Naaf en pitch

Naaf en pitch

Techniek met hoge beschikbaarheid

Gebruik betrouwbare oplossingen voor snel pitchen en een uitvalveilige communicatie.

Voor een optimale energieopbrengst moet het pitchsysteem altijd betrouwbaar functioneren om een exacte regeling van de bladhoek te kunnen garanderen. Tegelijkertijd is het pitchsysteem het belangrijkste veiligheidssysteem om zo nodig de bladen uit de wind te kunnen draaien en zo schade te voorkomen.

Daarom is een betrouwbare communicatie via de sleepring elementair. Met oplossingen van Phoenix Contact bouwt u een uitvalveilige communicatie naar de naaf op. Bovendien ondersteunen wij u met retrofit-oplossingen om ook later nog een Ethernet-verbinding te kunnen opbouwen.

Uw voordelen

  • snel en betrouwbaar pitchen met robuuste techniek voor de naaf
  • uitvalveilige communicatie naar de naaf met redundante sleepringoplossingen
  • rotorbladbewaking met monitoring van blikseminslag en bladbelasting

Actieve bladverstelling

Componenten voor de bladverstelling  

Robuuste componenten voor de bladverstelling

Alle componenten voor de bladverstelling moeten berekend zijn op sterke trillingen en temperatuurschommelingen. De heavy-duty connectoren HEAVYCON EVO zorgen voor een betrouwbare aansluiting.

Deze eisen gelden ook voor de safety-producten, want veel functies moeten veilig uitgevoerd zijn. Overspanningsbeveiliging beveiligt de bladverstelling tegen schade door overspanningen.

Dataoverdracht

Dataoverdracht naar de naaf  

Producten voor een betrouwbare communicatie via glasvezel en kopersleepring

Voor de dataoverdracht naar de naaf staan in het ideale geval twee verschillende paden ter beschikking. Omdat de klssieke sleepringoverdracht vaak storinggevoelig is, biedt Phoenix Contact een gecombineerde oplossing aan:

SHDSL-modems en WDM-converters zorgen enerzijds voor een snelle communicatie via 1-fase glasvezel voor het regelbedrijf en anderzijds voor het redundante pad via de kopersleepring. Robuuste connectoren zorgen rondom de sleepring voor een betrouwbare communicatie.

Toestandsbewaking op het blad

Producten voor de toestandsbewaking op het blad  

Het LM-S is een totaaloplossing voor het meten van bliksemontladingen in windenergie-installaties

Rotorbladen zijn tegenwoordig meer dan 60 meter lang en wegen 10 ton. Door de toegenomen afmetingen veranderen ook de eisen aan de bewaking.

Met het Rotor Monitoring System RM-S bewaakt u de belastingen die op de bladen werken. Zo kunt u vroegtijdig schade herkennen of het pitch-gedrag optimaliseren.

Bovendien kunt u met het Lightning Monitoring System LM-S blikseminslagen meten en zo het onderhoud efficiënter inplannen.

Data betrouwbaar en kostenefficiënt overdragen

Breng een betrouwbare krachtige datacommunicatie tussen gondel en naaf tot stand. De WDM-converters maken een storingvrije dataoverdracht met slechts één glasvezel mogelijk. Met extra SHDSL-modems, die via de kopersleepring communiceren, kan een dubbele redundantie worden bewerkstelligd. Ook bij uitval van maximaal twee van de vier sleepringkanalen blijft er communicatiemogelijkheid bestaan. Worden beide systemen met elkaar gecombineerd, dan behaalt u een hoge bedrijfszekerheid bij geringe kosten.

Techniek voor de pitch-besturing

Redundante communicatieoplossing voor een betrouwbare dataoverdracht naar de naaf

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Rotorblad-bewakingssysteem

Compleet systeem voor de integrale rotorbladbewaking


Bliksemstroom-meetsysteem LM-S

LM-S bewaakt een windpark in Guangxi met een vermogen van 1,5 megawatt.