GP Joule: laadpark met intelligent belastingsmanagement

Overzicht

GP Joule gebruikt fotovoltaïsche energie, windkracht en biogas voor het opladen van elektrische autos  

GP Joule gebruikt fotovoltaïsche energie, windkracht en biogas voor het opladen van elektrische auto's

  • GP Joule biedt oplossingen aan voor de winning van hernieuwbare energie uit zon, wind en biomassa alsmede voor de elektromobiliteit.
  • Veel bedrijven vragen zich af hoe ze elektrische auto's gebruiksgericht van stroom kunnen voorzien.
  • De oplossing is een belastingsmanagement dat het beschikbare aansluitvermogen regelgebaseerd over alle geïnstalleerde laadpunten verdeelt.
  • Met de software EV Charging Suite van Phoenix Contact heeft GP Joule een flexibele oplossing gevonden – voor de eigen bedrijfsparkeerplaats en voor zijn klanten.

Klantprofiel

Van het eigen probleem een oplossing maken – met deze ambitie kwam GP Joule in 2015 op de elektromobiliteitsmarkt. Gebruiksgerichte oplossingen waren er nog maar nauwelijks en zo werd het bedrijf – op een zo goed als geheel nieuw gebied – met competente partners tot aanbieder van elektromobiliteit en laadinfrastructuur. GP Joule Connect werkt sinds 2015 nauw samen met Phoenix Contact E-Mobility GmbH.

Toepassing

Jonas Elbroend (links), Productonwikkeling hardware, en Piet Gömpel, Productontwikkeling software bij GP Joule in Reußenköge  

Jonas Elbroend (links), Productonwikkeling hardware, en Piet Gömpel, Productontwikkeling software bij GP Joule in Reußenköge

De laadpaal is altijd het basiselement van een nieuw laadpark. "Tekortkomingen, bijvoorbeeld op het gebied van stabiliteit, gebruikerscomfort, energie-efficiëntie en netaansluiting, kunnen moeilijk naderhand worden verholpen," weet Jonas Elbroend uit eigen ervaring als productontwikkelaar hardware bij GP Joule Connect. "De ingebouwde laadcontroller moet tijdens het laadproces de stroom regelen en daarnaast zelf via een bovengeschikt systeem kunnen worden aangestuurd." Bovendien moet de laadcontroller flexibel zijn, zodat verschillende laadmodi kunnen worden gekozen.

Andere gewenste laadfuncties waren een 6 mA-gelijkstroomfoutherkenning en een 30 mA-aardlekschakelaar voor de beveiliging van de laadpunten en het schakelen van de belasting. Voor laadmodus 3, situatie B met outlet moest een spanningsbewakingsfunctie de laadcontroller aanvullen voor het ontgrendelen van de laadconnector bij stroomuitval.

Voor het te implementeren belastingsmanagement moesten de laadpunten roterend over de drie fasen te worden verdeeld. Zo wordt gegarandeerd dat de – door de energieleverancier voorgeschreven – maximale scheefbelasting niet wordt overschreden. Mede met het oog hierop moeten de hard- en software goed op elkaar zijn afgestemd.

De oplossing

Hardware en software goed op elkaar afgestemd  

De juiste laadcontroller (onderste twee rijen) vormt de basis voor een optimaal belastingsmanagement

Van doorslaggevend belang is de vraag hoe de energievoorziening van het laadpark via het aanwezige aansluitvermogen wordt gewaarborgd. "Om de energiestromen van het laadpark te kunnen regelen, is een energiemanagementsysteem noodzakelijk," vertelt Elbroend. "Dit systeem kan zelfstandig zijn – dus zodat het uitsluitend voor een laadpark verantwoordelijk is – of onderdeel uitmaken van een compleet gebouwenmanagementsysteem." Voor een zelfstandig systeem is het beschikbare aansluitvermogen de enige gespecificeerde waarde voor het beheer van het laadpark.

