Pomp- en motorbewaking

Pomp- en motorbewaking

Preventief onderhoud

Bewaak op betrouwbare wijze de toestand van uw roterende apparatuur.

Als er veelvuldig ongeplande uitval optreedt, is de oorzaak te herleiden naar machines, resp. roterende apparatuur. Vaak worden deze apparaten met vaste intervallen of in het geheel niet onderhouden. Dientengevolge vindt dit onderhoud te vroeg plaats, of, in sommige gevallen, ook te laat, zodat er productie-uitval optreedt.

Wij stellen u in staat om het onderhoud op het juiste tijdstip uit te voeren dankzij een permanente bewaking van kritische pompen en motoren. Afhankelijk van de omvang en het type machine kan monitoring van hydraulische, mechanische of elektrische systemen nuttig zijn.

Uw voordelen

  • Geringe installatie-inspanningen en eenvoudige uitbreiding van de meting van het nuttig vermogen voor de bewaking van roterende apparatuur
  • Minimalisering van de onderhoudskosten dankzij preventief onderhoud met intelligent gebruik van elektrische meetwaarden
  • Verdere verhoging van de beschikbaarheid van de installatie door optionele observatie van trillingen en lagers

Uitgangspunt voor de analyse van de toestand

Pompen, motoren, procesinstallatie  

Uitgangspunt voor de analyse van de toestand

Het elektrische vermogen geeft uitsluitsel over de loop, toestand en het werkpunt van de machine resp. het proces.

Door middel van het verloop van het nuttig vermogen kunnen veel storingsbeelden worden geïdentificeerd, zodat het onderhoud op het juiste tijdstip kan worden uitgevoerd.

Monitoring van pompen en motoren

Pomp, motor, elektrisch vermogen  

Registratie van het elektrisch vermogen voor analyse van de toestand

De motorbedrijfswaarden worden geregistreerd door middel van het elektrisch nuttig vermogen via stroom- en spanningsmeting. Voor draaistroommachines wordt dit mogelijk gemaakt in combinatie met een directe schakeling, contactor of frequentieomvormer.

Bovendien kunnen nog andere sensoren voor de bewaking worden ingezet, die het bewakingsmodel verfijnen. De overdracht vindt plaats in een bovengeschikt systeem, zoals de Cloud, MES, DB of Asset Management. Daarbij is de terugwerkingsvrijheid veilig gesteld.

Wenst u informatie over het gebruik van onze monitoring-oplossingen in uw procesinstallatie?

Wij geven u graag advies en ondersteunen u bij de vormgeving van uw individuele en schaalbare bewakingsconcept tot de installatie en ingebruikname gereed zijn.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20