossingen voor windenergie-installaties

Phoenix Contact levert innovatieve en betrouwbare oplossingen op het gebied van WEA's en windparken.


Rotorblad-bewakingssysteem

Compleet systeem voor de integrale rotorbladbewaking


Bliksemstroom-meetsysteem LM-S

LM-S bewaakt een windpark in Guangxi met een vermogen van 1,5 megawatt.

Meer informatie