"De Ethernet-compatibele laadcontrollers en de software EV Charging Suite van Phoenix Contact maken een optimaal energiemanagement mogelijk," zegt Piet Gömpel, productontwikkelaar software bij GP Joule Connect. "De besturingen worden door de EV Charging Suite via Modbus TCP aangesproken. De Suite regelt ook de vrijgave voor het laadproces en stuurt de laadstroom aan."

Een van de 30 laadpalen bij GP Joule  

Indien gewenst kan GP Joule het laadpark verder uitbreiden

Exploitanten van parkeerplaatsen kunnen laadprocessen lokaal of via een afrekensysteem afrekenen. GP Joule gebruikt zelf de exportfunctie van de software voor het afrekenen en geeft de verbruiksgegevens door. Daarentegen worden in openbare ruimtes laadprocessen doorgaans door een backend-aanbieder afgerekend. Deze krijgt de verbruiksgegevens via OCPP – dit protocol is een integraal onderdeel van EV Charging Suite.

Inmiddels exploiteert het bedrijf in Reußenköge meer dan 30 laadpalen, en nog meer dan 20 andere op andere locaties. Laadpunt-uitbreidingen zijn door het licentiemodel voor 10, 30 of 50 laadpunten probleemloos mogelijk. "Onze klanten starten vaak met een basisinstallatie met weinig laadpunten," aldus Gömpel, "en met een upgrade-licentie kan de installatie op elk gewenst moment flexibel worden uitgebreid met extra laadpunten."

Comfortabel beheer vanuit het kantoor ernaast  

Met de EV Charging Suite hebben de medewerkers toegang tot diagnosegegevens over laadstatus en bezettingsduur

Met de EV Charging Suite worden de parameters voor het laadpark, de afzonderlijke laadpunten, het belastingsmanagement en de koppeling met het afrekensysteem heel eenvoudig geconfigureerd in een webgebaseerde interface. En dat kan via elke willekeurige pc met een internetbrowser. Als de exploitant zich bijvoorbeeld heeft aangemeld kunnen relevante instellingen worden bekeken of gewijzigd.

Als voor bestuurders van elektrische auto's op de parkeerplaats een centrale terminal met touch-PC en RFID-lezer voor aanmelding beschikbaar is, kan via een intuïtieve gebruikersinterface het laadpunt worden geselecteerd en het laden worden gestart. Als alternatief kan een Box-PC worden gebruikt en elk laadpunt van een RFID-lezer voor gebruikersaanmelding worden voorzien.

Conclusie

GP Joule Connect heeft in 2019 bijna 300 laadpunten op deze manier in bedrijf gesteld. Om te kunnen voldoen aan de hoge eisen die de klanten stellen op het gebied van gebruik, energiemanagement en beschikbaarheid zijn in de EV Charging Suite ook functies voor de toepassing van cloudservices geïmplementeerd.

Jonas Elbroend vat samen: "De EV Charging Suite van Phoenix Contact is bedoeld voor bedrijven die met het oog op de toekomst tussen de tien en enkele tientallen laadpunten in gebruik willen nemen en professionele eisen hebben wat betreft energiemanagement, gebruik en uitbreidingszekerheid."

Piet Gömpel vult aan: "Met de EV Charging Suite kunnen onze laadoplossingen flexibel in verschillende omgevingen in laadparken worden toegepast. Daarmee bieden wij ons groeiende klantenbestand een complete oplossing van analyse, planning en implementatie tot exploitatie aan."

Wilt u met ons uw laadoplossing realiseren?

Stuur ons nu uw aanvraag en profiteer van onze diensten:

  • Samenstelling van geschikte hard- en softwarecomponenten
  • Fabricage van laadconnectoren met uw logo voor een consistente branding
  • Kabeluiteinde op verzoek ook gestript, geconfectioneerd of verkrompen
  • Opstellen van geteste bekabelingsschema's voor een eenvoudige en betrouwbare implementatie
  • Rekening houden met de huidige laadstandaarden, normen en de meet- en ijkwetgeving
  • Support bij het koppelen van aanbieders van het afrekenproces alsmede gebouwen- en energiebeheersystemen

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: